Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
Apríl
2012
Zmluva o nájme bytu č. 500750402-1/2012
500750402-1/2012
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ľubomír Miklovič, Zelená 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
27.
Apríl
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
44/§ 52a/2012/NP V-2
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Základná škola, Obchodná 5, 078 01 Sečovce
14.
Máj
2012
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ZV SLOVES pri ÚPSVaR, Saeziánov 1, 071 01 Michalovce
1.
Jún
2012
Dodatok č.1 k zmluve č. 15/2012 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2012 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
22/2012/ŠVPS/RSE15/2012
0,00 € MVDr. Vladimír Macánek, Prof. Čárskeho 260, 908 45 Gbely Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
19.
Jún
2012
Zmluva č.6/2012 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2012 podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
28/2012/ŠVPS/RSE6/2012
0,00 € Jozef Polák, Záhumie 20,908 42 Smolinské Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
19.
Jún
2012
Zmluva č.2/2012 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2012 podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
29/2012/ŠVPS/RSE2/2012
0,00 € Peter Suchovský, Brezová 865/16, 905 01 Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
5.
September
2012
Zmluva o poskytovaní profesionálneho webhostingu
Zmluva o poskytovaní profesionálneho webhostingu
0,00 € Inet.sk, s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
24.
September
2012
Dohoda o zabezpečení odborných služieb
3048/2012/EPI
107,55 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava CLARIDAD, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava
18.
Február
2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
1/2011/KPÚTT
4 932,65 € Komunal Energy, a.s., Kálov 4, 010 01 Žilina Krajský pozemkový úrad v Trnave, Vajanského 22, 917 01 Trnava
25.
Február
2011
Úrazové poistenie - poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
ZML 27/2011 RE
162,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s., Kancelária Ružomberok, Mostová 6, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
23.
Február
2011
Rámcová kúpna zmluva
ZML 19/2011 RE
0,00 € OFFICE DEPOT s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
1.
Marec
2011
Doplnok č. 4 k zmluve zo dňa 30.9.2009
ZML 16/2009 RE/04
Doplnená
0,00 € GASTRO CATERING, spol. s r.o., Bystrická cesta 197/40, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
7.
Marec
2011
Rámcová kúpna zmluva
ZML 49/2011 RE
0,00 € TEMPEST a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2 Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
3.
Máj
2011
Zmluva č.6 /2011 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2011 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
10/2011/ŠVPS/RSE6/2011
0,00 € MVDr. Vladimír Tencer Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
3.
Máj
2011
Zmluva č.18 /2011 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2011 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
21/2011/ŠVPS/RSE18/2011
0,00 € MVDr. Gabriela Hazlingerová Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
3.
Máj
2011
Zmluva č.19 /2011 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2011 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
22/2011/ŠVPS/RSE19/2011
0,00 € MVDr. Ladislav Werner Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
3.
Jún
2011
Zmluva č.6/2011 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2011 podľa § 262 ods.2 Obchodného zákonníka
29/2011/ŠVPS/RSE6/2011
0,00 € Základná včelárska organizácia Šaštín-Stráže Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
12.
Január
2012
Zmluva č.18 /2012 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2012 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
17/2012/ŠVPS/RSE18/2012
0,00 € MVDr. Gabriela Hazlingerová, prof.Čárskeho 260, 908 45 Gbely Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
11.
Január
2012
Zmluva č.5/2012 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2012 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
5/2012/ŠVPS/RSE5/2012
0,00 € MVDr. Henrich Muller, 906 05 Sobotište 79 Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
11.
Január
2012
Zmluva č.10 /2012 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2012 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
9/2012/ŠVPS/RSE10/2012
0,00 € MVDr. Pavol Matlovič, Kvetná 31, 900 51 Zohor Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »