Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Január
2011
Kúpna zmluva, prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MO SR - Vojenský materiál VM 4
2010/336
Doplnená
87 992,00 € ÚIA MOSR S.M.S.,spol.s.r.o.
21.
Január
2011
Darovacia zmluva, prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MO SR - investičný majetok
2010/8001
2 257,19 € ÚIA MOSR obec Priekopa
21.
Január
2011
Zmluva o testovacej prevádzke aukčného systému
1/2011
290,00 € eBIZ Corp, s.r.o. Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya Kremnica
21.
Január
2011
Zmluva č. 211207 o poskytnutí užívacích práv a vykonávaní pozáručného servisu k aplikačnému programovému vybaveniu
Spr. 61/11
1 440,00 € Q-BG, spol. s r. o. Okresný súd Revúca
21.
Január
2011
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k dopravnému značeniu
5/2011/6370
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Slovenská správa ciest
21.
Január
2011
ZoD- prehliadky a servis CSS (na ceste I/66)
2/2011/6231
2 479,10 € ALL-SIG, spol. s r.o. Slovenská správa ciest
21.
Január
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2/2010/OPV reg.č.:16/2010
Doplnená
906 064,88 € Občianske združenie MEDICÍNSKE CENTRUM JEDNODŇOVEJ CHIRURGIE Ministerstvo zdravotníctva SR
21.
Január
2011
Dodatok č.7 k Zmluve zo dňa 24.4.2008 o postúpení licencie na zvukový záznam
ZM11002772
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska FORZA MUSIC, spol. s r.o.
21.
Január
2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2011/5/11601
SNM-HuM-NZ-2011/45
39,84 € Slovenské národné múzeum Maroš Sklenár
21.
Január
2011
Vypracovanie formulára o NFP - I/59 Dolný Kubín - hr. okresu, pre pomalé vozidlá
3/2011/6431
Doplnená
3 433,25 € ISPO, spol. s.r.o. inžinierske stavby Slovenská správa ciest
21.
Január
2011
Mandátna zmluva
ÚVTOS-55-14/11-2011
0,00 € MUDr. Ján Mladý Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
21.
Január
2011
Zmluva_Popis služieb
70/2010-4200-2020
38 000,00 € Microsoft Slovakia s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
21.
Január
2011
Dodatok k zmluve na zabezpečenie upratovacích a čiastiacich služieb
Spr. 48/11
17 957,65 € Helena Paluga, HEPA-SERVIS Okresný súd Liptovský Mikuláš
21.
Január
2011
Kúpna zmluva na dodávku tovaru – mäsa bravčového a mäsa hovädzieho a mäsové výrobky na rok 2011
IV/1/2011
12 650,10 € IB mäso – Božik Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
21.
Január
2011
Zmluva č. 1/2011 o nájme nebytových priestorov
SNM-MČK-NZ-2011/8
200,31 € Slovenské národné múzeum Hana Kľúčiková
21.
Január
2011
Nájomná zmluva č.2010/8064, materiál letectva a PVO
2010/8064
336,57 € ÚIA MOSR Letecké opravovne Trenčín, a.s.
21.
Január
2011
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k dopravnému značeniu
6/2011/6370
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Slovenská správa ciest
21.
Január
2011
ZoD - I/18, km 573,950 Východná - bane, zátrh, povodňové škody
15/2011
143 313,17 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. Slovenská správa ciest
21.
Január
2011
Zmluva č. 211205 o poskytnutí užívacích práv a vykonávaní pozáručného servisu k aplikačnému programovému vybaveniu
OSBN Spr 59/2011
1 440,00 € Q - BG spol. s r.o. Okresný súd Bánovce nad Bebravou
21.
Január
2011
Darovacia zmluva, prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MO SR - investičný majetok
2010/8039
5 311,03 € ÚIA MOSR Obec Hostie
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »