Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
August
2020
DODATOK č. I312041R55601D03 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041R55601D03
0,00 € Obec Veľké Ludince Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10.
August
2020
o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5377
0,00 € Ing. Erik Tomko - ET Stav Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
10.
August
2020
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
544/2020/RP-R
0,00 € G-Performance EU, s. r. o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR
10.
August
2020
ZMLUVA č. SAMRS/2020/UA/1/4 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
167/8/2020-SAMRS
100 000,00 € Človek v ohrození, n. o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
10.
August
2020
Dohoda č. 238/2020 o ukončení Nájomnej zmluvy č. 12/2012/GA a vzájomnom vysporiadaní záväzkov
238/2020
0,00 € Mesto Spišská Stará Ves Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
10.
August
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z SKCZ304011U647
232 830,23 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10.
August
2020
Kúpna zmluva
147/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. ITALZVER, s.r.o.
10.
August
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5584
0,00 € Radka Sládečková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
10.
August
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3 A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6150
0,00 € GEFCO SLOVAKIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
10.
August
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5598
0,00 € Irena Chrapanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
10.
August
2020
Z m l u v a č. 79767-2020/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
79767-2020/710
8 357,79 € Pozemkové spoločenstvo súkromných vlastníkov lesa obce Štefanov n/O. k. ú. Horný Štefanov Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
August
2020
Z m l u v a č. 48029-2020/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
48029-2020/710
16 990,52 € Urbárna spoločnosť, pozem. spol. Veľká Franková Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
August
2020
Zmluva č. 59126-2020/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
59126-2020/710
4 628,59 € Jozef Hatvanyi Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
August
2020
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55120336
100,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Erik Zavidný
10.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-413-02326
20-413-02326
2 500,00 € Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove Fond na podporu umenia
10.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-132-02921
20-132-02921
4 500,00 € Hlava XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých Fond na podporu umenia
10.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-146-04399
20-146-04399
2 288,00 € MgA. Ing. arch. Viktor Fuček Fond na podporu umenia
10.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-155-02732
20-155-02732
2 026,00 € Gabriela Beregházyová, PhD. Fond na podporu umenia
10.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-131-03352
20-131-03352
11 143,00 € MgA. Lukáš Oravec, DiS. art. Fond na podporu umenia
10.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-141-03104
20-141-03104
3 039,00 € MgA. Ing. arch. Viktor Fuček Fond na podporu umenia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »