Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
Marec
2012
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
12012
0,00 € Obvodný úrad Prešov Krajský stavebný úrad v Prešove
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0090-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Jozef Marčiš Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o poskytovaní služby STN-online
4/2009
Doplnená
0,00 € Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský ústav technickej normalizácie
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0135-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Kamila Poláková, rod. Ďuríčková Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme na rok 2012
05/2012/KPUZA Kolektívna zmluva
0,00 € ZV ZO SLOVES pri KLÚ a KPÚ v Žiline Krajský pozemkový úrad v Žiline
6.
Marec
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov
23/§51/2012/BB
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica EUROMOTOR, s.r.o.
6.
Marec
2012
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky „Deň narcisov 2012“
033/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Liga proti rakovine Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0062-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Martin Mihálik Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0042-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Milada Badíková, rod. Melicherová Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0124-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Antónia Vydrová, rod. Vydrová Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0024-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Elena Valková, rod Padalová Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0094-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Elena Valková, rod Padalová Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva na riešenie normalizačných úloh č. 97/2002/2012
72/2012
0,00 € GS1 Slovakia Slovenský ústav technickej normalizácie
6.
Marec
2012
Poskytnutie hromadných údajov z KN
141/2012 – HÚ
0,00 € Katastrálny úrad v Prešove Obec Brestov
6.
Marec
2012
Poskytnutie hromadných údajov z KN
148/2012 – HÚ
0,00 € Katastrálny úrad v Prešove Obec Forbasy
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0149-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Viera Šmáriková, rod. Šmáriková Železnice Slovenskej republiky
5.
Marec
2012
Dodatok 1 k Dohode 86/§50a/PS/2011 o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
Dodatok 1 k Dohode 86/§50a/PS/2011
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
5.
Marec
2012
Zmluva o poskytovaní odborných služieb č. 800/44/2012
77/2012
0,00 € GP-MED s.r.o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
7.
Marec
2012
Licenčná zmluva
LZ-016/2012/AZ
0,00 € LITA, autorská spoločnosť Štátne divadlo Košice
7.
Marec
2012
Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie ( maloodber) zo dňa 20.01.2012
29/2012/ŠVPS/RBB/4100042292
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica