Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Apríl
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestn
19/43/52A/42
319,26 € Obec Vlachovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
24.
Apríl
2019
Dohoda o dočasnom uskladnení vyťaženého dreva a prechode po pozemku c. 4-2019-25-08
2662-2019-LSR
100,00 € Urbárske, lesné a pasienkové spoločenstvo Pakostov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
24.
Apríl
2019
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
19/45/051/70
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Veľké Ozorovce
24.
Apríl
2019
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu
8666/2019
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Centrum pre deti a rodiny Polomka
24.
Apríl
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KM_OPK-NP-DMV-201900042
0,00 € Mgr. Silvia Malatinská Ministerstvo vnútra SR
24.
Apríl
2019
Zmluva o používaní osobného vozidla NDS na služobné a súkromné účely
ZM/2019/0128
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Matej Blaško
24.
Apríl
2019
Zmluva o pedagogickej praxi 339/2019-146
Zmluva o pedagogickej praxi 339/2019-146
0,66 € Gymnázium Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
24.
Apríl
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
Dohoda č.19/15/050/10
2 526,24 € Obec Čaka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
24.
Apríl
2019
zmluva o dielo
3590/2018/5400/036
30 329,78 € APW s. r. o. Železnice Slovenskej republiky
24.
Apríl
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
NFIU SVK/J357/020/2019
8,10 € Ing. Michal SOLIAR Ministerstvo obrany
24.
Apríl
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorš
19/34/51A2/25
6 749,16 € LESOVIA, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
24.
Apríl
2019
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Dohoda č. 19/30/52A/325
319,26 € Obec Žiar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
24.
Apríl
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestanávania znevýhodneného UoZ podľa §50 zákona č.5/2004 Z.z. .....
19/14/050/6/KN/2019
9 578,40 € S o X R a, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
24.
Apríl
2019
Dohoda č. 19/14/50j/25 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j
19/14/50j/25/KN/2019
6 315,66 € Obec Trávnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
24.
Apríl
2019
Dohoda č. 19/14/50j/24 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j
19/14/50j/24/KN/2019
3 157,83 € Obec Lipové Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
24.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-168-20190329-36597376
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
24.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201913196_Z
2 922,30 € ŠPORTSTAV PRIEVIDZA, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
24.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
Z201913221_Z
4 710,00 € CRYOSOFT spol. s r.o. Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied
24.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
Z201912992_Z
2 250,00 € COPY PRINT GROUP, a.s. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
24.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201912545_Z
141 583,20 € AUTOCONT s.r.o. Slovenský pozemkový fond
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »