Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
September
2020
Dohoda o použití SCMV na prepravu
tpr-24-37/2020
74,76 € Matej SUČ Ministerstvo obrany
29.
September
2020
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z.z.
20/23/53G/9
33 805,22 € BOBGRASS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
29.
September
2020
Dodatok k DoC VP
0100781503
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ZOS Zvolen s.r.o.
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
26500-1
72,05 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Róbert Kalnický
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
26508-1
168,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Martin Jurkeník
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
26516-1
158,60 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Filip Korec
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
26505-1
154,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Viktor Gubečka
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
26513-1
160,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Patrik Malina
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
26523-1
146,28 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Erik Janso
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní č. 2020-38440-1
2020-38440-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Martina Jancová
29.
September
2020
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP2_SŠ_032
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná priemyselná škola elektrotechnická
29.
September
2020
Zmluva o podpore a rozvoji softvérových modulov SK-DRG, Počítačový program na zaraďovanie hospitalizácií do DRG skupín - DRG Grouper
157/2020/Z
0,00 € Asseco Central Europe, a.s. Fakultná nemocnica Nitra
29.
September
2020
Kúpna zmluva MPV FO ()
411/6353/2020
674,67 € Štochmal Dušan Ing. rod. Štochmal Slovenská správa ciest, Bratislava
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní
ŠD 5/7/2020-005
50,00 € Študentský domov AU Martina Macko
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní
ŠD 5/7/2020-006
50,00 € Študentský domov AU Adrian Pop
29.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle §
20/01/54E/6623
0,00 € Toyota Material Handling Slovensko s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
29.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle §
20/01/54E/6198
0,00 € Ambasáda krásy s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
29.
September
2020
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (Vonkajšia plocha)
147/2020/AXNV
1 443,46 € HUBKA KOSSI TEAM MOTORSPORT, občianske združenie agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
29.
September
2020
Zmluva o poskytnutí služieb Akcelerátora
884/2020/AP-R
0,00 € Ing. arch. Tímea Rajková Slovak Business Agency
29.
September
2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. SF 58/2020 BHS
SF 70/2020
70,00 € Ivan Buffa Slovenská filharmónia
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »