Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Február
2018
Príkazná zmluva
17/2/7390/2
128,00 € Krejza Lumír, Mgr. Slovenská národná akreditačná služba
23.
Február
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2017-21/02
14 260 616,87 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Február
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ uzatvorená podľa ustanovenia § 51, odsek 9
18/06/051/7
0,00 € AGROWELT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
23.
Február
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
1341/2018/130760875
53,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Mitrokhin Gleb
23.
Február
2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
64223/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Nováky, MsÚ Nováky
23.
Február
2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
64229/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Prešov
23.
Február
2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
64231/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Prešov
23.
Február
2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
64225/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Prešov
23.
Február
2018
Kúpna zmluva č. 13/2018 na dodávku čerstvých slepačích vajec
13/2018
5 073,00 € Ing. Miloš Dub, Zvolen Psychiatrická nemocnica, Kremnica
23.
Február
2018
Zmluva o poskytovaní finančnej podpory na mobilitu stáž v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2017/201/ č.31/SMP/2017-18
ZML-2018/1-175:191006
0,00 € Simona Drahošová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
23.
Február
2018
PARTNERSKÁ ZMLUVA
11/2017/OPS-136
0,00 € University for Continuing Education Krems (Danube University Krems) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
23.
Február
2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
57502/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Trnava pri Laborci
23.
Február
2018
dohoda o nezrazení zrážkovej dane
43/2018/MSNP
0,00 € Elena Michajlovna Malysheva Múzeum SNP
23.
Február
2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 78aa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2018
962/2018-M_ORF
23 040,00 € Slovenský Červený kríž - Územný spolok Banská Bystrica Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
23.
Február
2018
Zmluva o poskytovaní ICT služieb
27/18
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
23.
Február
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
18/41/052/60
0,00 € Obec Zádiel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Február
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/41/52A/26
0,00 € Mesto Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Február
2018
Kúpna zmluva č.1358/18
Z201802012
2 708,91 € CHEMOLAK a.s. Psychiatrická nemocnica Hronovce
23.
Február
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
kvrps-4-56/2018
287,64 € Ing. Richard SZILASI Ministerstvo obrany
23.
Február
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
prlogTO-57-2/2018
10,50 € Vojtech BOŠTERNÁK Ministerstvo obrany
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »