Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Jún
2019
Zmluva o spolupráci
156/2019
5 000,00 € Elmark Plus, s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
20.
Jún
2019
Cestovné poistenie a asistenčné služby
35/2019
18,54 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad na ochranu osobných údajov SR
20.
Jún
2019
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva
7720062019
150,00 € Vladimír Godár Slovenský filmový ústav
20.
Jún
2019
Zmluva o dielo
ŠOP SR-Z/228/2019
2 400,00 € Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
20.
Jún
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestanávania znevýhodneného UoZ podľa §50 zákona č.5/2004 Z.z. .....
19/14/050/8/KN/2019
4 789,20 € ZOE plus, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
20.
Jún
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku
19/33/50J/31
10 368,00 € Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
20.
Jún
2019
Cestovné poistenie a asistenčné služby
33/2019
60,80 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad na ochranu osobných údajov SR
20.
Jún
2019
Dohoda o použití súromného cestného motorového vozidla pri preprave
TKSl-29-66/2019
17,96 € Ing. Peter Horvát Ministerstvo obrany
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
574/CM/2019
7 000,00 € Altamira Softworks, s.r.o Slovenské národné divadlo
20.
Jún
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0361
APVV-18-0361
113 563,00 € Chemický ústav SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2076146
950,00 € Mútňan Peter Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Jún
2019
Sublicenčná zmluva
235/2019
250,00 € Eva Blahová Divadelný ústav
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí školenia 73-2019-ZoS
73-2019-ZoS
0,00 € Marcela Žebrakovská Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
20.
Jún
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
19/23/059/13
6 864,60 € Dušan Križka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
20.
Jún
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
AOS-36-72-2019
28,32 € Ing. Marek SÁNCHEZ Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš
20.
Jún
2019
Zmluva o dielo č. 2/026/19
TvU-2019-PdF-66
80,00 € doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Pedagogická fakulta
20.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
33/2019
0,00 € Ing. Marián Vongrej, PhD. Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
20.
Jún
2019
Licenčná zmluva
237/2019
0,00 € Bábkové divadlo Na rázcestí Divadelný ústav
20.
Jún
2019
Kúpna zmluva
Z201919067_Z
25 317,60 € HARMÓNIA, s.r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti
20.
Jún
2019
Kúpna zmluva
Z201919364_Z
1 149,60 € BestBolt s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »