Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Jún
2015
Peat, s.r.o. - žiadosť o prenájom k.ú. Strážov
01847/2015-PNZ -P40755/15.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Peat, s.r.o., J. Silana 11, 010 01 Žilina
3.
Júl
2015
Kúpna zmluva
Z201514164_Z
16 030,00 € MIVASOFT, spol. s r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa
6.
Júl
2015
o nájme bytu
500280348 - 1 - 2015 -ZNB
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Dušan Výborný, Gen. Svobodu 650/2, 958 01 Partizánske
22.
Júl
2015
o nájme bytu
503240308 - 1 - 2015 -ZNB
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Paulína Fojtíková, Nádražná 158, 019 01 Ilava
30.
December
2014
Zmluva o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a o zapojení do centrálneho systému evidencie poplatkov
32/2014/ŠVPS/RSE/32/2014
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
10.
Október
2014
Zmluva o účasti na projekte č. 11097/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
11097/26120130025
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Súkromné detské integračné centrum, L. Svobodu 31, 909 01 Skalica
28.
Október
2014
nájom pozemkov
846309088-5-2014
186,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Beáta Mtierová, Pečnianska 1198/1, 851 01 Bratislava
25.
November
2014
Zmluva o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a o zapojení do centrálneho systému evidencie poplatkov
Zmluva č.6/2014/ŠVPS//2014/UŠKVBL
0,00 € Slovenská pošta,a.s. Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
2.
Január
2015
Zmluva č.6/2015 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2015 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
6/2015/ŠVPS/RSE/6/2015
0,00 € MVDr. Vladimír Tencer Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
2.
Január
2015
Zmluva č.10/2015 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2015 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
10/2015/ŠVPS/RSE/9/2015
0,00 € MVDr. Pavol Matlovič Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
2.
Január
2015
Zmluva č.16/2015 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2015 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
16/2015/ŠVPS/RSE/14/2015
0,00 € MVDr. Jozef Kotvan Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
27.
November
2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z.
31/§ 50/PS/2014/ŠR
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Nemocnica s poliklinikou , n.o. Kráľovský Chlmec 077 01
13.
August
2015
Kúpna zmluva
Z201519633_Z
1 429,20 € MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Základná škola Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, 900 01 Modra
27.
August
2015
Dohoda č. 15/12/051/128
15/12/051/128
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Základná škola Malonecpalská ul.206/37, 971 01 Prievidza
30.
December
2013
Zmluva o dielo
ÚVV a ÚVTOS-15-63/11-2013
1,70 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre MWH s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble
13.
Január
2014
Z M L U V A č. 10/2014 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2014 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/2014/ŠVPS/RSC 10/2014
0,00 € MVDr. Pavoľ Kukoľ Regionálna veterinárna a potravinová správa SenecSvätoplukova 50, 903 01 Senec
13.
Január
2014
Zmluva č. 14/2014 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2014 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
14/2014/ŠVPS/RSE/14/2014
0,00 € MVDr. Martin Gális Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
13.
Január
2014
Zmluva č. 10/2014 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2014 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/2014/ŠVPS/RSE/10/2014
0,00 € MVDr. Pavol Matlovič Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
13.
Január
2014
Zmluva č. 8/2014 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2014 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
8/2014/ŠVPS/RSE/8/2014
0,00 € MVDr. Peter Ševčík Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
13.
Január
2014
Zmluva č. 7/2014 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2014 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2014/ŠVPS/RSE/7/2014
0,00 € MVDr. Pavol Žúrek Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »