Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
December
2019
Kúpna zmluva
Z201937242_Z
2 100,00 € Slavka Ivanová-Štýl Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
12.
December
2019
Rámcová dohoda
Z201936769_Z
82 600,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
12.
December
2019
Poistná zmluva
2405939987
0,00 € Generali Poisťovňa, a. s. (poisťovateľ) Slovenská akadémia vied (Poistený)
12.
December
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201937206_Z
129,96 € LEONTECH s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devín
12.
December
2019
ZMLUVA o DIELO č. VIII /1-19
VIII/1-19
2 439,60 € CB construct, s.r.o. Diagnostické centrum, Lietavská Lúčka
12.
December
2019
ZMLUVA o DIELO č. VI/1-19
VI/1-19
3 087,60 € CB construct, s.r.o. Diagnostické centrum, Lietavská Lúčka
12.
December
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201937537_Z
79 196,23 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Zvolenská Slatina
12.
December
2019
Kúpna zmluva
Z201937529_Z
19 000,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39
12.
December
2019
Kúpna zmluva
Z201937518_Z
2 664,00 € R & T ČR, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
12.
December
2019
Kúpna zmluva
Z201937320_Z
9 240,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4192500256
652,41 € VLADIMÍR KATALIN Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Zmluva č.DZN02331 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN02331
3 882,07 € Hospodársky dvor Benkovo, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva o dodávaní odpadových vôd
2019/200/E/10/182
0,00 € B a B spol.s.r.o. Trnavská teplárenská, a.s.
12.
December
2019
Zmluva č.DZN02027 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN02027
598,56 € Ranč u Lietajov, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN02328 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN02328
375,63 € LOGAREX s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN01998 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN01998
20 952,91 € AGRO-S spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN02047 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN02047
1 216,52 € CEDOS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN02006 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN02006
1 306,57 € Kresfarma s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Dohoda o publikovaní č. 24/2019
534/2019
0,00 € Ústredie ľudovej umeleckej výroby Slovenské banské múzeum
12.
December
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071W958 zo dňa 06.12. 2019
PUSR-2019-138
12 497 915,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Pamiatkový úrad Slovenskej republiky