Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Júl
2019
Dohoda o cene ZF,SA
000L565497
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. CARBOSPED, spol. s r.o.
18.
Júl
2019
Zmluvy o prenájme železničných vozňov a HDV
5-04/2500/2019
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. organizačná zložka
18.
Júl
2019
Dohoda o ukončení platnosti prílohy č. 4-9/2012 k zmluve č. 09 304 503 01 o vykonávaní laboratórnych analýz vzoriek mlieka na močovinu
Dohoda o ukončení platnosti prílohy č. 4-9/2012 k zmluve č. 09 304 503 01
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo Bošáca
18.
Júl
2019
Dohoda o ukončení platnosti prílohy č. 4-1/2012 k zmluve č. 09 304 503 01 o vykonávanie kontroly úžitkovosti I. stupňa kráv
Dohoda o ukončení platnosti prílohy č. 4-1/2012 k zmluve č. 09 304 503 01
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo Bošáca
18.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-BA_ZM_VO-ZML-15-2019_2019
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (KR PZ v Bratislave)
18.
Júl
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
KRHZ-KE-65-010/2019
43,40 € mjr. Ing. Ľuboš Gedera Ministerstvo vnútra SR (KR HaZZ v Košiciach)
18.
Júl
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1090/19
1090/19
0,00 € Spolok Urbáru – pozemkové spoločenstvo Sedliacka Dubová Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Júl
2019
Zmluva o dielo
1051/2019
26 471,79 € RENOVING, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
18.
Júl
2019
Darovacia zmluva
92/2019 K NR SR
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
18.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2076747
600,00 € Kupčo Marek Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2076780
100,00 € Kadlec Pavol Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2019
Rámcová dohoda
Z - 62/19
Doplnená
0,18 € Printio, s.r.o Literárne informačné centrum
18.
Júl
2019
Príloha č. 1/2019/ML k zmluve č. DS/2016/402 587/OV/ML na vykonávanie kontroly úžitkovosti u oviec
Príloha č. 1/2019/ML k zmluve č. DS/2016/402 587/OV/ML
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo Žemberovce
18.
Júl
2019
Dohoda o ukončení platnosti prílohy č.1./2012 k zmluve č.13510512034 na Vykonávanie mliekovej kontroly úžitkovosti oviec
CRZ-4115296
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo Trsteník
18.
Júl
2019
Dohoda o ukončení platnosti prílohy č.1./2012 k zmluve č.13510512031 na Vykonávanie kontroly úžitkovosti oviec
CRZ-4115297
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo Trsteník
18.
Júl
2019
Príloha č. 1/2019/ML/ k zmluve č. DS/2016/201 070/KY/ML na vykonávanie kontroly úžitkovosti u kôz
Príloha č. 1/2019/ML k zmluve č. DS/2016/201 070/KY/ML
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. SHAHEENS ANGLONUBIANGOATS
18.
Júl
2019
Zmluva o vyslaní účastníka na pracovnú cestu – Melbourne, Austrália
190010/262/2019
0,00 € Michal Výbošťok Ekonomická univerzita v Bratislave
18.
Júl
2019
Zmluva o dielo č. 2/033/19
TvU-2019-PdF-67
80,00 € prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922410_Z
430,80 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922452_Z
192,00 € HELAGO-SK, s. r. o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave