Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Január
2012
Zmluva č.11 /2012 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2012 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
10/2012/ŠVPS/RSE11/2012
0,00 € MVDr. Vladimír Ďurovka, Záhradná 1061/18, 905 01 Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
11.
Január
2012
Zmluva č.12 /2012 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2012 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
11/2012/ŠVPS/RSE12/2012
0,00 € MVDr. Pavol Kubík, 906 02 Dojč 386 Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
26.
Október
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
33/§50-PS/2012/SL
2 171,88 € Peter Hutník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa
2.
November
2012
Dohoda o zabezpečení odborných služieb
3135/2012/EPI
20,25 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava Lekáreň pod stanicou, s.r.o., Kollárova 6, 917 01 Trnava
29.
November
2012
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečí stravovania
8/2012/ŠVPS/UŠKVBL dodatok 1/2012
0,00 € Edenred Slovakia,s.r.o. Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
19.
December
2012
Dohoda o zabezpečení odborných služieb
3658/2012/EPI
45,19 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava CHIROF s.r.o., Na Hlinách 53, 917 01 Trnava
2.
Január
2013
nájom bytu
500810408-1/2013
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Dušan Pilek, Kpt.M.Uhra 53/6, 907 01 Myjava
3.
Január
2013
Zmluva č. 2/2013 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2013 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
2/2013/ŠVPS/RSE2/2013
0,00 € MVDr. Macenauer Zdenek Štefánikova 703/17 905 01 Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
3.
Január
2013
Zmluva č. 3/2013 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2013 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
3/2013/ŠVPS/RSE3/2013
0,00 € MVDr. Míča Ivan Smolinské 259 908 42 Smolinské Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
4.
Január
2013
Zmluva č.14/2013 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2013 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
14/2013/ŠVPS/RSE14/2013
0,00 € MVDr. Gális Martin Pod sýpkou 6 908 51 Holíč Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
13.
Marec
2013
Zmluva č. bio/174-0-13-61
3/2013/ŠVPS/174-0-13-61 UŠKVBL
1 000,00 € Centrum pre chemické látky a prípravky Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
13.
Marec
2013
Zmluva č. bio/188/0/13/105/1
5/2013/ŠVPS/188-0-13-105-1 UŠKVBL
1 000,00 € Centrum pre chemické látky a prípravky Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
15.
Marec
2013
nájom pozemkov
837873008-5-2013
50,19 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Arch. Jozef Masaryk, Mierové námestie č. 32, 911 01 Trenčín
31.
Máj
2013
o nájme bytu
502010254-1/2013
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Oľga Capandová, Trenčianska 1058, 020 01 Púchov
20.
Marec
2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20151381_Z
1 050,00 € Adriana Brunnerová Schweinzer - LB Základná škola, Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza
27.
Marec
2015
Rámcová dohoda
7/2015-1.9.
96 840,00 € PRO AUTO, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
30.
Apríl
2015
o nájme nebytových priestorov
848832066-5-2015 - NZNP
643,11 € Železnice Slovenskej republiky Anežka Hološková, Zakvášov 1521/29, 017 01 Považská Bystrica
19.
Júl
2013
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č.3/2013
Zmluva č.17/2013/ŠVPS//2013/UŠKVBL
0,00 € Jozef Kováč Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
26.
September
2013
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
32/2013/ŠVPS/RSE/1001779100
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Bratislava Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
24.
September
2013
Príkazná zmluva
Zmluva č.22/2013/ŠVPS//2013/UŠKVBL
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »