Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
Marec
2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
142-2012
0,00 € GTS Slovakia a.s. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
9.
Marec
2012
Zmluva o spolupráci - poskytovanie propagácie
379/2012
0,00 € Savio, o.z. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
9.
Marec
2012
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena
30201/ZoNZVB20535-1/2011/Hubová/0920/IFI
0,00 € AS Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9.
Marec
2012
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
30201/ZoNZ30023/2012/Hrboltová/0920/MYKA
0,00 € VD Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9.
Marec
2012
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
30201/ZoNZ30035/2012/Hrboltová/0920/MYKA
0,00 € BH Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9.
Marec
2012
Zmluva o strážnej službe
5/2012
0,00 € Profi Security s.r.o. Štátny pedagogický ústav
9.
Marec
2012
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
30201/ZoNZ30085/2012/Hrboltová/0920/MYKA
0,00 € FK Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9.
Marec
2012
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
30201/ZoNZ30099/2012/Hrboltová/0920/MYKA
0,00 € ĽL Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9.
Marec
2012
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
30201/ZoNZ30108/2012/Hrboltová/0920/MYKA
0,00 € JL Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9.
Marec
2012
Dodatok č. 2 k úverovej zmluve
D_706/550/2009
0,00 € Barillová Anna Štátny fond rozvoja bývania
9.
Marec
2012
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
312/2012
Doplnená
0,00 € Waldemar LINK GmbH & Co. KG Ministerstvo zdravotníctva SR
9.
Marec
2012
Dodatok č. 1 k úverovej zmluve
D_610/780/1998
0,00 € Berky Viliam, Berkyová Ružena Štátny fond rozvoja bývania
9.
Marec
2012
Dodatok č. 1 k úverovej zmluve
D_205/3390/1998
0,00 € Monová Jarmila Štátny fond rozvoja bývania
9.
Marec
2012
Dodatok č. 1 k úverovej zmluve
D_405/2125/2003
0,00 € Varga Ladislav Štátny fond rozvoja bývania
9.
Marec
2012
Dodatok č. 4 ku Zmluve o prechodnom ubytovaní - Ubytovňa Antolská 8/A
D417/UNB/2011
0,00 € Anna Krištofová Univerzitná nemocnica Bratislava
9.
Marec
2012
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode
A/11/2012
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
9.
Marec
2012
Zmluva o budúcej Nájomnej zmluve
30201/674/2010/Čierne/1019/Zdr
0,00 € PK Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9.
Marec
2012
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
30201/58/2010/Skal-tun/1019/Zdr
0,00 € EK Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9.
Marec
2012
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODBERU ELEKTROODPADU
13/DC/2012
Doplnená
0,00 € SEWA, a.s. DataCentrum, Bratislava
9.
Marec
2012
Kolektívna zmluva BARMO 2012
Kolektívna zmluva BARMO 2012
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu zamestnancov obrany pri Bytovej agentúre rezortu ministerstva obrany Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany