Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
September
2020
Kúpna zmluva
155/2020/Z
782 538,04 € TIMED s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
29.
September
2020
LICENČNÁ ZMLUVA č. 624/2020
UPJŠ - 624/2020
0,00 € MUDr. Peter Berek, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29.
September
2020
Kúpna zmluva 2020
Kúpna Zmluva 05/2020
1 364,00 € Vít Lorko Múzeum obchodu
29.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zne
Dohoda číslo 20/42/054/561
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Motor - Car Michalovce,s.r.o.
29.
September
2020
DOHODA číslo 20/37/051/246 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
Dohoda č. 20/37/051/246
0,00 € Obec Poloma Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29.
September
2020
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta
FF 156/2020
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní
129-2020
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Vanesa Ryšavá
29.
September
2020
poistná zmluva-zodpovednosť za škodu
3619227250
128,24 € Kooperatíva poisťovňa a.s. Centrum pre deti a rodiny Pezinok
29.
September
2020
Hromadná licenčná zmluva
č. VP/20/12600/009
0,00 € SOZA Múzeum obchodu
29.
September
2020
Zmluva o zabezpečení koncertného vystúpenia skupiny (umelca)
Zmluva koncert 08/2020
850,00 € Zdeněk Bína Múzeum obchodu
29.
September
2020
ZMLUVA č. 0609/RS/2020 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0609/RS/2020
2 000,00 € Ana Tomanova Makanova Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní
ŠD 5/7/2020-009
50,00 € Študentský domov AU Bára Viatrová
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní
ŠD 5/7/2020-012
50,00 € Študentský domov AU Andrii Jurijovyč Tarabulskyi
29.
September
2020
Dohoda č. 20/29/054/398 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niek
20/29/054/398
15 278,70 € Flórian Farkaš, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
29.
September
2020
Dohoda číslo 20/10/54E/2222 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 52004 Z. z.
20/10/54E/2222
0,00 € Jozef Kýr Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29.
September
2020
Nájomná zmluva a dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/NZaDoU-677/2020/Lisková/0920/GSP
75 116,77 € Obecný urbariát - pozemkové spoločenstvo Lisková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
September
2020
ZMLUVA č. 0560/IE/2020 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0560/IE/2020
1 500,00 € FS Ostroha Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
29.
September
2020
Nájomná zmluva
30201/NZ+VB-032/2020/Ivachnová/7596-04/0920/DPP
31,22 € Janka Bachanová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
September
2020
Nájomná zmluva
30201/NZ+VB-077/2020/Ivachnová/7596-04/0920/DPP
79,77 € Jozef Fedor Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/2782
0,00 € Retro club Restaurant s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »