Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
Marec
2012
Kúpna zmluva
CRZ: 00268/2012 - SPF-GR 0009/12.00
0,00 € Mgr. Ivan Dobročáni Slovenský pozemkový fond
8.
Marec
2012
Dodatok k nájomnej zmluve č. 9/2010
III/201/2012/B
0,00 € SR - Špeciálna základná škola Štátna školská inšpekcia
8.
Marec
2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspveku na ač formou dobrovoľníckej služby 59/§52a/2012/KE
59/§52a/2012/KE
0,00 € Základná škola s materskou školou Čečejovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
8.
Marec
2012
z. o vytvoreni diela a udeleni licencie - preklad resumé z SK do N do publikácie
292/2011
0,00 € Mariana Lalinská Divadelný ústav
8.
Marec
2012
Rámcová zmluva
294/2011/AXVN
0,00 € Cash Global Slovkia, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
8.
Marec
2012
Zmluva o nájme lesných pozemkov
1926/2012/LSR
0,00 € Rudinská Anna Lesy SR, š.p., OZ Čadca
8.
Marec
2012
Licenčná zmluva - fotografie do publikácie Stanislav Vrbka
294/2011
0,00 € Ladislav Lajcha Divadelný ústav
8.
Marec
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a Zmluva o dodávke a distribúcii elektrickej energie č. NZ/BTS/OBCH/16/15/2012
IZ-431085
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) PROBUILDING s.r.o.
8.
Marec
2012
Zmluva o spolupráci
178/2011/AXVN
0,00 € Slovenský zväz chovateľov Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
8.
Marec
2012
Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách č. 091300P61180/12
091300P61180/12
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
12.
Marec
2012
Dohoda č.12/2012 o spôsobe rozúčtovania režijných a prevádzkových nákladov
12/2012
0,00 € Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV Ústav orientalistiky SAV
8.
Marec
2012
Dohoda o nástupníctve a prevzatí záväzkov
Zmluva PNPP 9-2012
0,00 € MAGNA E.A. s.r.o. Psychiatrická nemocnica, Pezinok
12.
Marec
2012
Dohoda č. 13/2012 o spôsobe rozúčtovania režijných a prevádzkových nákladov
13/2012
0,00 € Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV Sociologický ústav SAV
12.
Marec
2012
Dohoda č. 17/2012 o spôsobe rozúčtovania režijných a prevádzkových nákladov
17/2012
0,00 € Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
8.
Marec
2012
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o výkupe elektriny na krytie strát
414/2012-PN
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Stredoslovenská energetika - Distribúcia , a.s. Žilina
8.
Marec
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
61/§51/2012/TN
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Stanislav Kršiak
8.
Marec
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
62/§51/2012/TN
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Ivana Gáborová- Potraviny u Ivany
8.
Marec
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
63/§51/2012/TN
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Yhman, s.r.o.
9.
Marec
2012
Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov - 2010-0031-1134223/02
IZ-432624
0,00 € ZSE Distribúcia, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9.
Marec
2012
Zmluva o úprave vzťahov súvisiacich s užívaním nehnuteľného majetku štátu
2012/02625-34
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica Jozef Očovai a manž. Veronika Očovaiová