Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
Marec
2012
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 62FDPP000109
IZ-426235
0,00 € ARIES 94 s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
6.
Marec
2012
Upratovacie práce
OBU_NM_DO2-2009057
0,00 € ISS Facility Services spol. s r.o. Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0138-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Mgr. Mária Kožárová, rod. Kolenkášová Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Dodatok č. 1 k Dohode č. 3850TE0595/11
3850TE0595/11
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0038-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Ing. Ladislav Porubec Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
12012
0,00 € Obvodný úrad Prešov Krajský stavebný úrad v Prešove
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0090-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Jozef Marčiš Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o poskytovaní služby STN-online
4/2009
Doplnená
0,00 € Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský ústav technickej normalizácie
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0135-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Kamila Poláková, rod. Ďuríčková Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme na rok 2012
05/2012/KPUZA Kolektívna zmluva
0,00 € ZV ZO SLOVES pri KLÚ a KPÚ v Žiline Krajský pozemkový úrad v Žiline
6.
Marec
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov
23/§51/2012/BB
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica EUROMOTOR, s.r.o.
6.
Marec
2012
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky „Deň narcisov 2012“
033/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Liga proti rakovine Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0062-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Martin Mihálik Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0042-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Milada Badíková, rod. Melicherová Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0124-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Antónia Vydrová, rod. Vydrová Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0024-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Elena Valková, rod Padalová Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0094-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Elena Valková, rod Padalová Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva na riešenie normalizačných úloh č. 97/2002/2012
72/2012
0,00 € GS1 Slovakia Slovenský ústav technickej normalizácie
6.
Marec
2012
Poskytnutie hromadných údajov z KN
141/2012 – HÚ
0,00 € Katastrálny úrad v Prešove Obec Brestov
6.
Marec
2012
Poskytnutie hromadných údajov z KN
148/2012 – HÚ
0,00 € Katastrálny úrad v Prešove Obec Forbasy