Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
Jún
2014
Zmluva o účasti na projekte č. 10539/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
10539/26120130025
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola, Mierová 67, 937 01 Želiezovce
9.
Júl
2014
Zmluva č. 2/2014 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2014 podľa § 261, ods.2 Obchodného zákonníka
2/2014/ŠVPS/RSE/20/2014
0,00 € Základná včelárska organizácia Senica, zastúpená p. Suchovský Peter Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
21.
Júl
2014
Zmluva č.5/2014 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2014 podľa § 262, ods.2 Obchodného zákonníka
5/2014/ŠVPS/RSE/24/2014
0,00 € Základná včelárska organizácia Šaštín-Stráže, zastúpená p. Kuník Vojtech Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
25.
August
2014
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávania s celodenným výchovno- vzdelávacím systémom na základných školách v rámci NP PRINED
2014_PRINED_PO_PO_024
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča
27.
August
2014
Zmluva č.8/2014 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2014 podľa § 262, ods.2 Obchodného zákonníka
8/2014/ŠVPS/RSE/29/2014
0,00 € Základná včelárska organizácia Skalica, zastúpená: Richard Slatinský Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
10.
September
2014
Zmluva o účasti na projekte č. 20521/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
20521/26120130025
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola, J. Alexyho 1941/1, 960 01 Zvolen
30.
December
2013
Zmluva o dielo
ÚVV a ÚVTOS-15-63/11-2013
1,70 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre MWH s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble
13.
Január
2014
Z M L U V A č. 10/2014 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2014 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/2014/ŠVPS/RSC 10/2014
0,00 € MVDr. Pavoľ Kukoľ Regionálna veterinárna a potravinová správa SenecSvätoplukova 50, 903 01 Senec
13.
Január
2014
Zmluva č. 14/2014 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2014 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
14/2014/ŠVPS/RSE/14/2014
0,00 € MVDr. Martin Gális Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
13.
Január
2014
Zmluva č. 10/2014 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2014 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/2014/ŠVPS/RSE/10/2014
0,00 € MVDr. Pavol Matlovič Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
13.
Január
2014
Zmluva č. 8/2014 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2014 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
8/2014/ŠVPS/RSE/8/2014
0,00 € MVDr. Peter Ševčík Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
13.
Január
2014
Zmluva č. 7/2014 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2014 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2014/ŠVPS/RSE/7/2014
0,00 € MVDr. Pavol Žúrek Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
13.
Január
2014
Zmluva č. 5/2014 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2014 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
5/2014/ŠVPS/RSE/5/2014
0,00 € MVDr. Henrich Muller Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
13.
Január
2014
Zmluva č. 2/2014 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2014 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
2/2014/ŠVPS/RSE/2/2014
0,00 € MVDr. Zdenek Macenauer Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
19.
December
2013
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
1456/2013
0,00 € Ústav informácií a prognóz školstva Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza
20.
December
2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č. 165/§51/2013 MI
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Základná škola Komenského 6, 073 01 Sobrance
3.
Apríl
2014
Zmluva o účasti na projekte č. 30074/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
30074/26120130025
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Centrum voľného času, M.R. Štefánika 870, 093 01 Vranov nad Topľou
28.
Apríl
2014
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
505/2014
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín
7.
Máj
2014
o nájme pozemkov
863548103-5-2014
20,00 € Železnice Slovenskej republiky Jaroslav Nemec, Železničiarska 402/4, 955 01 Topoľčany
22.
Máj
2014
Zmluva o účasti na projekte č. 20448/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
20448/26120130025
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Materská škola, Hrnčiarska 2063/2 960 01 Zvolen
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »