Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2019
1073/2019
4 649,00 € WINDSCAPE, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2019
1075/2019
3 953,00 € J&F-it o.z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2019
1077/2019
3 400,00 € gem-R Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
Október
2019
Učebná zmluva č. 4/UZ/2019
0724/2019
0,00 € Daniela Giertliová, M.Haľamovej 11/37, 036 01 Martin Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
15.
Október
2019
Učebná zmluva č. 6/UZ/2019
0706/2019
0,00 € Zita Hubová, Slovenské Pravno 192, 038 22 Slovenské Pravno Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930958_Z
238,00 € euroAT, s.r.o. BIBIANA-medzinárodný dom umenia pre deti
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930965_Z
999,00 € BEGA, s.r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930982_Z
17 746,99 € FRANCE-TECH, spol. s r.o. Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201931002_Z
2 358,00 € REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201931003_Z
90,00 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. UNIVERZITA J. SELYEHO
15.
Október
2019
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
OU-KE_ZM_120-019-5028_2019
2 600,00 € Základná škola, Ulica pionierov 1, Rožňava Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice, odbor školstva
15.
Október
2019
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
OU-KE_ZM_127-019-5028_2019
200,00 € Gymnázium Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice, odbor školstva
15.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
vkPO-155-264/2019
21,56 € Zuzana OKOŠOVA Ministerstvo obrany
15.
Október
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 232/2019 D
SF 122/2019
70,00 € Peter Martinček Slovenská filharmónia
15.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 84/ON-2019
CPPO_ZM_84-ON-2019_2019
11 950,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Miroslav Gmitro
15.
Október
2019
KÚPNA ZMLUVA
020-1103-Bs-KZ/2019
809,30 € Bahíková Lívia Železnice Slovenskej republiky
15.
Október
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-301/2019/Ivachnová/0920/GEOD
35,57 € Jaroslav Pažítka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-257/2019/Ivachnová/0920/GEOD
59,82 € Róbert Lukáč Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051250
50,00 € Ostrihoňová Aňa Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051070
150,00 € Smetana Samuel Rozhlas a televízia Slovenska
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »