Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Apríl
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2074713
50,00 € Brovdi Gabriella Rozhlas a televízia Slovenska
24.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
39206
1 500,00 € Ing. Martina Lukačková, Erik Olha Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
39314
1 500,00 € Tysoň František , Tysoňová Eva Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
39270
1 500,00 € Rastislav Beneš Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Apríl
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 60
19/22/060/98
3 325,88 € Marta Bartková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
24.
Apríl
2019
Zmluva o spolupráci
103/2019
550,00 € 2D partner, s.r.o. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
24.
Apríl
2019
ZMLUVA č. 0431/RO/2019 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0431/RO/2019
1 800,00 € Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
24.
Apríl
2019
ZMLUVA č. 0552/RO/2019 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0552/RO/2019
1 000,00 € Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
24.
Apríl
2019
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
15/2019
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Centrum pre deti a rodiny Istebné
24.
Apríl
2019
Hromadná licenčná zmluva
ZML-2019/1-250:191006
0,00 € SOZA Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
24.
Apríl
2019
DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave – Prírodovedeckej fakulty Z/2018/1820/IX/PriF/TAJ
D/2019/902/IX/PriF/TAJ
0,00 € Základná škola Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
24.
Apríl
2019
DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentovUniverzity Komenského v Bratislave – Prírodovedeckej fakulty Z-UKPRIF-2014-135
D/2019/904/IX/PriF/TAJ
0,00 € Spojená škola Univerzita Komenského v Bratislave -Prírodovedecká fakulta
24.
Apríl
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2074427
300,00 € Kyslanová Drahomíra Rozhlas a televízia Slovenska
24.
Apríl
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2074806
1 100,00 € Raiman Richard Rozhlas a televízia Slovenska
24.
Apríl
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2074435
80,00 € Horniaková Viera Rozhlas a televízia Slovenska
24.
Apríl
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
NI/1-180/2019/SPU
2 500,00 € Mesto Nitra Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
24.
Apríl
2019
Dohoda o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
19/21/52A/67
319,26 € Obec Lokca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24.
Apríl
2019
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV - 15 - 0152
D/2019/949/XI/FMFI/CPP
5 168,00 € Fyzikálny ústav SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
24.
Apríl
2019
Poistná zmluva - cestovné poistenie
Z 5/2019/Hosp.
0,68 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Spojená škola internátna, Prešov
24.
Apríl
2019
ZMLUVA č. 0123/RO/2019 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0123/RO/2019
5 400,00 € Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »