Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Január
2014
Dohoda o zabezpečení odborných služieb
1039/2014/EPI
20,26 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, V. Clementisa 51, 917 01 Trnava
28.
Január
2014
Dohoda o zabezpečení odborných služieb
964/2014/EPI
61,18 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava MUDr.Peter Kubranský, s.r.o., Hviezdoslavova 13, 921 01 Piešťany
22.
Apríl
2014
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
358/2014
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola, Tulipánová 1, 949 01 Nitra
14.
Máj
2014
Zmluva o účasti na projekte č. 22013/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
22013/26120130025
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza
26.
Máj
2014
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu č. 503990334-1/2013 - DUZNB
Dohoda o ukončení zmluvy č. 503990334-1/2013 - DUZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Marek Tavali, Trenčianska 927, 957 01 Bánovce nad Bebravou
26.
Máj
2014
o prenájme pozemkov
863548102-5-2014
22,00 € Železnice Slovenskej republiky Vojtech Chochula, Železničiarska 402/4, 955 01 Topoľčany
26.
Máj
2014
o prenájme pozemkov
863548106-5-2014
22,00 € Železnice Slovenskej republiky Marek Chmelan, Železničiarska 402/2, 955 01 Topoľčany
27.
Máj
2014
Zmluva o účasti na projekte č. 10025/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
10025/26120130025
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA, Dlhá 78, 949 01 Nitra
30.
Júl
2014
Zmluva č.7/2014 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2014 podľa § 262, ods.2 Obchodného zákonníka
7/2014/ŠVPS/RSE/25/2014
0,00 € Základná včelárska organizácia Borský Mikuláš, zastúpená p. Emil Macek Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
16.
September
2014
Zmluva o účasti na projekte č. 22203/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
22203/26120130025
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Piaristická spojená škola Františka Hanáka, A.Hlinku 44, 971 01 Prievidza
25.
September
2014
Zmluva o dielo o poskytovaní technickej služby č. 4/2014
Zmluva č.2/2014/ŠVPS//2014/UŠKVBL
0,00 € Ing. Milan Vavrovič 3m security systems Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
12.
Jún
2014
o prenájme pozemkov
835480005-5-2014
104,52 € Železnice Slovenskej republiky Albín Toma a Alena Tomová, Veľká Okružná 1022/2, 958 01 Partizánske
7.
August
2014
Dohoda medzi ÚSKVBL Brno a ÚŠKVBL Nitra
Zmluva č.1/2014/ŠVPS//2014/UŠKVBL
0,00 € ÚSKVBL Brno Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
19.
September
2014
ZMLUVA O NÁJME BYTU
č. 500040362 - 1 - 2014 -ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Mgr. Elena Čechová, Dibrovova 220, 916 01 Stará Turá
13.
November
2014
Zmluva č.11/2014 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2014 podľa § 262, ods.2 Obchodného zákonníka
11/2014/ŠVPS/RSE/31/2014
0,00 € Základná včelárska organizácia Šaštín-Stráže, zastúpená: Jozef Nemeček Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
2.
December
2014
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2014-0436-1101100
2 000,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Základná škola Vajanského 93 900 01 Modra
2.
Január
2015
Zmluva č.8/2015 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2015 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
8/2015/ŠVPS/RSE/8/2015
0,00 € MVDr. Peter Ševčík Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
2.
Január
2015
Zmluva č.13/2015 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2015 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
13/2015/ŠVPS/RSE/12/2015
0,00 € MVDr. Ivan Kostúr Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
2.
Január
2015
Zmluva č.14/2015 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2015 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
14/2015/ŠVPS/RSE/13/2015
0,00 € MVDr. Martin Gális Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
2.
Január
2015
Zmluva č.17/2015 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2015 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
17/2015/ŠVPS/RSE/15/2015
0,00 € MVDr. Peter Vizváry Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »