Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Kúpna zmluva – dodanie drevnej hmoty
CRZ č. 5003/2019/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ing. Rastislav Bezák – BEZÁK – HOLZ - CHYNORANY
15.
Október
2019
Kúpna zmluva – dodanie drevnej hmoty
CRZ č. 5002/2019/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik AMIKUS s.r.o.
15.
Október
2019
Zmluva na dodávku dreva č. 124626/IV.Q 2019/04
R-11437/2019
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
UZ_88_2019
292,00 € MUDr. Martina Naništová Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
ZML 964/2019 RE
540,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Gaborčík Matúš
15.
Október
2019
Dohoda o splátkach
436/2019/1
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenské banské múzeum
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2017-33/12
36 085,75 € Obec Liptovské Matiašovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Október
2019
Zmluva o zdraženej dodávke elektriny
9409333897
0,07 € ZSE Energia, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Komárno
15.
Október
2019
Zmluva o spoločnej realizácii úloh projektu podpory športových reprezentantov a športových talentov
Z 8 2019
0,00 € Slovenská motocyklová federácia, občianske združenie NŠC
15.
Október
2019
Zmluva o nájme lesných pozemkov
CRZ 4949/2019/LSR
0,00 € Mária Mičíková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čadca
15.
Október
2019
Dohoda o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena
30803/DoNOVP-009/2019/Nová Polhora/1908/SO601-00/RusJa
8 499,69 € Slovenský pozemkový fond Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 428/2019-6/1.2.1
7 000,00 € Atarax spol. s r.o. Audiovizuálny fond
15.
Október
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
377/2019
0,00 € oravec peter Divadelný ústav
15.
Október
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 115 ods.3 zákona č.73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
CPZA_ZM_ORPZLM-KP5-58-006/2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Matej Debnár
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051751
720,00 € Macsicza Alexander Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051872
400,00 € Csütörtökiová Daniela Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051682
30,00 € Godová Lívia Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Dohoda na dobrovoľné plnenie
ÚVTOS-222/31-2019
0,80 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Nitra - Chrenová
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
ZML 966/2019 RE
522,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Erbyová Vladimíra
15.
Október
2019
Príkazná zmluva
19/2/8465/1
172,00 € Višňovský Pavol, Ing., PhD Slovenská národná akreditačná služba
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »