Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí služby
1130001406
740,00 € Martin Michelot Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí služby
1130001405
145,00 € Juraj Hajko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
11.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201930745_Z
999,00 € DMC, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930334_Z
1 179,00 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Krajská prokuratúra Bratislava
11.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930750_Z
290,00 € BTPS s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930754_Z
3 124,00 € PcProfi s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
11.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201930709_Z
577,00 € POVBUS s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
11.
Október
2019
Zmluva o dielo
Z201930755_Z
6 059,00 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Mesto Púchov
11.
Október
2019
Rámcová dohoda
Z201930760_Z
2 040,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
11.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930353_Z
1 148,40 € Top Print, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
11.
Október
2019
Rámcová dohoda
Z201930678_Z
23 600,00 € AWEA-N, spol. s r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
11.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930639_Z
133 188,00 € CMI spol. s r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
11.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930727_Z
20 984,40 € VLM Auto, s.r.o. Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
11.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930716_Z
19,99 € euroAT, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930683_Z
4 986,00 € HENRYSO, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
11.
Október
2019
Rámcová dohoda
Z201930736_Z
1 953,60 € MED - ART, spol. s r.o. Národný onkologický ústav
11.
Október
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
19/31/051/49
0,00 € inexa s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-120-02043
19-120-02043
4 000,00 € Občianske združenie za lepšiu budúcnosť SR Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu stáž v rámci programu ERASMUS+ (Mobilita medzi krajinou programu a partnerskou krajinou)akad.rok 2019/2020 č. 01/SMP-IN/2019-20/KA107
ZML-2019/1-928:191006
0,00 € Mariia Vytiska Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
11.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 159/2019
0,00 € JUDr. Bachleda Vladimír, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky