Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2019/1-940:191006
0,00 € prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
15.
Október
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2019/1-939:191006
0,00 € doc. PhDr. Marek Syrný, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
15.
Október
2019
Rámcová dohoda č. 243/2019
243/2019
12 592,80 € alfa BASE spol. s r. o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
15.
Október
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 20/2018 - VB
Z19/065
14,27 € Danka Porubčanská, rodená Barietová MH Invest II, s.r.o.
15.
Október
2019
Zmluva o dielo
NI/1-493/2019/SPU
11 900,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-73/2015/Ružinov/1818/2789/Sim_Dodatok č.1
1 579,47 € Bratislavská teplárenská, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-372-20190806-36762814
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava IM Pharma, spol. s r.o.
15.
Október
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena
30201/ZoVB-04/2018/Sučany/0760/SO630-01,SO643-00/Axioma_dodatok č.1
0,00 € Júlia Šittová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-366-20190806-36673625
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava CHIMA s.r.o.
15.
Október
2019
Zmluva o prevode správy
OU-BA_ZM_MPO-2019-097904_2019
4 000,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Slovenská republika - Okresný úrad Bratislava
15.
Október
2019
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
19/45/051/149
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Mária Capiková Trebišov
15.
Október
2019
Licenčná zmluva
230/2019-1/04-PRaM
248,40 € LITA, autorská spoločnosť Slovenský ľudový umelecký kolektív
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078693
1 350,00 € Konečný Rastislav Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/ZoNZVB567/2019/SO-648-00/Bánová/166/SI
60,03 € František Valášek Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46456
1 500,00 € Ing. Bahelka Peter, Helena Bahelkova r. Sabikova Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46176
1 750,00 € František Kyzek, Marta Kyzeková r. Belobradová Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46509
1 500,00 € Ing. Kubica Miroslav Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46419
1 500,00 € Štubňa Ľubomír Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
DOHODA o ukončení Zmluvy o dielo a Mandátnej zmluvy
2013-0403-1175520/02
0,00 € DERGOT, akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
15.
Október
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
19/41/52A/208
0,00 € VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »