Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Jún
2019
Zmluva o dodávke tovaru
Z/2019/1398/XIV/JLF/KD
12 417,02 € RANDOX s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
18.
Jún
2019
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-686/2019
0,00 € Jednota bývalých urbárnikov obce Horné Srnie , Jakub Hošo Technická univerzita vo Zvolene
18.
Jún
2019
Kúpna zmluva
20/2019/VZ/Z
145,00 € Július Bahno Národná zoologická záhrada Bojnice
18.
Jún
2019
Účelové poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu zameraného na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom činnosti prijímateľa.
327/BB00/2019
195 000,00 € Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18.
Jún
2019
Účelové poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu zameraného na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom činnosti prijímateľa.
329/BB00/2019
81 500,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov - Csallóköz Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18.
Jún
2019
Účelové poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu zameraného na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom činnosti prijímateľa.
330/BB00/2019
41 159,00 € PODUNAJSKO Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18.
Jún
2019
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20160129011D02
0,00 € Obec Laškovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
18.
Jún
2019
Dohoda o skončení dohody 19/37/051/88
Dohoda o skončení dohody č. 19/37/051/88
0,00 € Okresný úrad Sabinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
18.
Jún
2019
Zriadenie záložného práva
0163-PRB/2017/Z
0,00 € Obec Ďurkov Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18.
Jún
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
19/07/50J/25
7 183,89 € Obec Osuské Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
18.
Jún
2019
Zmluva o poskytovaní služieb člena štábu pri výrove AVD
ZM2020390
3 320,00 € SIVAX, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Jún
2019
Zmluva č. 361/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
163/2019/LSR
0,00 € JUDr. Eleonóra Vargová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
18.
Jún
2019
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-708/2019
0,00 € Lesy SR, š.p. OZ Šaštín, Hana Michalicová Technická univerzita vo Zvolene
18.
Jún
2019
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
614/2019
0,00 € Dominik Seriš Ústredie ľudovej umeleckej výroby
18.
Jún
2019
Zmluva o výmene publikácií
Zmluva o výmene publikácií
0,00 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Ústav pamäti národa
18.
Jún
2019
KÚPNA ZMLUVA č. 138 234 2019
OU-KE_ZM_A_2019-1382342019
6 100,00 € Martin Halaj SR - Okresný úrad Košice
18.
Jún
2019
LICENČNÁ ZMLUVA na použitie autorského diela
50/2019/UMB-Bel
0,00 € Ivan Pavlov, doc. PaedDr., PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
18.
Jún
2019
Zmluva č. 19/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_19_2019_2337
1 000,00 € Obec Odorín Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18.
Jún
2019
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. VaI/DP/2016/1.2.2-02/C561/ZZ/2
VaI/DP/2016/1.2.2-02/C561/ZZ/2
0,00 € COOPBOX Eastern, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
18.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení diela
Z/2019/1406/I/LF/SRVVČ
60,00 € Mgr. Lenka Dolešová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »