Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Január
2011
Zmluva o bezodplatnom prevode č. 2011/705 výzbrojný materiál
2011/705
96 167,01 € VHÚ ÚIA MOSR
28.
Január
2011
Zmluva č.211203 o poskytnuti užívacích práv k aplikačnému programovému vybaveniu
Spr. 40/11
1 440,00 € Q-BG spol. s r.o. Okresný súd Piešťany
28.
Január
2011
Dodatok k zmluve o pripojení - ORANGE
1SprO/108/2011
30,00 € Orange Slovensko Krajský súd v Prešove
28.
Január
2011
dodatok č.E040165654
Spr1652/10
396,00 € Slovenské univerzitné programy Okresný súd Levice
28.
Január
2011
Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní stravovania č.p.KRP-27/VO-O-2006 zo dňa 9.5.2006
KRPZ-PO_D03_KRP-27-VO-O-2006_2011
0,00 € NUMERAL, spol. s r. o. Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
28.
Január
2011
Zmluva o zabezpečení poskytovania poradenstva
ÚVN-46-90-2010-0123
6 000,00 € Ing.Adriana Pekárová, daňový poradca ÚVN SNP Ružomberok - FN
28.
Január
2011
Zmluva o poskytovaní služby
OBU-VK_ZM_A-2011-01006_2011
Doplnená
1 914,72 € Ján Pavlov OBU-VK
28.
Január
2011
Dodatok č1. k zmluvu o poskytovaní služieb-prenájom kopír.zariadenia vrátane dodávky mat. a servisnej starostlivosti
SOI/2011/05
0,00 € Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Bratislava Slovenská obchodná inšpekcia
28.
Január
2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_EO3-O-161_2010_2010
Doplnená
0,00 € KOREKTA, s r.o. KRPZ Nitra
28.
Január
2011
Nájomná zmluva
ÚVTOS-55-12/11-2011
0,00 € Mestský športový klub ÚVTOS Želiezovce
28.
Január
2011
Zmluva o dielo
OBU-VK_ZM_A-2011-00994_2011
Doplnená
2 143,80 € Miroslav Pintér OBU-VK
28.
Január
2011
Zmluva o poskytovaní služieb starostlivosti o deti
8/2011
4,80 € Ing. Lucia Surmová - Baby Nanny, opatrovateľská agentúra Úrad vlády Slovenskej republiky
28.
Január
2011
Dodatok č. DOD/02-2011//010/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120130264 zo dňa 09.02.2010
DOD/02-2011//010/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Občianske združenie FLORENCE Fond sociálneho rozvoja
28.
Január
2011
Čiastková zmluva o zabezpečení stravovania pre príslušníkov VÚ 3030 Zvolen a VÚ 3333 Zvolen
bvrps- 47 - /2011
0,00 € C.K., spol. s.r.o. VÚ 3030 Zvolen
28.
Január
2011
Kúpna zmluva č. AOS- I/1/2011/KV - čerstvé slepačie vajcia v škrupinách, trieda kvality "A", hmotnostná kategória "M"
AOS- I/1/2011/KV
35 400,00 € INMEDIA,spol.s.r.o. Zvolen Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28.
Január
2011
Dodatok č.1 k zmluve o servisnej činnosti
Spr.2501-11
0,00 € QUADRIQ, a.s. Krajský súd v Banskej Bystrici
28.
Január
2011
Nájomná zmluva
VŠC-7/2011-4-VŠC
5 604,00 € LUKE s.r.o. VŠC DUKLA Banská Bystrica
28.
Január
2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-HuM-NZ-2011/12
39,84 € Slovenské národné múzeum František Dusík
28.
Január
2011
Zmluva o audítorskom overení
NJF - Dominant audit - 2011
2 800,00 € DOMINANT AUDIT, s.r.o. Národný jadrový fond
28.
Január
2011
poskytovanie stravovania
1SprV42/2011
360,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Okresný súd Trnava