Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
November
2017
Dohoda č.40/§50/PS/2017/BB
40/§50/PS/2017/22112017
4 312,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica AUTODIELYBB s.r.o.
23.
November
2017
Inventarizačný dodatok PD Štrba
03233/2017-PNZ -P40475/15.02
0,00 € Slovenský pozemkový fond POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
23.
November
2017
Inv. dodatok Biofarma Šuňava PD
03186/2017-PNZ -P40511/15.01
0,00 € Slovenský pozemkový fond BIOFARMA ŠUŇAVA POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
23.
November
2017
inventarizácia
03176/2017-PNZ -P40806/14.03
0,00 € Slovenský pozemkový fond RaVOD Pata roľn.a výrobnoobch. druž
23.
November
2017
inventarizacia
02892/2017-PNZ -P40223/16.01
0,00 € Slovenský pozemkový fond AGROSYSTÉM, spol. s.r.o.
23.
November
2017
inventarizácia
02838/2017-PNZ -P42450/05.07
0,00 € Slovenský pozemkový fond AGRO-DRUŽSTVO Trebatice
23.
November
2017
Príkazná zmluva
17/2/7343/1
118,00 € Galbička Daniel, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
23.
November
2017
Poskytnutie finačného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP Cesta na trh práce - Aktivita č.1 podľa §54
60/2017/§54-CnTP-A1/KK
8 821,65 € Abau Estate, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
23.
November
2017
Poskytnutie finačného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP Cesta na trh práce - Aktivita č.1 podľa §54
61/2017/§54-CnTP-A1/KK
17 582,40 € Ľubomír Kučera Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
23.
November
2017
Zmluva o poskytnutí NFP
IROP-Z-302021I052-221-10
489 155,00 € Obec Rohožník Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23.
November
2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 521/2017/DK
955/2017/NPPC-VÚŽV
460,00 € Ing.Ján Sebíň Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
23.
November
2017
Dohoda
34/2017
0,00 € Obchodná akadémia Detský domov Istebné
23.
November
2017
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1038174
100,00 € Homza Martin Rozhlas a televízia Slovenska
23.
November
2017
Rámcová zmluva o poskytovaní IT monitoringu
18/17
0,00 € ATRIS, spol. s r.o. Spojená škola internátna Humenné
23.
November
2017
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201640439
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201640439
0,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Nemocnica Poprad, a.s.
23.
November
2017
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
510/CVTISR/2017
50 000,00 € RNDr. Marek Chmelik, PhD. Centrum vedecko-technických informácií SR
23.
November
2017
Zmluva o vytvorení a použití diela a licenčná zmluva Výtvarná predloha PF 2018 a pozvánka na koncert
31/2017/AZ
300,00 € Mgr. Silvia Kováčiková Štátna opera
23.
November
2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 1412/2017/DK
1006/2017/NPPC-VÚŽV
1 020,00 € VJARSPOL, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
23.
November
2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 1213/2017/DK
962/2017/NPPC-VÚŽV
140,00 € RODAR, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
23.
November
2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 150/2017/DK
966/2017/NPPC- VÚŽV
320,00 € AGROprofit Boliarov, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »