Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
Marec
2012
Dohoda č. 17/2012 o spôsobe rozúčtovania režijných a prevádzkových nákladov
17/2012
0,00 € Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
8.
Marec
2012
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o výkupe elektriny na krytie strát
414/2012-PN
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Stredoslovenská energetika - Distribúcia , a.s. Žilina
8.
Marec
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
61/§51/2012/TN
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Stanislav Kršiak
8.
Marec
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
62/§51/2012/TN
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Ivana Gáborová- Potraviny u Ivany
8.
Marec
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
63/§51/2012/TN
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Yhman, s.r.o.
9.
Marec
2012
Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov - 2010-0031-1134223/02
IZ-432624
0,00 € ZSE Distribúcia, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9.
Marec
2012
Zmluva o úprave vzťahov súvisiacich s užívaním nehnuteľného majetku štátu
2012/02625-34
0,00 € Obvodný úrad Banská Bystrica Jozef Očovai a manž. Veronika Očovaiová
9.
Marec
2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
142-2012
0,00 € GTS Slovakia a.s. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
9.
Marec
2012
Zmluva o spolupráci - poskytovanie propagácie
379/2012
0,00 € Savio, o.z. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
9.
Marec
2012
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena
30201/ZoNZVB20535-1/2011/Hubová/0920/IFI
0,00 € AS Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9.
Marec
2012
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
30201/ZoNZ30023/2012/Hrboltová/0920/MYKA
0,00 € VD Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9.
Marec
2012
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
30201/ZoNZ30035/2012/Hrboltová/0920/MYKA
0,00 € BH Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9.
Marec
2012
Zmluva o strážnej službe
5/2012
0,00 € Profi Security s.r.o. Štátny pedagogický ústav
9.
Marec
2012
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
30201/ZoNZ30085/2012/Hrboltová/0920/MYKA
0,00 € FK Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9.
Marec
2012
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
30201/ZoNZ30099/2012/Hrboltová/0920/MYKA
0,00 € ĽL Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9.
Marec
2012
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
30201/ZoNZ30108/2012/Hrboltová/0920/MYKA
0,00 € JL Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9.
Marec
2012
Dodatok č. 2 k úverovej zmluve
D_706/550/2009
0,00 € Barillová Anna Štátny fond rozvoja bývania
9.
Marec
2012
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
312/2012
Doplnená
0,00 € Waldemar LINK GmbH & Co. KG Ministerstvo zdravotníctva SR
9.
Marec
2012
Dodatok č. 1 k úverovej zmluve
D_610/780/1998
0,00 € Berky Viliam, Berkyová Ružena Štátny fond rozvoja bývania
9.
Marec
2012
Dodatok č. 1 k úverovej zmluve
D_205/3390/1998
0,00 € Monová Jarmila Štátny fond rozvoja bývania