Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
Marec
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2010107
ZML 29/2010 RE/02
0,00 € CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
7.
Marec
2011
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
ZML 45/2011 RE
Doplnená
180,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok RUMA s.r.o., Slávkovská 858/13, 054 01 Levoča
24.
Marec
2011
Dodatok č.1/2011 k zmluve o závodnom stravovaní
1/2011/ŠVPS/ÚNR/D1
0,00 € Ján Surovka, firma JANS Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
3.
Máj
2011
Zmluva č.14 /2011 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2011 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
17/2011/ŠVPS/RSE14/2011
0,00 € MVDr. Martin Gális Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
3.
Máj
2011
Zmluva č.2/2011 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2011 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
5/2011/ŠVPS/RSE2/2011
0,00 € MVDr. Zdenek Macenauer Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
3.
Máj
2011
Zmluva č.5 /2011 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2011 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
9/2011/ŠVPS/RSE5/2011
0,00 € MVDr. Henrich Muller Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
30.
Máj
2011
Zmluva č.3/2011 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2011 podľa § 262 ods.2 Obchodného zákonníka
27/2011/ŠVPS/RSE3/2011
0,00 € Základná včelárska organizácia Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
26.
September
2011
Dodatok k Zmluve o pripojení – č.zmluvy 073392
Dodatok k zmluve o pripojení – č.zmluvy 073392/2011/ŠVPS/NR
0,00 € Orange Slovensko,a.s. Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
20.
Október
2011
Zmluva č.4/2011 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2011 podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
34/2011/ŠVPS/RSE4/2011
0,00 € Základná včelárska organizácia Skalica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
8.
December
2011
Poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz.motorov.vozidla
3/2011/ŠVPS/UŠKVBL 349 1408782
83,00 € Kooperatíva poisťovňa,a.s. Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
12.
Január
2012
Zmluva č.19 /2012 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2012 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
18/2012/ŠVPS/RSE19/2012
0,00 € MVDr. Ladislav Werner, Horská 2219/35, 909 01 Skalica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
11.
Január
2012
Zmluva č.6/2012 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2012 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
6/2012/ŠVPS/RSE6/2012
0,00 € MVDr. Vladimír Tencer, Lieskové 435, 906 33 Cerová Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
16.
November
2012
o nájme bytu
500660397-1/2012
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ľubomír Miklovič, Zelená 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
29.
November
2012
nájom bytu
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 22.12.2010
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Ladislav Mitrev, Šoltésovej 475/112, 017 01 Považská Bystrica
10.
December
2012
nájom pozemkov
864374121-5-2012
17,28 € Železnice Slovenskej republiky Eleonóra Krajčíková, Železničná 295/8, 914 01 Trenčianska Teplá
4.
Január
2013
Zmluva č.13/2013 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2013 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
13/2013/ŠVPS/RSE13/2013
0,00 € MVDr. Kostúr Ivan Bardejovská 3 831 02 Bratislava Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
3.
Január
2013
Zmluva č. 4/2013 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2013 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
4/2013/ŠVPS/RSE4/2013
0,00 € MVDr. Betták Peter Smolinské 201 908 42 Smolinské Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
3.
Január
2013
Zmluva č. 7/2013 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2013 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
7/2013/ŠVPS/RSE7/2013
0,00 € MVDr. Žúrek Pavol Štefánkova 720/28 905 01 Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
24.
Október
2012
Dohoda o zabezpečení odborných služieb
2903/2012/EPI
45,19 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava HC Gyn, s.r.o., Hollého 58/24, 920 01 Hlohovec
18.
December
2012
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
13/2012/ŠVPS/UŠKVBL /159/2012-AB-81
0,00 € Salusé, spol.s r.o. Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »