Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Január
2011
Zmluva o vytvorení a použití výkonu fyzickej osoby nemajúca povahu umeleckého výkonu
ZM21000016
120,00 € Róbert Slovák Rozhlas a televízia Slovenska - organizačná jednotka Slovenská televízia
26.
Január
2011
Dodatok č. 3 ku Zmluve o poskytovaní služieb z 27.10.2008 v znení jej Dodatkov č. 1-2
10/2011/D
Doplnená
0,00 € MUDr. Janette Kvasňovská,s.r.o., Nitra Fakultná nemocnica Nitra
26.
Január
2011
Dodávka elektronických listových,balíkových,univerzálnych a mobilných váh s servisom
51/2011
386 999,00 € MARTES, s.r.o., Dlhá 88, 01009 Žilina - Bytčica Slovenská pošta, a.s.
26.
Január
2011
Kúpna zmluva na dodávku tovaru: Dodávka diagnostických súprav pre vyšetrenie antinukleárnych protilátok na substráte Hep2 b metódou imunoflorescencie
II/12/2011
0,00 € R - Diagnostics SK spol. s r.o. Národný ústav reumatických chorôb
26.
Január
2011
Rámcová dohoda na dodanie obálok
76/2011
0,00 € Harmanec-Kuvert, spol. s r.o. Slovenská pošta, a.s.
26.
Január
2011
Kúpna zmluva č.031/2010P
19/2011
1,00 € CHIRANA, s.r.o., Stará Turá Univerzitná nemocnica Martin
26.
Január
2011
Rámcová dohoda č. 2010/046/P
2010/046/P
0,00 € Stuhl, s.r.o. Správa účelových zariadení - SÚZA
26.
Január
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1164/2006
D 1/2011
996,00 € Obec Dolné Orešany Fakultná nemocnica Trnava
26.
Január
2011
Zmluva o vytvorení a použití výkonu fyzickej osoby nemajúca povahu umeleckého výkonu
ZM21000017
100,00 € Lalu s.r.o Rozhlas a televízia Slovenska - organizačná jednotka Slovenská televízia
26.
Január
2011
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
1014/2011
8 922,00 € MIOMED s.r.o. Bratislava Fakultná nemocnica Trnava
26.
Január
2011
Rámcová dohoda
00210311
0,00 € Go travel Slovakia s. r. o. Slovenský metrologický ústav
26.
Január
2011
Rámcová dohoda
00310311
0,00 € pelicantravel.com s. r. o. Slovenský metrologický ústav
26.
Január
2011
Dodatok k licenčnej zmluve č. S635 165 697
Spr 91/2011
396,00 € Slovenské univerzálne programy spol. s r.o. Okresný súd Topoľčany
26.
Január
2011
Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia a.s.
1/11
0,00 € ZSE Distribúcia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava, Antolská 11, 850 07 Bratislava
26.
Január
2011
Zmluva o dielo: zameranie prasknutého vodovodného potrubia vo VÚ 9994 Nemšová
ZoD č. PSB TN-7-56/2011
651,00 € AGRO-FINTIL s.r.o. PSB Trenčín
26.
Január
2011
Zmluva o pripojení, č. A4215731
59/2009
Doplnená
2 223,00 € Orange Slovensko, Bratislava Krajský úrad pre cestnú dopravu apozemné komunikácie v Nitre
26.
Január
2011
Kúpna zmluva na dodávku tovaru: Dodávka rádiodiagnostického spotrebného materiálu
III/7/2011
0,00 € MEDIXRAY, s.r.o. Národný ústav reumatických chorôb
26.
Január
2011
Kúpna zmluva na dodávku tovaru: Dodávka skúmaviek pre diagnostický laboratórny test na dôkaz infekcie M. tuberculosis (vrátane aktívneho ochorenia)
III/8/2011
0,00 € CEEMED, spol. s r.o. Národný ústav reumatických chorôb
26.
Január
2011
Kúpna zmluva na dodávku tovaru: Dodávka diagnostických súrav pre vyšetrenie autoprotilátok rozdelených na časti
II/13/2011
0,00 € R - Diagnostics SK spol. s r.o. Národný ústav reumatických chorôb
26.
Január
2011
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
051/2010/4.2/OPVaV
Doplnená
917 577,32 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »