Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Január
2011
Kúpna zmluva - Potraviny
5.pŠU - 103-2/2011
Doplnená
7 574,55 € Kipa, s.r.o. 5. pŠU
25.
Január
2011
zmluva o dodávke a odbere tepla
Spr. 4015/11
11 970,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Krajský súd v Trnave
25.
Január
2011
Dodatok č.7 k zmluve o dielo
Spr. 90/2011
1 440,00 € Q-BG, spol. s r.o. Okresný súd Banská Bystrica
25.
Január
2011
Zmluva č.211204 o poskytnutí užívacích práv a vykonávaní pozáručného servisu k aplikačnému programovému vybaveniu
OSNM Spr81/2011
1 440,00 € Q - BG spol. s.r.o. Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
25.
Január
2011
Kúpna zmluva - Potraviny
5.pŠU - 103-8/2011
Doplnená
5 809,28 € KOBERA - SK, spol.s.r.o. 5. pŠU
25.
Január
2011
Zmluva o vytvorení diela - prednášky
8/2011/OS MSP
70,00 € Ing. Helena Ďurovčíková Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
25.
Január
2011
Kúpna zmluva
1/2011/SPU
14 376,56 € Slovak Vermont, s. r. o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
25.
Január
2011
Kúpna zmluva na dodávku tovaru – mrazené výrobky na rok 2011
IV/6/2011
0,00 € Ryba, s.r.o. Národný ústav reumatických chorôb
25.
Január
2011
Zmluva o dielo
11/2011/SPU
1 899,24 € Delta Inžiniering, s. r. o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
25.
Január
2011
Zmluva o poskytovaní prístupu do aukčného prostredia "Elektronická aukcia"
SOI/2011/02
0,00 € Lazar Consulting, s.r.o.,Bratislava Slovenská obchodná inšpekcia
25.
Január
2011
Zmluva o dielo: Oprava popraskanej a opadanej omietky z okenných špaliet v salóniku č. 6 budovy č. 111 KJB
ZoD č. PSB BA-2-1/2011
67,67 € STAVBAL, s.r.o. PSB Bratislava
25.
Január
2011
Kúpna zmluva na dodávku tovaru – potravín na rok 2011
IV/4/2011
Doplnená
0,00 € Mabonex Slovakia s.r.o. Národný ústav reumatických chorôb
25.
Január
2011
Dodatok č.1 k Zmluve č.735 o nájme kancelárskych priestorov
SOI/2011/04
17 741,60 € COOP Jednota, spotrebné družstvo, Žilina Slovenská obchodná inšpekcia
25.
Január
2011
Dodatok č. 2 – k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01/2011
0,00 € Národná transfúzna služba SR Ministerstvo zdravotníctva SR
25.
Január
2011
Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky za rok 2010
16/2011
16 949,00 € Skupina:Edison Audit spol. s r.o. a The Edison Consulting Group, spol. s r.o. Slovenská pošta, a.s.
25.
Január
2011
Kúpna zmluva - hydraulické postele
POZ 9/2011
15 000,00 € HIOB INTERNATIONAL Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
25.
Január
2011
Kúpna zmluva
OBU-NM_ZM_A-2011-00916_2011
0,00 € OBU-NM Veronika Machová
25.
Január
2011
Zmluva o poskytnutí služby - vývoz a zneškodňovanie odpadov
PSBMI-11/2011-Z
0,00 € mesto Trebišov SEMaI Bratislava
25.
Január
2011
Zmluva na dodávku stravných lístkov č.10K000056
27/2010
Doplnená
192 999,00 € DOXX - Stravné lístky , spol.s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina ÚJD SR
25.
Január
2011
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM21000015
432,00 € Ivan Predmerský Rozhlas a televízia Slovenska - organizačná jednotka Slovenská televízia
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »