Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Január
2011
Dodatok č.4
Spr. 32/2011
2,75 € Ústav na výkon väzby Banská Bystrica Okresný súd Rimavská Sobota
24.
Január
2011
Dodatok č. 3 ku zmluve: 8000340
Spr.29/11
0,00 € VAŠA Slovensko, s.r.o. Okresný súd Dolný Kubín
24.
Január
2011
Dodatok č. 2 k zmluve
OSPB Spr. 63/11
10,00 € IB REIN, s. r. o. Okresný súd Považská Bystrica
24.
Január
2011
Dodatok č. 7 k zmluve č. 97042
OSPB Spr. 71/11
12,00 € Q-BG, spol. s r.o. Okresný súd Považská Bystrica
24.
Január
2011
dodatok č. 7 k zmluve č. 97037
KS TN 4000/11
1 440,00 € Q-BG, spol. s r.o. Krajský súd v Trenčíne
24.
Január
2011
Dodatok č. 3
406/2010
1 500,00 € Marius Pedersen, a.s. Inštitút vzdelávania MS SR
24.
Január
2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-BOJ-NZ-2011/48
132,80 € Slovenské národné múzeum Lucia Vollmannová
24.
Január
2011
Zmluva o výpožičke
SNM-HM-ZOV-2011/55
0,00 € Slovenské národné múzeum Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24.
Január
2011
Dodatok k základnej zmluve
Spr. č. 3038/2011
30,00 € Slovak Telekom, a.s. Okresný súd Bratislava IV
24.
Január
2011
Zmluva o odvode do Národného jadrového fondu
NJF - ZSE - 2011
0,00 € ZSE Distribúcia, a.s. Národný jadrový fond
24.
Január
2011
Dodatok č. 7 k zmluve č. 97038
OSTN Spr 83_2011
1 440,00 € Q-BG, spol. s.r.o. Okresný súd Trenčín
24.
Január
2011
Zmluva o dielo č. 0401/2011/S - bežné opravy, opravy väčšieho charakteru, odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky výťahov
0401/2011/S
0,00 € HELVYK ELEVATORS, s.r.o., Nitra Fakultná nemocnica Nitra
24.
Január
2011
Zmluva o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
11/2011
14 400,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
24.
Január
2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-BOJ-NZ-2011/51
199,20 € Slovenské národné múzeum Jana Macková
24.
Január
2011
Kúpna zmluva - zdravotnícke zariadenie s príslušenstvom
POZ 4/2011
33 492,00 € RADIX, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
24.
Január
2011
Zmluva o odvode do Národného jadrového fondu
NJF - SSE - 2011
0,00 € Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Národný jadrový fond
24.
Január
2011
zmluva o dodávke a odbere tepla
Spr. 4016/11
10 500,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Krajský súd v Trnave
24.
Január
2011
Dodatok k zmluve
Spr. č. 3039/2011
47,00 € Slovák Telekom, a.s. Okresný súd Bratislava IV
24.
Január
2011
Dodatok k základnej zmluve
Spr. č. 3040/2011
31,76 € Slovak Telekom, a.s. Okresný súd Brastislava IV
24.
Január
2011
Zmluva o vytvorení diela - prednášky
235/2010/OSpMSP
110,00 € Kopernikus Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »