Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
September
2020
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č.1 k zmluve OPLZ/331/2019
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
29.
September
2020
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-80/2020 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-78/2020
VTSÚ-12-80/2020
1 600,00 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie IMET, s.r.o.
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
1121/2020/212758659
59,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Kundríková Mária
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
1113/2020/212744494
59,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Benedik Adrián
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
1118/2020/212750381
59,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Čulík Martin
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
1114/2020/212746093
59,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Bugala Jakub
29.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-361-04743
20-361-04743
2 400,00 € Mgr. Andrea Křístek Kozárová Fond na podporu umenia
29.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-131-03498
20-131-03498
4 052,00 € Erik Rothenstein Fond na podporu umenia
29.
September
2020
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí pomoci v podobe zabezpečenia účasti na medzinárodnom odbornom podujatí v zahraničí
830/2020/RP-R
0,00 € RHGRAFIKA, s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR
29.
September
2020
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2018-001796
22 429,38 € Mesto Lipany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
29.
September
2020
ZMLUVA č. 0393/GB/2020 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0393/GB/2020
2 500,00 € Slovak Theatre in London Ltd. (Slovenské divadlo v Londýne) Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
29.
September
2020
ZMLUVA č. 0456/IE/2020 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0456/IE/2020
2 000,00 € FS Ostroha Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
29.
September
2020
ZMLUVA č. 0459/IE/2020 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0459/IE/2020
1 000,00 € FS Ostroha Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
29.
September
2020
D O H O D A číslo: 20/11/54E/3338
Dohoda_4055
0,00 € Miroslav Špánik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
29.
September
2020
D O H O D A číslo: 20/41/054/524 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a dopl
D O H O D A číslo: 20/41/054/524
0,00 € Creanter, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29.
September
2020
Dohoda o o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
20/43/054/310
4 999,02 € PENETTA - GROUP s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
29.
September
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020 číslo: MK-3049/2020-423
MK-3049/2020-423
900,00 € Cultura Humana Ministerstvo kultúry SR
29.
September
2020
Dohoda o ukončení nájmu pozemkov
6865/2012/LSR
157 172,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín Urbárske pozemkové spoločenstvo obce Dolná Súča
29.
September
2020
Dohoda o strategickom partnerstve - GLOBSEC Tatra Summit
2020/146
200 000,00 € GLOBSEC Ministerstvo financií SR
29.
September
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
EODCOE-81-4/2020
48,36 € kpt. Ing. Ján Bak Ministerstvo obrany
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »