Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Jún
2019
kúpna zmluva
5489-2/2019/5400/011
7 164,00 € KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Železnice Slovenskej republiky
24.
Jún
2019
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
101-700-2019
0,00 € Janka Tomášová Slovenský hydrometeorologický ústav
24.
Jún
2019
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-455/2019
KRHZ-KE-455/2019
107 666,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Pusté Čemerné
24.
Jún
2019
Dohoda o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
19/21/52A/97
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24.
Jún
2019
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20160405002D01
0,00 € Mesto Krupina Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24.
Jún
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
Dohoda č. 19/28/51A2/3
5 904,00 € BLUE MYSTERY, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
24.
Jún
2019
Zmluva o výpožičke
ÚVVaÚVTOS-95/32-2019
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Jozef P.
24.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu stáž v rámci programu ERASMUS+ akad.rok 2018/2019 č. 95/SMP//2018-19
ZML-2019/1-562:191006
0,00 € Lívia Lehotská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
24.
Jún
2019
Príkazná zmluva
295/2019
50,00 € Ivan Gerát Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
24.
Jún
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-177/2019/Ovčiarsko/166/SI
16,57 € Patrik Gaňa Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
117-300-19
15,00 € Stefanie Bose Literárne informačné centrum
24.
Jún
2019
DODATOK č.1k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutiaprostriedkov na riešenie projektu č. APVV-17-0141
D/2019/1484/XI/PriF/PCONMP
25 006,00 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK
24.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí služieb - Detský tábor - Z rozprávky do rozprávky
3/2019
1 820,00 € DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO Centrum pre deti a rodiny Piešťany
24.
Jún
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/345/2018
0883/2018-D1
0,00 € Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-18-0284
APVV-18-0284
134 532,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav experimentálnej fyziky Slovenská akadémia vied
24.
Jún
2019
Dohoda č. 19/11/52A/76
1239 Dohoda
638,52 € Mesto Púchov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
24.
Jún
2019
Kúpna zmluva MPV FO ()
1630/6353/2019
695,35 € Palenčár Stanislav rod. Palenčár Slovenská správa ciest, Bratislava
24.
Jún
2019
Zmluva o poskytovaní služieb pre výrobu programových zložiek
ZMR000063
0,00 € Andrej Levius Rozhlas a televízia Slovenska
24.
Jún
2019
Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci
15/103001/2019-SPOL
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta PASELL SLOVAKIA s.r.o.
24.
Jún
2019
Dohoda
27/2019/Z
1 309,00 € 2nd European Games 2019 Tlačová agentúra Slovenskej republiky
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »