Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Január
2020
Kúpna zmluva
18/2020/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. DREVPOL s.r.o.
21.
Január
2020
Dohoda o dočasnom uskladnení vytazeného dreva a prechode po pozemku c. 03-2020-25-04
304-2020-LSR
0,00 € Ing. Milan Ruščák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
21.
Január
2020
Príkazná zmluva
31/2020
0,00 € MUDr.Andrey Švec,PhD.,MPH Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11PLDD000412 Dodatok č. 22
0,00 € MUDR. ĽUBICA ĎURKOVÁ - PEDIATER, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11KSTA005611 Dodatok č. 33
0,00 € BALNEO-MED, S R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11PLDO004311 Dodatok č. 24
0,00 € BELEMI S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11SSAS000813 Dodatok č. 23
0,00 € ARSLOGOS S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11PLDD003511 Dodatok č. 24
0,00 € MUDR. FRANTIŠEK BRADIAK Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11PLDO009212 Dodatok č. 21
0,00 € SORRISSO S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11KVYF000120
0,00 € LEKÁREŇ J-PHARM S.R.O. - LEKÁREŇ NÁDEJ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11SSAS000312 Dodatok č. 24
0,00 € LOGOPS S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11PLDD005812 Dodatok č. 24
0,00 € G-MEDICS, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21SSAS007411 Dodatok č. 25
0,00 € REUMA - MUDR. MÁRIA PALÁŠTHYOVÁ, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21SSAS005318 Dodatok č. 4
0,00 € MUDR. BEÁTA DUPEJOVÁ,NEUROLOGICKÁ AMBULANCIA, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21SSAS004612 Dodatok č. 23
0,00 € MV - DERMA S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21SSAS004212 Dodatok č. 24
0,00 € MUDR. ELENA KRŠJAKOVÁ, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21SSAS007911 Dodatok č. 23
0,00 € MUDR. ZDENĚK OPRAVIL Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21SSAS002018 Dodatok č. 4
0,00 € K4-SLOVAKIA, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21SSAS002518 Dodatok č. 4
0,00 € INMEDPLUS S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21SSAS002718 Dodatok č. 4
0,00 € NEUROAMB S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »