Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
December
2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_215/2018 uzavretá na základe § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník")
21/2018
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
16.
December
2018
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
113/2018-A
Doplnená
748,00 € PhDr. Sylvia Kummer Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
16.
December
2018
PFERDEKAUFVERTRAG
2 9 / 2 0 1 8
0,00 € Fokschaner Sarah Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16.
December
2018
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
115/2018-A
408,00 € David John Shearman Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
16.
December
2018
DODATOK č. 1.,k SERVISNEJ ZMLUVE
259
0,00 € Agroservis - Západ s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16.
December
2018
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
30/2018
0,00 € František KRÁLÍČEK Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16.
December
2018
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
114/2018-A
544,00 € Mgr. Katarína Ujjobbágy Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
15.
December
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
6595-2
55,39 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Petáková Ivana
14.
December
2018
Zmluva o dielo
Z/2018/2460/I/FiF/OE
390,00 € Marold Langer - Philippsen Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
14.
December
2018
LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA
575/2018
0,00 € prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD., Ing. Miroslav Šlosár, PhD., Ing. Ivana Mezeyová, PhD., doc. Ing. Ondrej Hegedűs, PhD., doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD., Mgr. Katarína Szarka, PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
14.
December
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041R71701
0,00 € Monika Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14.
December
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
CV-36-26/2018
7,80 € Ing. Jaroslav MARKO Ministerstvo obrany
14.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 18/37/52A/205
275,11 € Mintaka n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
14.
December
2018
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-182/2018 - vykonanie diela podľa objednávky č. B18_0556
VTSÚ-12-182/2018
2 836,54 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie VÝVOJ Martin, a.s.
14.
December
2018
Zmluva o poskytnutí služby č. 140/2018/CR
1279/2018/NPPC-VÚŽV
37 464,50 € PD Senica Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14.
December
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K631
KŽP-PO4-SC431-2017-19/K631
305 289,87 € Obec Omšenie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/39/52A/238
0,00 € Materská škola, Matice slovenskej 740/7,Stropkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
14.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/39/52A/233
0,00 € Obec Bukovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
14.
December
2018
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZM/2018/0425
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Stredoslovenská distribučná, a.s.
14.
December
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
prISTAR-13-332/2018
25,20 € Stanislav FEČKO Ministerstvo obrany
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »