Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
Február
2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1019/2011 zo dňa 23.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
0036/2012
-3 081,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
Júl
2016
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0003/2016 zo dňa 11.1.2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0470/2016
-3 005,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8.
Február
2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1035/2011 zo dňa 29.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva Slovenskej republiky na rok 2012
0077/2012
-2 852,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12.
December
2016
Dodatok č. 10 k zmluve č. 0015/2016 zo dňa 18.1.2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0776/2016
-2 749,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Október
2013
Dodatok č. 24 ku Zmluve o zriadení výučbových základní a o spolupráci vo vedeckovýskumnej činnosti medzi Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - zúčtovanie
UPJŠ - 411/2013
-2 633,00 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14.
August
2018
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0179/2018
0761/2018
-2 415,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Apríl
2015
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0151/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0267/2015
-2 270,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
Júl
2017
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0007/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0452/2017
-2 187,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Október
2013
Dodatok č. 30 k Dohode o zriadení výučbových základní - zúčtovanie
UPJŠ - 415/2013
-2 099,00 € Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2.
Jún
2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0216/2014 zo dňa 08.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0416/2014
-2 066,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Október
2018
Dodatok č. 6
1007/2018
-1 981,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
September
2015
Pokyn na zmenu č. 92 k ZM/2011/0261 - D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek
PZ/2011/0261/0092
-1 922,12 € Združenie Jánovce - Jablonov (vedúci člen: VÁHOSTAV - SK, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5.
Marec
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
ZM1003469_1
-1 877,14 € Rozhlas a televízia Slovenska FIXA s.r.o.
28.
Január
2016
Dodatok č. 41 k Dohode o zriadení výučbových základní na ZS AR 2015/2016
UPJŠ - 11/2016
-1 868,00 € Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2.
December
2015
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0170/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0899/2015
-1 787,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
December
2016
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2015/0322 na monitoring vplyvov D4 Bratislava Jarovce – Ivanka sever – Rača , R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz – Bratislava - Dunajská Lužná – Holice na ŽP
DZM/2015/0322/0001
-1 765,00 € HBH Projekt spol. s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30.
Jún
2017
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0024/2017 zo dňa 19.1.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0423/2017
-1 665,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4.
Október
2017
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0005/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0569/2017
-1 649,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
September
2013
Dodatok č.8 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby
SM0010001709_9
-1 638,90 € Towercom, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
13.
November
2017
Dodatok č. 8 k zmluve č. 0006/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0676/2017
-1 483,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »