Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2019
Dohoda č. 19/16/060/70 Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHP za rok 2019
207/2019
1 798,84 € ROBEN -TRANS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
25.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0116/2019/SINPOPVaI
4 950,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Sandra Conortová
25.
Jún
2019
Zmluva o zabezpečení umeleckého hosťovania zabezpečenie umeleckého výkonu
22/2019/OZ
2 100,00 € lalala, s.r.o. Štátna opera
25.
Jún
2019
Dohoda na dobrovoľné plnenie
ÚVTOS-194-2/31-2019
7,30 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
25.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1049891
250,00 € Žiška Kamil Rozhlas a televízia Slovenska
25.
Jún
2019
Kúpna zmluva
Z201919862_Z
220,20 € CENTRALCHEM, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
25.
Jún
2019
Kúpna zmluva
Z201919772_Z
107 999,98 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ľubovnianska nemocnica, n.o.
25.
Jún
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201919851_Z
18 998,10 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Vlastivedné múzeum v Galante
25.
Jún
2019
Rámcová dohoda
Z201919755_Z
11 200,00 € INMEDIA, spol. s r.o. "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa
25.
Jún
2019
Kúpna zmluva
Z201919856_Z
22,00 € TOWDY s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
25.
Jún
2019
Kúpna zmluva
Z201919859_Z
1 840,00 € ITES Vranov, s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
25.
Jún
2019
Rámcová dohoda
Z201919653_Z
4 248,00 € EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
25.
Jún
2019
Kúpna zmluva
Z201919857_Z
2 744,39 € EURONAL s. r. o. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
25.
Jún
2019
Kúpna zmluva
Z201919778_Z
712,80 € PC SEMA, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
25.
Jún
2019
Zmluva o úvere
103/248/2019
166 380,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bratislava, Račianska 1526/79 v zastúpení NOVBYT, s.r.o Štátny fond rozvoja bývania
25.
Jún
2019
19/12/051/45
19/12/051/45
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza MIKOP, s.r.o.
25.
Jún
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
20/2019
1 000,00 € prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc. Slovenská lekárnická komora
25.
Jún
2019
Rámcová dohoda na dodanie potravín - syr tvrdý, tavený, plesňový, tvaroh
2610/096/2019
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
25.
Jún
2019
Príkazná zmluva
19/1/8237/1
273,00 € Grambličková Anna, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
25.
Jún
2019
Príkazná zmluva
19/1/8272/5
266,00 € Baláži Peter, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »