Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
45864
1 750,00 € Ing.Tomáš Tarásek, Tibor Tarásek Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
45961
1 750,00 € Anton Stanko, Eva Stanková Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46196
1 750,00 € Mário Šinský, Hana Šinská Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46088
1 750,00 € Lenka Kalivodová r. Kalivodová Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
45865
1 233,00 € Štefan Jurčiak Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46097
1 750,00 € Matej Markotán Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.B0742885
SITB_DO1_OT-B0742885_2019
139,50 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 579/117/2018
Dodatok 1 k Zmluve o dielo /2019
10 695,62 € STYLE-MONT spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15.
Október
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A3645953
SITB_D_OT-A3645953_2019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A13933755
SITB_ZM_OT-A13933755_2019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051571
70,00 € Výrostko František Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Dohoda o použití súkromné vozidla na služobné účely
Spr. 866/19
70,00 € JUDr. Peter Rajňák Okresný súd Nové Zámky
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
ZML 983/2019 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Bereníková Adela
15.
Október
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-10084/2019/Hubová/0920/IFI
62,40 € Aleš Plško Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-404-20190806-31670300
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava PR Slovakia, spol. s r.o.
15.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-397-20190806-36709506
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava PHARMACY - MI, spol. s r.o.
15.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-374-30191806-48134023
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava LM pharm spol. s r.o.
15.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 408/OVS/2019
408/OVS/2019
23 802,00 € KLS, spol s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15.
Október
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MBKH-NZ-2019/3160
13,28 € Slovenské národné múzeum Oravec Gabriel
15.
Október
2019
Kúpna zmluva - K. ú. Krušovce, LV 1045, 2463, 2509 majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou Úprava vodného toku Bebrava
1523/2019-PN
72,18 € Božena Gálisová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »