Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
November
2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z312030A057
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
31.
Október
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013002801
Doplnená
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
23.
Máj
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013003101
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
12.
November
2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z312020A051
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
2.
Január
2017
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031D233
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
29.
December
2016
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031D233
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
13.
Júl
2017
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031J413
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
13.
Júl
2017
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031J368
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
18.
December
2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031S945
Z312031S945
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
7.
November
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013002901
Doplnená
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
11.
November
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku č. 290/OKMPESF/2014
290/OKMPESF/2014
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
30.
November
2018
Zmluva o financovaní
ZM/2018/0403
50 000 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31.
Október
2018
EXIMBANKA LOAN FOR SMES AND MID-CAPS, Finance Contract
Úverová zmluva medzi EXIMBANKOU SR a EIB
50 000 000,00 € The European Investment Bank EXIMBANKA SR, Bratislava
29.
Október
2012
Zmluva o poskytnutí NFP Z2711013002801
Zmluva o poskytnutí NFP Z2711013002801
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
10.
November
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013004001
Doplnená
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7.
December
2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z312031A064
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
4.
September
2018
Zmluva o poskytnutí NFP Z312031R081
Z312031R081
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
7.
Júl
2017
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312021J355
49 981 644,80 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
24.
Júl
2013
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu DPB, obnova vozového parku trolejbusov v Bratislave
956/B300/2013
49 944 000,00 € Dopravný podnik Bratislava akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
4.
September
2018
Zmluva o poskytnutí NFP Z312031Q926
Z312031Q926
49 920 663,80 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny