Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Marec
2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20151381_Z
1 050,00 € Adriana Brunnerová Schweinzer - LB Základná škola, Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza
27.
Marec
2015
Rámcová dohoda
7/2015-1.9.
96 840,00 € PRO AUTO, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
30.
Apríl
2015
o nájme nebytových priestorov
848832066-5-2015 - NZNP
643,11 € Železnice Slovenskej republiky Anežka Hološková, Zakvášov 1521/29, 017 01 Považská Bystrica
19.
Júl
2013
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č.3/2013
Zmluva č.17/2013/ŠVPS//2013/UŠKVBL
0,00 € Jozef Kováč Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
26.
September
2013
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
32/2013/ŠVPS/RSE/1001779100
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Bratislava Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
24.
September
2013
Príkazná zmluva
Zmluva č.22/2013/ŠVPS//2013/UŠKVBL
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
28.
Jún
2013
Zmluva č. 14/2013 zo dňa 23.5.2013 o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľnosti
Zmluva č. 14/2013 zo dňa 23.5.2013
0,00 € Správa katastra Košice, Zastúpený : JUDr. Ľudmila Svobodová, riaditeľka Správy katastra Michalovce Andrej Laškody SHR, Pozdišovce 362, 072 01 Pozdišovce
15.
Júl
2013
O NÁJME BYTU
501940056-1/2013
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Jaroslav Vraník, Trenčianska 446, 020 01 Púchov
8.
August
2013
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy v rámci NP MRKII
2013_MRKII_PO_PO_253
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Materská škola Mierová 1, 059 01 Spišská Belá
10.
Júl
2013
Zmluva o poskytovaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2013 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
27/2013/ŠVPS/RSE/5/2013
0,00 € Vojtech Kuník, Čáry 298 Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
10.
Júl
2013
Zmluva o poskytovaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2013 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
28/2013/ŠVPS/RSE/1/2013
0,00 € Vladimír Blaškovič, Hlavná427,Moravský Svätý Ján Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
16.
Júl
2013
Dohoda o zabezpečení odborných služieb
2674/2013/EPI
50,86 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava SHENMEN s.r.o., Topoľová 17 052 01 Spišská Nová Ves
13.
August
2013
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č.4 /2013
19/2013/ŠVPS//2013/UŠKVBL
0,00 € Ivan Récky Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
18.
Jún
2015
Kúpna zmluva
Z201512247_Z
2 083,97 € Ing. Ján Strapec Oxico Základná škola, Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou
20.
Jún
2015
Kúpna zmluva
Z201512532_Z
3 100,00 € Interiéry Riljak, s.r.o. Základná škola, Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou
22.
Máj
2015
Kúpna zmluva
Z20158438_Z
49,90 € KRIDLA s.r.o Základná škola, Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou
22.
Jún
2015
Peat, s.r.o. - žiadosť o prenájom k.ú. Strážov
01847/2015-PNZ -P40755/15.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Peat, s.r.o., J. Silana 11, 010 01 Žilina
3.
Júl
2015
Kúpna zmluva
Z201514164_Z
16 030,00 € MIVASOFT, spol. s r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa
6.
Júl
2015
o nájme bytu
500280348 - 1 - 2015 -ZNB
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Dušan Výborný, Gen. Svobodu 650/2, 958 01 Partizánske
22.
Júl
2015
o nájme bytu
503240308 - 1 - 2015 -ZNB
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Paulína Fojtíková, Nádražná 158, 019 01 Ilava
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »