Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
Marec
2012
Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. Roep-022008, ROEP k.ú. Peder
Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. Roep-022008
0,00 € GEOKART Veľké Kapušany, s. r. o. Katastrálny úrad v Košiciach
7.
Marec
2012
Dodatok číslo 2
28/2008-2008070015-89-CLaO-0-9689
0,00 € ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a.s. Železnice Slovenskej republiky
7.
Marec
2012
Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 831131002-8/2002
Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 831131002-8/2002
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Németh Gregor
7.
Marec
2012
Kúpna zmluva č. 21/1/6/2012
CRZ č. 1936/2012/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, š.p., OZ Prievidza Drevovýroba Liener Juraj, s.r.o.
7.
Marec
2012
Dodatok č. 1 k dohode č.63_50a_2011-Glamart s.r.o.
63/§50a/PS/2011/BB/dodatok 1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Glamart s.r.o.
7.
Marec
2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU ŠD Mladá Garda č.9702/0004/12
9702/0004/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mladá Garda Bratislava
7.
Marec
2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
05/12
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Krajská prokuratúra v Nitre
7.
Marec
2012
Dodatok č. 1 k dohode č.67_50a_2011-KOVOD, a.s.
67/§50a/PS/2011/BB/dodatok 1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica KOVOD,a.s.
7.
Marec
2012
Dohoda č. 09/§ 59/2012/06032012
09/§59/2012/06032012/BB
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Slavko Šimko - MASAŽNE CENTRUM
7.
Marec
2012
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.48/2011/R
ZM1000059
Doplnená
0,00 € Slovenská národná galéria Rozhlas a televizia Slovenska
7.
Marec
2012
Dohoda o spolupráci
398/2012
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Slovenská pošta, a. s.
7.
Marec
2012
Dodatok č. 2 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
Dodatok č. 2 k dohode č. 12/§50i/2011
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Svinná
7.
Marec
2012
Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 864790436-7-2011
Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 864790436-7-2011
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Mgr. Ľubomír Pavlík
7.
Marec
2012
Zmluva č. 1/2012 zo dňa 11.1.2012 o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľnosti
1/2012
0,00 € Katastrálny úrad v Košiciach, Správa katastra Michalovce Roľnícke družstvo Vysoká nad Uhom
6.
Marec
2012
Dohoda o ukončení Zmluvy o vykonávaní služieb zo dňa 23. novembra 2006
14850
0,00 € Špecializovaný trestný súd Ministerstvo spravodlivosti SR
7.
Marec
2012
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
316/2012
0,00 € Wright Medical Technology, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
7.
Marec
2012
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
321/2012
0,00 € TERUMO CORPORATION Ministerstvo zdravotníctva SR
7.
Marec
2012
Dodatok k zmluve
0433-PRB-2011/1
0,00 € Správa domov SBD Bratislava II. s.r.o. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
7.
Marec
2012
Zmluva o prevode správy majetku vo vlastníctve SR
UVVBB-1-3-32-2012
0,00 € ÚVTOS a ÚVV Leopoldov Ústav na výkon väzby Banská Bystrica
7.
Marec
2012
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 48/2008
3/48/2008
0,00 € Geodézia Bratislava a.s. Katastrálny úrad v Trnave