Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
August
2019
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 285/UNB/2016 uzavretej podľa § 13 Zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa § 3 a nasl. Zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme neb. pr. v znení neskoršíc
286/UNB/2019
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Medirex, a.s.
22.
August
2019
Dohoda č.19/08/054/13o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest vrámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni" podľa §54 ods.1 písm.c.) zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
Dohoda č.19/08/054/13/TT
0,00 € ZŠ s MŠ Brestovany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
22.
August
2019
Dohoda č.19/08/054/9 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest vrámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni" podľa §54 ods.1 písm.c.) zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
Dohoda č.19/08/054/9/TT
0,00 € Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
22.
August
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
2019/39/51A2/17
0,00 € Stroptel, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
22.
August
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
prISTAR-29-224/2019
16,60 € Róbert RONĎOŠ Ministerstvo obrany
22.
August
2019
darovacia zmluva
SNM-MRK-DZ-2019/2436
0,00 € PhDr. Oľga Glosíková, DrSc. Slovenské národné múzeum
22.
August
2019
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č.849502183-2-2009 zo dňa 17.03.2009
849502183-2-2009
10 869,92 € Železnice Slovenskej republiky Ľubomír Žolčák - ŽOLÍK
22.
August
2019
DOHODA číslo 19/17/051/139 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/17/051/139/2019
0,00 € Materská škola Šaľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22.
August
2019
Zmluva o zabezpečení obsluhy kotolne v AB IVSC Banská Bystrica
2292/6241/2019
190,00 € ŠVARBA s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
22.
August
2019
i/66 Dobrá Niva - Breziny - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
2175/6250/2019
37 149,29 € Banskobystrický samosprávny kraj Lučenec Slovenská správa ciest
22.
August
2019
Nájomná zmluva MPV do jedného roka FO - 11938/6253/2019
2214/6253/2019
10,87 € Mesároš Rastislav JUDr. rod. Mesároš Slovenská správa ciest, Bratislava
22.
August
2019
Iné - Dohoda o náhrade majet. ujmy - 11959/6253/2019
2237/6253/2019
328,91 € Gombošová Julia JUDr. Slovenská správa ciest, Bratislava
22.
August
2019
Kúpna zmluva MPV FO - 11924/6253/2019
2200/6253/2019
279,47 € Švantnerová Ema Slovenská správa ciest, Bratislava
22.
August
2019
DOHODA číslo 19/17/051/144 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/17/051/144/2019
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22.
August
2019
ZMLUVA o poskytnutí regionálneho príspevku
622/2019
100 000,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Stredná odborná škola - Szakközépiskola
22.
August
2019
Zmluva o mlčanlivosti
088/ŠZ/030719
0,00 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. Žilinská teplárenská, a.s.
22.
August
2019
ZMLUVA o poskytnutí regionálneho príspevku
627/2019
102 000,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu NOXWEL spol. s r. o.
22.
August
2019
Zmluva na opakované dodanie tovaru č. 38/2019/FN
133/2019/Z
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Fakultná nemocnica Nitra
22.
August
2019
Dohodač. 19/21/054/55 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
19/21/054/55
7 083,61 € ZŠ Štefana Šmálika Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22.
August
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z. z.
D O H O D A č. 19/36/51A2/30
6 749,16 € Tom Bau Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad