Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
September
2020
Dohoda o zabezpečení absolventskej praxe
dohoda č. 20/44/051/145
0,00 € Obec Jamník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29.
September
2020
Zmluva o výpožičke Z6/20MP
183/20
0,00 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
29.
September
2020
Dodatok-objednávka dátové služby č.43/2016_TT
15/2020
550,00 € SWAN, a.s. Inšpektorát práce Trnava
29.
September
2020
Dohoda o splátkach a uznaní dlhu dlžníkom
Dohoda č. 11_2020
0,00 € Lýdia Straková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
29.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle §
20/01/54E/6623
0,00 € Toyota Material Handling Slovensko s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
29.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle §
20/01/54E/6198
0,00 € Ambasáda krásy s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
29.
September
2020
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (Vonkajšia plocha)
147/2020/AXNV
1 443,46 € HUBKA KOSSI TEAM MOTORSPORT, občianske združenie agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
29.
September
2020
Zmluva o poskytnutí služieb Akcelerátora
884/2020/AP-R
0,00 € Ing. arch. Tímea Rajková Slovak Business Agency
29.
September
2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. SF 58/2020 BHS
SF 70/2020
70,00 € Ivan Buffa Slovenská filharmónia
29.
September
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 51/5/2020 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
16249/2020-M_ORF
5 070,00 € "Gréckokatolícka charita Prešov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29.
September
2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe
20/38/054/243
0,00 € Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
29.
September
2020
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,
20/45/051/41
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Silvia Illéšová Trebišov
29.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
Dohoda č. 20/28/54E/1452
0,00 € LUMO Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
29.
September
2020
Nájomná zmluva
30201/NZ-1552/2020/Hrboltová/7596-04/0920/DPP
4,44 € Ľudovít Mokoš Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/2764
0,00 € Róbert Bokkon Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
29.
September
2020
Zmluva o poskytnutí pomoci v podobe zabezpečenia účasti na medzinárodnom odbornom podujatí v zahraničí
897/2020/SP-R
0,00 € ENGRAMS, s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR
29.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54
20/06/054/72
7 645,56 € Škôlkárik a Školáčik, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
29.
September
2020
Dohoda o novácií záväzku zo zmluvy o pôžičke, TAT/VR/34/2020
ILZ/15/2020
200 000,00 € Letisko Poprad - Tatry, a.s. Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
29.
September
2020
ZMLUVA č. M020/US/2020 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M020/US/2020
3 000,00 € Ingrid Sivčová Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
29.
September
2020
ZMLUVA č. 0416/IE/2020 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0416/IE/2020
2 500,00 € FS Ostroha Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »