Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
December
2019
Zmluva o nájme (VONKAJŠIA PLOCHA)
631/2019/AXNV
3 600,00 € FOGI, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
12.
December
2019
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU DÁTOVÁ VEDA
Z/2019/2832/IX/FMFI/CPP
0,00 € Ústav merania Slovenskej akadémie vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
12.
December
2019
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
207/450/2019/ZZ
92 520,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Ulica Andreja Kubinu 6935/28, 29, Trnava v zastúpení STEFE Trnava, s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4191101171
387,76 € PETER AMBRUŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Zmluva o vzájomnej spolupráci
Z/2019/2829/IX/FMFI/CPP
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky ITC, s.r.o.
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4193200179
280,46 € DALIBOR TŐKŐLY - TEKOSTAV Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Zmluva o dielo
6182/2019/5400/066
60 587,05 € HP plus s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
12.
December
2019
Príkazná zmluva
19/2/8582/1
259,00 € Füzyová Ľuba, doc. Ing., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4194700405
248,86 € MIROSLAV LEBEK Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4192200132
1 002,49 € JURAJ ŠTANCEĽ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4192200143
250,40 € IGOR BALÁŽ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Zmluva o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku č. 219/2019-ÚR-ÚPP
178/2019/ŠLTANAP
0,00 € Ing. Anton Vrábel Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
12.
December
2019
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 485/2019
0,00 € Ing. Romana Chladná Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
12.
December
2019
Dohoda č. 19/09/060/94 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
Dohoda č. 19/09/060/94
1 138,72 € Harmoni, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
12.
December
2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201937274_Z
ZML_732_2019
4 798,80 € REVIZ-DETVA s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201937279_Z
ZML_731_2019
7 197,60 € Technická inšpekcia, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201937275_Z
ZML_730_2019
1 671,16 € ENGIE Services a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Zmluva o nájme pozemkov č. 29/07/Nn/2019
6137/2019/LSR
58,00 € Marta Bošanská Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
12.
December
2019
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2079285
100,00 € Nerádová Mária Rozhlas a televízia Slovenska
12.
December
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2080092
40,00 € Vidová Daniela Rozhlas a televízia Slovenska
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »