Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
26537-1
161,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Oleksandr Prokopets
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
26528-1
168,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Róbert Jámbor
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
26349-2
83,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Henrich Leško
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
26521-1
158,66 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Roman Čech
29.
September
2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00323/2020-PKZO-B40022/20.00 - Miroslava Slížová, k.ú. Vinohrady nad Váhom
00323/2020-PKZO-B40022/20.00
50,22 € Miroslava Slížová Slovenský pozemkový fond
29.
September
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
prISTAR-13-129/2020
50,40 € Juraj BESEHANIČ Ministerstvo obrany
29.
September
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
VVzS-21-82/2020
8,10 € Mgr. Marek IGNACIK, PhD. Ministerstvo obrany
29.
September
2020
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_648
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou
29.
September
2020
Zmluva o dielo
ÚVTOS-84/34-2020
661,52 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca ABTEX s.r.o.
29.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax
20/13/054/235
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín DVS Transport, s.r.o.
29.
September
2020
Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov
DDP_ZMLUVA_2020/28
0,00 € Mgr. Jana Plauchová Univerzitná knižnica v Bratislave
29.
September
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA PRI PREPRAVE
TOPÚ-4-19/2020
12,06 € Ing. Miloš VARGA Ministerstvo obrany
29.
September
2020
Dohoda č.20/42/054/515 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa §54
Dohoda č.20/42/054/515
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
440/UNB/2020
20,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Plšik Jakub
29.
September
2020
Kúpna zmluva
155/2020/Z
782 538,04 € TIMED s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
29.
September
2020
LICENČNÁ ZMLUVA č. 624/2020
UPJŠ - 624/2020
0,00 € MUDr. Peter Berek, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29.
September
2020
Kúpna zmluva 2020
Kúpna Zmluva 05/2020
1 364,00 € Vít Lorko Múzeum obchodu
29.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zne
Dohoda číslo 20/42/054/561
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Motor - Car Michalovce,s.r.o.
29.
September
2020
DOHODA číslo 20/37/051/246 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
Dohoda č. 20/37/051/246
0,00 € Obec Poloma Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29.
September
2020
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta
FF 156/2020
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »