Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
December
2019
Dodatok č. 6 k zmluve č. 0128/2019 zo dňa 28.2.2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2019
TvU-2019-Re-83
125 950,79 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
13.
December
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2080096
100,00 € Kvačkajová Martina Rozhlas a televízia Slovenska
13.
December
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2080099
100,00 € Kvačkajová Martina Rozhlas a televízia Slovenska
13.
December
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
77341/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Strekov
13.
December
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2080401
800,00 € Sujová Alžbeta Rozhlas a televízia Slovenska
13.
December
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2080314
80,00 € Rušin Vojtech Rozhlas a televízia Slovenska
13.
December
2019
Zmluva č. 47966/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.1
47966/2019/710
42 728,19 € DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
December
2019
Zmluva č. 47907/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.1
47907/2019/710
3 492,00 € BULLY, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
December
2019
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
602/545/2019/ZZ
76 210,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Na Zigmund šachtu 12, Banská Štiavnica v zastúpení Bytová správa s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
13.
December
2019
o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
19/45/50J/51
16 906,59 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Mesto Sečovce
13.
December
2019
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
19/45/52A/319
319,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Malý Kamenec
13.
December
2019
Z m l u v a č. 48821/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
48821/2019/710
1 991,01 € Poľnohospodárske družstvo ČATAJ Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
December
2019
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-GR-ZOD-2019/3600
0,00 € Mgr. Tatiana Kadlecová Slovenské národné múzeum
13.
December
2019
K ú p n a z m l u v a 5716/2019/LSR
5716-2019-lsr
821,00 € Jozef Ľupták, Mária Ľuptáková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
13.
December
2019
Príkazná zmluva
39/2019
0,00 € Dr. Jason M. Tennessen Slovenská akadémia vied
13.
December
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
507/2019
0,00 € Lucia Faltinová Divadelný ústav
13.
December
2019
Dohoda č. 19/41/051/619 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/41/051/619
0,00 € MVSR, KRPZ v Košiciach Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13.
December
2019
Dohoda č. 19/41/051/620 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/41/051/620
0,00 € MČ Košice - Dargovských hrdinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13.
December
2019
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a postúpení licencie
ZM2021972
3 600,00 € Buckingham Entertainment Group s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
13.
December
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2019-003222
444 490,80 € Obec Ľubotín Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »