Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
December
2014
Zmluva o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a o zapojení do centrálneho systému evidencie poplatkov
32/2014/ŠVPS/RSE/32/2014
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
10.
Október
2014
Zmluva o účasti na projekte č. 11097/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
11097/26120130025
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Súkromné detské integračné centrum, L. Svobodu 31, 909 01 Skalica
28.
Október
2014
nájom pozemkov
846309088-5-2014
186,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Beáta Mtierová, Pečnianska 1198/1, 851 01 Bratislava
25.
November
2014
Zmluva o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a o zapojení do centrálneho systému evidencie poplatkov
Zmluva č.6/2014/ŠVPS//2014/UŠKVBL
0,00 € Slovenská pošta,a.s. Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
2.
Január
2015
Zmluva č.6/2015 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2015 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
6/2015/ŠVPS/RSE/6/2015
0,00 € MVDr. Vladimír Tencer Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
2.
Január
2015
Zmluva č.10/2015 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2015 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
10/2015/ŠVPS/RSE/9/2015
0,00 € MVDr. Pavol Matlovič Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
2.
Január
2015
Zmluva č.16/2015 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2015 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
16/2015/ŠVPS/RSE/14/2015
0,00 € MVDr. Jozef Kotvan Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
27.
November
2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z.
31/§ 50/PS/2014/ŠR
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Nemocnica s poliklinikou , n.o. Kráľovský Chlmec 077 01
13.
August
2015
Kúpna zmluva
Z201519633_Z
1 429,20 € MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Základná škola Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, 900 01 Modra
27.
August
2015
Dohoda č. 15/12/051/128
15/12/051/128
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Základná škola Malonecpalská ul.206/37, 971 01 Prievidza
11.
Marec
2014
Zmluva o vykonaní služieb č. 20/2014/ŠVPÚGR uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 a ustanoveniami § 536 až § 565 Obchodného zákonníka
20/2014/ŠVPS/RSE/19/2014
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
3.
Jún
2014
Zmluva o účasti na projekte č. 10539/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
10539/26120130025
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola, Mierová 67, 937 01 Želiezovce
9.
Júl
2014
Zmluva č. 2/2014 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2014 podľa § 261, ods.2 Obchodného zákonníka
2/2014/ŠVPS/RSE/20/2014
0,00 € Základná včelárska organizácia Senica, zastúpená p. Suchovský Peter Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
21.
Júl
2014
Zmluva č.5/2014 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2014 podľa § 262, ods.2 Obchodného zákonníka
5/2014/ŠVPS/RSE/24/2014
0,00 € Základná včelárska organizácia Šaštín-Stráže, zastúpená p. Kuník Vojtech Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
25.
August
2014
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávania s celodenným výchovno- vzdelávacím systémom na základných školách v rámci NP PRINED
2014_PRINED_PO_PO_024
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča
27.
August
2014
Zmluva č.8/2014 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2014 podľa § 262, ods.2 Obchodného zákonníka
8/2014/ŠVPS/RSE/29/2014
0,00 € Základná včelárska organizácia Skalica, zastúpená: Richard Slatinský Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
10.
September
2014
Zmluva o účasti na projekte č. 20521/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
20521/26120130025
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola, J. Alexyho 1941/1, 960 01 Zvolen
30.
December
2013
Zmluva o dielo
ÚVV a ÚVTOS-15-63/11-2013
1,70 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre MWH s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble
13.
Január
2014
Z M L U V A č. 10/2014 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2014 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/2014/ŠVPS/RSC 10/2014
0,00 € MVDr. Pavoľ Kukoľ Regionálna veterinárna a potravinová správa SenecSvätoplukova 50, 903 01 Senec
13.
Január
2014
Zmluva č. 14/2014 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2014 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
14/2014/ŠVPS/RSE/14/2014
0,00 € MVDr. Martin Gális Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »