Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.074BB220221
074BB220221
146 765,78 € Obec Šávoľ Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074KE220140
074KE220140
139 736,44 € Obec Jasenov Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Apríl
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Trnové, LV 3513, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou Trnové - porealizačná úprava vodného toku
537/2019-PN
134,45 € Anna Pešková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
24.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 086ZA260054
086ZA260054
74 839,00 € Juraj Chrust - Ml. Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Apríl
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službáchzamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/18/050/3
1 596,40 € obec Kamanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24.
Apríl
2019
Zmluva o príležitostnom prenájme nebytových priestorov
OU-TN-OO-2019/012194_2019
87,00 € DUMAT, mestská príspevková organizácia (m. p. o.) Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Trenčín
24.
Apríl
2019
Dodatok k DoC VP
0100711904
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
24.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní zubno-lekárskej pohotovostnej služby č. 63/2019
Zmluva o poskytovaní zubno-lekárskej pohotovostnej služby č. 63/2019
0,00 € MUDr. Mária Kotryová Nemocnica Poprad, a.s.
24.
Apríl
2019
DODATOK č.4 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0039
D/2019/917/XI/PriF/PCONMP
8 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK SYNKOLA, s.r.o.
24.
Apríl
2019
Dohoda č. 19/26/52A/32
19/26/52A/32/BB
4 649,04 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Obec Ľubietová
24.
Apríl
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní špecifickej zdravotnej starostlivosti
Dodatok č. 2 k Zmluve č. A-2009-117_2013
0,00 € Nemocnica svätého Michala, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24.
Apríl
2019
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní špecifickej zdravotnej starostlivosti
Dodatok č.2 k Zmluve č. A-2009-116_2013
0,00 € Nemocnica svätého Michala, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24.
Apríl
2019
DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave – Prírodovedeckej fakulty Z-UKPRIF-2014-379
D/2019/900/IX/PriF/TAJ
0,00 € Gymnázium Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta
24.
Apríl
2019
Dohoda č. 19/18/50J/11 poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
19/18/50J/11
1 684,14 € Obec Veľké Ripňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24.
Apríl
2019
Dohoda č. 19/18/50J/13 poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
19/18/50J/13
3 564,00 € obec Súlovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24.
Apríl
2019
dohoda o splátkach dlhu
DoD-Turták Alexander
94,40 € Alexander Turták Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
24.
Apríl
2019
DODATOK K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041P73001D01
0,00 € Komplexný bezpečnostný servis, s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24.
Apríl
2019
Mantdátna zmluva
Z - 40/19
997,00 € Extraconsult, s.r.o Literárne informačné centrum
24.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
38526
1 375,00 € Daniel Václav, Stanislava Václavová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
38134
1 500,00 € Kamila Čintalová Slovenská inovačná a energetická agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »