Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Máj
2019
Dodatok č.2 k zmluve č. 0138/2019 zo dňa 28.2.2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
0311/2019
-3 976,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
August
2018
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0168/2018
0753/2018
-3 967,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Apríl
2015
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0145/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0265/2015
-3 937,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
November
2014
Dodatok č. 1 k Zmluve na vypracovanie TŠ - R1 Trnava - Nitra, dobudovanie zaraďovacích a vyraďovacích pruhov križovatiek č. ZM/2014/0196
DZM/2014/0196/0001
-3 648,00 € Združenie Terraprojekt a.s. + Basler&Hofmann Slovakia, s.r.o. (vedúci člen: Terraprojekt a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8.
Apríl
2016
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0015/2016 zo dňa 18.1.2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0278/2016
-3 431,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Jún
2017
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0004/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0420/2017
-3 258,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
Marec
2011
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0546-PRB-2009 o poskytnutí dotácie na odstránenie systémovej poruchy bytového domu
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0546-PRB-2009
-3 205,00 € Bytex Slovensko, s.r.o. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
3.
Február
2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1019/2011 zo dňa 23.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
0036/2012
-3 081,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
Júl
2016
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0003/2016 zo dňa 11.1.2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0470/2016
-3 005,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
Júl
2019
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0127/2019 zo dňa 28.2.2019 o poskytnutí dotácie na rok 2019
0530/2019
-2 893,99 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8.
Február
2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1035/2011 zo dňa 29.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva Slovenskej republiky na rok 2012
0077/2012
-2 852,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12.
December
2016
Dodatok č. 10 k zmluve č. 0015/2016 zo dňa 18.1.2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0776/2016
-2 749,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Október
2013
Dodatok č. 24 ku Zmluve o zriadení výučbových základní a o spolupráci vo vedeckovýskumnej činnosti medzi Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - zúčtovanie
UPJŠ - 411/2013
-2 633,00 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3.
September
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo "Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293-2,403"- naviac práce a menej práce
1237/2019-BB
-2 552,76 € STRABAG s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14.
August
2018
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0179/2018
0761/2018
-2 415,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Apríl
2015
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0151/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0267/2015
-2 270,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
Júl
2017
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0007/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0452/2017
-2 187,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Október
2013
Dodatok č. 30 k Dohode o zriadení výučbových základní - zúčtovanie
UPJŠ - 415/2013
-2 099,00 € Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2.
Jún
2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0216/2014 zo dňa 08.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0416/2014
-2 066,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14.
August
2019
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0121/2019 zo dňa 28.2.2019 o poskytnutí dotácie na rok 2019
0786/2019
-2 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »