Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Október
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-026/2019/VSD-607-00/Chmiňany/1318/NY
232,65 € Mária Tobiašová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Október
2019
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
ŠOP SR-Z/486/2019
0,00 € Ing. Vladimír Hrúz Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
16.
Október
2019
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
ŠOP SR-Z/487/2019
0,00 € Ing. Peter Potocký Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
16.
Október
2019
Dodatok - zmluva pevná linka
02/2019
0,00 € Slovak Telecom Spojená škola, Žilina
16.
Október
2019
Rámcová dohoda č.: plrb-675-7/2019
plrb-675-7/2019
40 000,00 € GO-Hydraulika, s.r.o, Ministerstvo obrany
16.
Október
2019
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu
Dodatok č. 006
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
16.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
VVzS-62-136/2019
11,48 € Ing. Evald ČERMÁK Ministerstvo obrany
16.
Október
2019
Zmluva o spolupráci
Z/2019/2280/IX/FSEV/OZVaR
500,00 € Budúca Generácia Európy, o.z. (b.n. Future Generation Europe) Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2019-002993
829 443,30 € Obec Veľký Slavkov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
16.
Október
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30803/NZaZoBVB-015/2019/Vyšná Šebastová/1971/MPV PO
1 251,51 € Maroš Krištof Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Október
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-077/2019/VSD608-00/Chmiňany/1318/NY
29,27 € Veronika Kundeková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Október
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2078122
1 560,00 € Jendželovská Galina Rozhlas a televízia Slovenska
16.
Október
2019
Zmluva o usporiadaní školskej športovej súťaže
OU-BA-OS3-2019/116961
410,00 € Centrum voľného času Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
16.
Október
2019
Darovacia zmluva
SNM-MT-DZ-2019/2845
0,00 € PhDr. Alžbeta Gazdíková Slovenské národné múzeum
16.
Október
2019
Dohoda č. 19/37/051/333 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
Dohoda č. 19/37/051/333 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
0,00 € Mestské lesy Sabinov, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
16.
Október
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-09/2019/Most pri Bratislave/1949/3232
347,48 € Božena Krištofová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Október
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MBKH-NZ-2019/3151
36,52 € Slovenské národné múzeum Anna Lajtošová - LAFONTAIN
16.
Október
2019
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-MT-ZOD-2019/3030
150,00 € PhDr. Zora Mintalová Slovenské národné múzeum
16.
Október
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30803/NZaZoBVB-013/2019/Vyšná Šebastová/1971/MPV PO
625,77 € Danka Durkáčová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Október
2019
Zmluva o dielo 04/26/19
TvU-2019-TF-35
500,00 € Mgr. Jana Vindišová, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Teologická fakulta
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »