Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Január
2011
Cestovné poistenie
ZML-3/2011
9,29 € Kooperatíva poisťovňa PMÚ SR
20.
Január
2011
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby č. 04/2011/PZS
1/2011
3 240,00 € MEDI RELAX M+M s.r.o., Prepoštská 6, 811 01 Bratislava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, Moyzesova 2, 902 01 Pezinok
20.
Január
2011
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2011-1/18-4:191006
1 660,36 € Mgr. Peter Janků Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
20.
Január
2011
Zmluva o vyučovaní AJ
OSPB Spr. 20/11
1 710,00 € Erika Umrianová - MAPLE LEAF Okresný súd Považská Bystrica
20.
Január
2011
Zmluva o ubytovaní
9/2011-4220-2030
227,38 € Ing. Vincent Straka Ministerstvo hospodárstva SR
20.
Január
2011
Poistná zmluva číslo 8-863-001632
5/2011
4 545,45 € QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Univerzitná nemocnica Martin
20.
Január
2011
mimoškolské vzdelávanie anglického jazyka
229/2011
2 190,00 € Katarína Hluchá MPSVR SR
20.
Január
2011
Zmluva o nájme majetku štátu č. 2011/2/11601
SNM-HuM-NZ-2011/13
20,62 € Slovenské národné múzeum Zuzana Bugalová PoDZuB
20.
Január
2011
Dodatok č. 5 k Splnomocneniu sprostredkovateľského orgánu
41/2010-4200-4100
0,00 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Ministerstvo hospodárstva SR
20.
Január
2011
Zmluva o dodávke a odbere tepla
1_2011
0,00 € Termokomplex,s.r.o., Krompachy UPSVR Spišská Nová Ves
20.
Január
2011
Zmluva o dielo
1Spr 0/51/2011
1,70 € ÚSTAV NA VÝKON VÄZBY A ÚSTAV NA VÝKON TRESTU ODŇATIA SLOBODY Okresný súd Košice I
20.
Január
2011
Zmluva o dielo
3/2011-BA
10 369,52 € Vital, a. s. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
20.
Január
2011
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2011-1/19-5:191006
1 660,36 € Mgr. Art. Eva Kleinová, Art.D Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
20.
Január
2011
Kúpna zmluva, prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MO SR - vojenská technika
2010/390
823 990,00 € ÚIA MOSR MSM Martin, s. r. o.
20.
Január
2011
Zmluva o výpožičke - konštrukčný a všeobecný materiál
2011/401
8 060,74 € ÚIA MOSR Obec Ľubica
20.
Január
2011
Zmluva o poskytovaní služieb č. 04-2011-01-03/HS
04-2011-01-03/HS
2 820,00 € K a F Katona Vladimír Divadlo Nová scéna
20.
Január
2011
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2011-1/20-6:191006
5 000,55 € Ján Štrasser Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
21.
Január
2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2011/3/11601
SNM-HuM-NZ-2011/43
99,60 € Slovenské národné múzeum Vincent Bachratý
21.
Január
2011
Kúpna zmluva, prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe FN Trnava - pozemok
1012/2011
24 960,00 € Ing. Milan Tomík a manželka Mgr. Eva Tomíková Trnava Fakultná nemocnica Trnava
21.
Január
2011
Zmluva o vykonaní diela I/11, km 433,00-434,00 Budatínska Lehota, obnova krytu - havarijný stav
16/2011
119 982,53 € Cestné stavby Žilina, spol. s r.o. Slovenská správa ciest
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »