Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Dodatok č. 10 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/IP Košice
Z1900242
0,00 € Inšpektorát práce Košice Slovenská konsolidačná, a.s.
15.
Október
2019
Dodatok č.5 k Zmluve o nájme parkovacích miest
Dodatok č.5 k Z/BTS/DOP-KAK/201/2015
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) Austrian Airlines Technik - Bratislava, s.r.o.
15.
Október
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verej. služieb č. A6081083
SITB_D_OT-12145009A6081083_2019
125,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 347/OVS/2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 347/OVS/2017
0,00 € SimKor s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15.
Október
2019
Autorská dohoda Spr.: 4031/2019 číslo: 311/2019
Spr.: 4031/2019 číslo: 311/2019
150,00 € JUDr. Petr Vojtek Justičná akadémia Slovenskej republiky
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-10104/2015/Hubová/0920/IFI_dodatok č.1
183,28 € Jozef Bražina Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-08/2019/Most pri Bratislave/1949/3232
271,05 € Karol Krištof Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ZZII-174-9/2019
11,96 € ČERNEGA Ján Ministerstvo obrany
15.
Október
2019
Zmluva na poskytnutie audítorských služieb - Certifikačný audit systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 370012016
1546/2019-PR
14 280,00 € ELBACERT, akciová spoločnosť SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15.
Október
2019
Rámcová dohoda
Z201930849_Z
12 899,00 € Milan Delinčák-Bukov veľkoobchod ovocie zelenina Centrum sociálnych služieb Fantázia
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
16151-1
144,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Samuel Abraham
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930744_Z
9 474,16 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930861_Z
730,00 € ADIP, spol. s r. o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
15.
Október
2019
Rámcová dohoda
Z201930257_Z
2 802,00 € VSK MINERAL s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930752_Z
374,00 € NICHOLTRACKT, s.r.o. Štatistický úrad Slovenskej republiky
15.
Október
2019
Dohoda o vyporiadaní duplicitného vlastníctva
MPV/VDŽ/2018/0092
0,00 € Zita Repáňová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
15.
Október
2019
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
2019286/2019
235,00 € Mathej Thomka Národné osvetové centrum
15.
Október
2019
Dohoda č. 19/41/054/296 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
19/41/054/296
0,00 € FRUCONA TRADE KOŠICE, s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15.
Október
2019
Zmluva o výpožičke
16.5.2019
0,00 € Špeciálne olympiády Slovensko Špeciálna základná škola Hnúšťa
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050764
1 250,00 € Ďuranová Marianna Rozhlas a televízia Slovenska
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »