Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
September
2020
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEDZI SLOVENSKÝM NÁRODNÝM MÚZEOM V BRATISLAVE A OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM KLUB 89
SNM-GR-INÉ-2020/2669
0,00 € Klub 89, o.z. Slovenské národné múzeum
29.
September
2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/32/54E/1497
0,00 € Jana Kučerová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
29.
September
2020
Nájomná zmluva
30201/NZ-1572/2020/Hrboltová/7596-04/0920/DPP
1,68 € Viera Ondrejková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
September
2020
DOHODA číslo: 20/17/054/301 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci ,,Projektu na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva“
20/17/054/301/2020
3 184,14 € Balázs Hanza HANZAB MEDIA Boróka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29.
September
2020
ZMLUVA č. 0030/US/2020 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0030/US/2020
1 200,54 € Anna Hradsky Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
29.
September
2020
Zmluva
318/2020
0,00 € Marek Fischer Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
29.
September
2020
Nájomná zmluva
30201/NZ-266/2020/Višňové/188/SI
1 251,06 € Vladimír Kubica Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
September
2020
Nájomná zmluva
30201/NZ-25/2020/Rosina/188/SI
24,40 € Jana Ďurošková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní
Z/2020/1886/VII/VMĽŠ/UO
109,34 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra - Mlyny Gustáv Illéš
29.
September
2020
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
dodatok č.1 k d. 20/44/054/191
7 436,51 € DRINKS Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29.
September
2020
ZMLUVA č. M030/DE/2020 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M030/DE/2020
7 000,00 € Jarmila Buchová Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
29.
September
2020
ZMLUVA č. 0368/BE/2020 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0368/BE/2020
1 756,73 € AKODOMA vzw Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
29.
September
2020
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-195/2017/Višňové/188/Sl_dodatok č.1
693,97 € Ján Chovanec Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
September
2020
Dohoda o zabezpečení odb. výcviku - Judičáková
Dohoda o zabezpečení odb. výcviku - Judičáková
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, ŠD s J Spojená škola, Alejová 6,Košice
29.
September
2020
Zmluva o spolupráci
ZM2024404
47,81 € LaLu s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29.
September
2020
Dohoda na dobrovoľné plnenie
UVTOS 15-3/31-2020
11,20 € Odsúdená Ústav na výkon trestu odňatia slobody
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
26522-1
134,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Frederika Krištofová
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
26514-1
158,60 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Daniel Špaňo
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
24786-2
185,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Edoardo Scuderi
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
26509-1
134,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Peter Slovák
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »