Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z. z.
D O H O D A č. 18/36/51A2/14
11 100,00 € Stanislav Bekeš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
25.
Jún
2018
Dodatok č.3 k Zmluve o pripojení zariadenia výrobcu do VN distribučnej dsústav
085/ŠM/290713/D03
0,00 € Stredoslovenská distribučná,a.s. Žilinská teplárenská, a.s.
25.
Jún
2018
Dodatok č.3 k Zmluve o pripojení zariadenia výrobcu do VVN distribučnej sústavy
072/ŠM/290713/D03
0,00 € Stredoslovenská distribučná,a.s. Žilinská teplárenská, a.s.
25.
Jún
2018
SERVISNÁ ZMLUVA EMS „Úroveň 4“ (SUPPORT)
STS45N6202 18 3
1 455,00 € Zeppelin SK s.r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
25.
Jún
2018
Dodatok č. 13
2018043
0,00 € Agropodnik Slamoz spol. s r.o. Tatranská mliekareň a.s.
25.
Jún
2018
Kúpna zmluva
20/2018
3 115,00 € MAREX, s.r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
25.
Jún
2018
Zmluva o spolupráci
CRZ-3518869
200,00 € AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
25.
Jún
2018
Čiastková zmluva č. 2 k Rámcovej dohode č. RD/11/2017/OVO/UK
ČZ/2018/1088/II/VMĽŠ/OVO
16 822,33 € TECHTEAM, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
25.
Jún
2018
ZMLUVA O DIELO č. 4425/2018/LSR
CRZč.4425/2018/LSR
0,00 € STAVPOČ s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
25.
Jún
2018
Poistná zmluva
360001290
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
25.
Jún
2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“
18/34/054/225
25 809,60 € Beňa Jozef Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
25.
Jún
2018
Darovacia zmluva - č. 39/2018
39/2018
0,00 € Stredná odborná škola - Szakkozépiskola Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
25.
Jún
2018
Zmluva o dielo č. 2018/110 - Michalovce, Mestské kasárne – rekonštrukcia budovy č. 2 - PD
6400002021
35 900,00 € Ing. Slavomír KELEMEN SK DESIGN Úrad pre investície a akvizície MO SR
25.
Jún
2018
SERVISNÁ ZMLUVA EMS „Úroveň 4“ (SUPPORT)
STS45N6202 18 4
3 912,00 € Zeppelin SK s.r.o. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
25.
Jún
2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“
18/34/054/238
4 992,24 € Obec Gerlachov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
25.
Jún
2018
Kúpna zmluva
06/ 2003
0,00 € BENOL STEEL a.s. Košice Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
25.
Jún
2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
4875-2018-LSR
0,00 € Balsam s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
25.
Jún
2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“
18/34/054/236
6 160,35 € Obec Ortuťová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
25.
Jún
2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“
18/34/054/242
6 406,59 € Mesto Svidník Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
25.
Jún
2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“
18/34/054/237
6 452,40 € Leščišinová Mária Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »