Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Jún
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1-38/2019-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-38-2019_2019
0,00 € Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice - Šaca Ministerstvo vnútra SR
26.
Jún
2019
Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/ZoNZVB-064/2019/SpišskéPodhradie/126/SO611-00/Geoflex
532,68 € Ján Berko Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26.
Jún
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena
30201/ZoVB-01/2019/Turany/0760/SO791-00/Axioma
868,34 € AFG s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26.
Jún
2019
Zmluva o výpožičke
80-2019
0,00 € BIOHEM, spol. s r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
26.
Jún
2019
Dohoda 19/21/054/42 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac v rámci národného projektu Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)
19/21/054/42
6 234,48 € Stavebný podnik - MH, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
26.
Jún
2019
Zmluva na dodanie tovaru - Eurotoner
Zmluva na dodanie tovaru - Eurotoner
23 725,36 € EUROtoner, s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
26.
Jún
2019
Dohoda poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59
19/13/059/37
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Rotary Club Trenčín Laugaricio
26.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2076444
500,00 € Kováčik Peter Rozhlas a televízia Slovenska
26.
Jún
2019
Dohoda č. 19/16/059/10 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
210/2019
6 705,00 € TLAČIAREŇ REA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
26.
Jún
2019
Dohoda č. 19/16/059/8 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
209/2019
18 199,20 € TERRA BONA SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
26.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41947
3 151,00 € Andrej Lőrinc, Katarína Molnárová Slovenská inovačná a energetická agentúra
26.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42117
3 151,00 € Miroslav Firek, Bc. Silvia Fireková Slovenská inovačná a energetická agentúra
26.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41882
3 400,00 € Svorad Petruška, Viera Petrušková Slovenská inovačná a energetická agentúra
26.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42777
1 750,00 € Ján Strelec, Helena Strelcová Slovenská inovačná a energetická agentúra
26.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42387
1 750,00 € Beáta Čanecká, r.Balogová Slovenská inovačná a energetická agentúra
26.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42639
1 221,00 € Peter Beck, Lenka Becková Slovenská inovačná a energetická agentúra
26.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42493
1 327,00 € Eduard Daňo, Erika Daňová Slovenská inovačná a energetická agentúra
26.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42724
1 750,00 € Lisy Ivan Slovenská inovačná a energetická agentúra
26.
Jún
2019
Dodatok k DoC-vývoz
0011894002
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. CD Cargo Slovakia, s. r. o.
26.
Jún
2019
Dodatok k DoC-dovoz
0011905301
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. CD Cargo Slovakia, s. r. o.
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »