Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
Marec
2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
05/12
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Krajská prokuratúra v Nitre
7.
Marec
2012
Dodatok č. 1 k dohode č.67_50a_2011-KOVOD, a.s.
67/§50a/PS/2011/BB/dodatok 1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica KOVOD,a.s.
7.
Marec
2012
Dohoda č. 09/§ 59/2012/06032012
09/§59/2012/06032012/BB
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Slavko Šimko - MASAŽNE CENTRUM
7.
Marec
2012
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.48/2011/R
ZM1000059
Doplnená
0,00 € Slovenská národná galéria Rozhlas a televizia Slovenska
7.
Marec
2012
Dohoda o spolupráci
398/2012
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Slovenská pošta, a. s.
7.
Marec
2012
Dodatok č. 2 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
Dodatok č. 2 k dohode č. 12/§50i/2011
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Svinná
7.
Marec
2012
Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 864790436-7-2011
Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 864790436-7-2011
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Mgr. Ľubomír Pavlík
7.
Marec
2012
Zmluva č. 1/2012 zo dňa 11.1.2012 o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľnosti
1/2012
0,00 € Katastrálny úrad v Košiciach, Správa katastra Michalovce Roľnícke družstvo Vysoká nad Uhom
6.
Marec
2012
Dohoda o ukončení Zmluvy o vykonávaní služieb zo dňa 23. novembra 2006
14850
0,00 € Špecializovaný trestný súd Ministerstvo spravodlivosti SR
7.
Marec
2012
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
316/2012
0,00 € Wright Medical Technology, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
7.
Marec
2012
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
321/2012
0,00 € TERUMO CORPORATION Ministerstvo zdravotníctva SR
7.
Marec
2012
Dodatok k zmluve
0433-PRB-2011/1
0,00 € Správa domov SBD Bratislava II. s.r.o. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
7.
Marec
2012
Zmluva o prevode správy majetku vo vlastníctve SR
UVVBB-1-3-32-2012
0,00 € ÚVTOS a ÚVV Leopoldov Ústav na výkon väzby Banská Bystrica
7.
Marec
2012
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 48/2008
3/48/2008
0,00 € Geodézia Bratislava a.s. Katastrálny úrad v Trnave
8.
Marec
2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriky
OBU-RS_ZM_9567697_2012
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Obvodný úrad Rimavská Sobota
8.
Marec
2012
Dohoda o vzájomnom poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
ÚVTOS-12-11/11-2012 Su
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch ÚVV Žilina
8.
Marec
2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
025/2009/4.1/OPVaV
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
8.
Marec
2012
Kúpna zmluva
CRZ: 00262/2012 - E SPF GR 0003/12.00
0,00 € Andrej Hulala Slovenský pozemkový fond
8.
Marec
2012
Zmluva o poskytnutí služby č. VTSÚ-12-1/2012 - inštruktážno-metodické zamestnanie
VTSÚ-12-1/2012
0,00 € VTSÚ Záhorie Ministerstvo vnútra SR
8.
Marec
2012
Dotatok č. 10 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a plnenia spojené s užívaním NP
OBU-HE_D10_2012-00696_2012
0,00 € Technické služby mesta Humenné Obvodný úrad Humenné