Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4191101212
600,87 € KRISZTIÁN GULÁZSI Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4192100246
188,37 € VIERA ČONKOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Zmluva o dielo
. ÚVTOS a ÚVV -nh-110-1/36-2019
12 000,00 € DANAŠ s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
12.
December
2019
Zmluva o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov
Z_21/2019
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné Okresný súd Humenné
12.
December
2019
Príkazná zmluva
19/2/8560/1
255,00 € Trabalková Alena, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
12.
December
2019
Licenčná zmluva
ZM1005679
0,00 € Žbirka Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
12.
December
2019
Zmluva o nájme pozemku
141/190601/2019-NAJ
15 018,30 € Ján Boldižár, Mária Kolibárová, Juraj Nič, Katarína Baloghová, Ján Nič, Milan Nič, Jozef Nič Technická univerzita v Košiciach
12.
December
2019
Zmluva o dielo
Z/2019/2834/I/FiF/OE
60,00 € Mgr. Michal Jareš, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
12.
December
2019
Zmluva na vývoz a zneškodnenie odpadov
ZML-2019/1-1142:191006
0,00 € Nitrianske komunálne služby s.r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
12.
December
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-114/2019/VSD/611-00/Rozhanovce/029/Geoplán
219,43 € Kvetoslava Očkovičová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
December
2019
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
CP-TT_ZM_PZ002000286424-001_2019
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
12.
December
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2080228
100,00 € Fritz Jana Rozhlas a televízia Slovenska
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4192500256
652,41 € VLADIMÍR KATALIN Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Zmluva č.DZN02331 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN02331
3 882,07 € Hospodársky dvor Benkovo, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva o dodávaní odpadových vôd
2019/200/E/10/182
0,00 € B a B spol.s.r.o. Trnavská teplárenská, a.s.
12.
December
2019
Zmluva č.DZN02027 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN02027
598,56 € Ranč u Lietajov, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN02328 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN02328
375,63 € LOGAREX s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN01998 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN01998
20 952,91 € AGRO-S spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN02047 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN02047
1 216,52 € CEDOS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN02006 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN02006
1 306,57 € Kresfarma s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »