Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Jún
2013
Dodatok č. 5 - Dohoda o skončení platnosti k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.5.2009
ZM1000100_5
-45 279,65 € Rozhlas a televízia Slovenska Ľubomír Siska L.S.I.
9.
Apríl
2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM/2011/0436 pre R2 Zvolen západ - Zvolen východ, podrobný hydrogeologický prieskum
DZM/2011/0436/0002
-44 303,73 € HydroGEP, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10.
Apríl
2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0021/2017 zo dňa 19.1.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0244/2017
-44 045,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Apríl
2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0020/2017 zo dňa 19.1.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0243/2017
-43 843,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
August
2013
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
027/BP/040313/D01
-42 373,13 € B.I.B., spol. s r.o. Žilinská teplárenská, a.s.
20.
September
2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. ZML/434/2010 - D1 Sverepec - Vrtižer, I.úsek, II.etapa
DZM/0434/2010/0003
-42 119,35 € Združenie HASTRA - Diaľničné stredisko Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5.
Apríl
2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0016/2017 zo dňa 13.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0205/2017
-41 367,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14.
August
2018
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0162/2018
0748/2018
-39 325,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
December
2013
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 872/C410/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na rok 2013
1666/C410/2013
-38 000,00 € Letisko Poprad-Tatry, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30.
Apríl
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0215/2020
-37 350,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
Jún
2013
Výpoveď Zmluvy o poskytovaní pozáručného servisu č. 1/2010-08-13
SM0010006476_1
-36 949,50 € CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2017
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0017/2017 zo dňa 13.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0453/2017
-36 456,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8.
Február
2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1015/2011 zo dňa 23.12.2011 poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
0078/2012
-33 735,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
December
2015
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0172/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
1050/2015
-33 596,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24.
Apríl
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z váhu, I. etapa" - zmena zakladania stavebného objektu SO 03.01
299/2020-BA
-33 541,54 € Združenie TuCon-VÁHOSTAV-SK, Klátovské rameno; Vedúci člen: TuCon, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
Júl
2011
Dodatok č.3 k zmluve č.0141/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
0522/2011
-32 929,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28.
Marec
2014
Dodatok č.2 k Zmluve o prenájme techniky
SM0000000004_2
-32 862,06 € RTVS Production & Technology, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
28.
August
2014
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0202/2014 zo dňa 8.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0589/2014
-32 540,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31.
Október
2013
Dodatok o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0775/2013
-31 788,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4.
Máj
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0228/2020
-30 961,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »