Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0149-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Viera Šmáriková, rod. Šmáriková Železnice Slovenskej republiky
5.
Marec
2012
Dodatok 1 k Dohode 86/§50a/PS/2011 o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
Dodatok 1 k Dohode 86/§50a/PS/2011
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
5.
Marec
2012
Zmluva o poskytovaní odborných služieb č. 800/44/2012
77/2012
0,00 € GP-MED s.r.o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
7.
Marec
2012
Licenčná zmluva
LZ-016/2012/AZ
0,00 € LITA, autorská spoločnosť Štátne divadlo Košice
7.
Marec
2012
Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie ( maloodber) zo dňa 20.01.2012
29/2012/ŠVPS/RBB/4100042292
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica
7.
Marec
2012
Zmluva o poskytovaní služieb vo veterinárnej oblasti na rok 2012 č. 31/1/2012
7/2012/ŠVPS/RTN/31/1/2012
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav v Košiciach Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín
7.
Marec
2012
Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o poskytovaní pracovných zdravotných služieb
1SprV06-2012
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana v Prešove Okresný súd Prešov
7.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
399/2012-PR
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Vladimír Filek, rod. Filek
7.
Marec
2012
Zmluva o dielo č. 00747/2012-UVZD-RP0059/12.00
08/2012/KPUKE
0,00 € Ing. Ladislav Toporčák, znalec 1. Slovenský pozemkový fond 2. Krajský pozemkový úrad Košice
7.
Marec
2012
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
XII/18/12/RUK
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave DIVADLO ARÉNA
7.
Marec
2012
Dodatok č. 1 k dohode č.68_50a_2011-ADVERTIS,s.r.o.
68/§50a/PS/2011/BB/dodatok 1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica ADVERTIS, s.r.o.
7.
Marec
2012
Dodatok č. 1 k dohode č.70_50a_2011-VEGO MARKETING s.r.o.
70/§50a/PS/2011/BB/dodatok 1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica VEGO MARKETING s.r.o.
8.
Marec
2012
Rozúčtovanie réžijných a prevádzkových nákladov
1A/2012
0,00 € Filozofický ústav SAV Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV
7.
Marec
2012
Dodatok č. 2 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
Dodatok č. 2 k dohode č. 35/§50i/2011
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Slávnica
7.
Marec
2012
NÁJOMNÁ ZMLUVA
388/2012-PR
0,00 € Ing.Zita Tôrôková rodená Brányiová Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
7.
Marec
2012
812 315-9-55/2011/OOP-Ko Dodatok č.1
812 315-9-55/2011/OOP-Ko Dodatok č.1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ľudmila Zgútová
6.
Marec
2012
Zmluva o nájme lesných pozemkov
1929/2012/LSR
0,00 € Beáta Kajanová Lesy SR, š.p. OZ Palárikovo
6.
Marec
2012
Zmluva o spolupráci č.02/MSA/2012
07/2012/MSA
0,00 € Hotel HVIEZDA, s.r.o. Múzeum vo Svätom Antone
6.
Marec
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa
8/§56/2012/NP II-2/B
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Hôrka GT s.r.o.
6.
Marec
2012
Zmluva o nájme lesných pozemkov
1933/2012/LSR
0,00 € Jozef Šefčík LesySR, š..p. OZ Palárikovo