Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
December
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-127/2019/VSD/611-00/Rozhanovce/029/Geoplán
21,05 € Jozefína Romanová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
December
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-129/2019/VSD/611-00/Rozhanovce/029/Geoplán
109,72 € Katarína Rozmanová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
December
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-130/2019/VSD/611-00/Rozhanovce/029/Geoplán
219,43 € Valéria Sabolová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
December
2019
Zmluva č. N ZVJS 19/34-2019 o vykonávaní prác
297/19
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Fakultná nemocnica Trenčín
12.
December
2019
Zmluva o výkone činnosti externého poradcu č. 37/2019
KÚS- Spr 1548/2019
2 000,00 € JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
12.
December
2019
Kúpna zmluva č. 42-04-2019-IVQ-0410A
CRZ-6143-2019-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice AGRO HN s.r.o.
12.
December
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312041Y403
Z312041Y403
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
12.
December
2019
Dohoda č. 4/TV/00523/ZA/2019 žst. Žilina
Dohoda č. 4/TV/00523/ZA/2019
0,00 € Železnice Slovenskej republiky SOLUTION s.r.o.
12.
December
2019
Dohoda č. 3/ TV/00523/ZA/2019 žst. Čadca
Dohoda č. 3/ TV/00523/ZA/2019
0,00 € Železnice Slovenskej republiky SOLUTION s.r.o.
12.
December
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-086/2019/VSD/611-00/Rozhanovce/029/Geoplán
11,59 € Marta Kundráthová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
December
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-064/2019/VSD/611-00/Rozhanovce/029/Geoplán
34,77 € Marián Kažimír Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
December
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
shdo-20-175/2019
7,40 € Mária Némethová Ministerstvo obrany
12.
December
2019
Uznanie dlhu, užívanie pozemku
BB84/2-362/2019/0708009-Oz
451,73 € Ministerstvo obrany SR Mgr. Denisa HORECKÁ rod. Hanová
12.
December
2019
Realizačná zmluva č. 3/2019 k Zmluve o budúcej zmluve o dielo č. 127_2017
200_2019
966 076,80 € BMT, s.r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
12.
December
2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201937272_Z
ZML_728_2019
5 526,90 € ENGIE Services a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Zmluva o dielo č. FMU 141/2019
FMU141/2019
200,00 € Martin Dubníček Akadémia umení v Banskej Bystrici
12.
December
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2080046
200,00 € Azimi Naisan Rozhlas a televízia Slovenska
12.
December
2019
Licenčná zmluva č.1309/2019
UPJŠ - 1309/2019
0,00 € doc. Mgr. Jana Balegová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4191000860
1 606,50 € TIBOR KOVALOVSKÝ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4194600573
655,38 € MILAN POTOMA Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »