Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast č. 05/2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast č. 05/2018
0,00 € PEDIATRIA s.r.o. - MUDr. Eva Ammerová Nemocnica Poprad, a.s.
23.
Január
2020
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií
1335/CM/2019
1 200,00 € NEWTON Media, spol. s r.o. Slovenské národné divadlo
23.
Január
2020
Zmluva o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov č. 05.3-14-2019
05.3-14-2019
19 700,00 € Verejné prístavy, a. s. P.A.D., spol. s r.o.
23.
Január
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-179/2019/VSD/601-00,602-00/Rozhanovce/029/Geoplán
117,12 € Želmíra Veselská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-173/2019/VSD/601-00,602-00/Rozhanovce/029/Geoplán
0,19 € Vladimír Varga Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2020
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
422/2019ST
3 500,00 € Jakub Figura Fond na podporu vzdelávania
23.
Január
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2081236
80,00 € Horniaková Viera Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Január
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2081238
480,00 € Smrčová Ivana Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Január
2020
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
346/2019ST
1 500,00 € Kristína Bobotová Fond na podporu vzdelávania
23.
Január
2020
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
377/2019ST
3 500,00 € Bc. Anton Cvik Fond na podporu vzdelávania
23.
Január
2020
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1350/16/30 zo dňa 19. 09. 2016
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1350/16/30 zo dňa 19. 09. 2016
0,00 € Environmentálny fond Obec Nová Bystrica
23.
Január
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
plrb-35-29/2020
57,00 € Juraj BIČAN Ministerstvo obrany
23.
Január
2020
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-010D/2019/Podunajské Biskupice/1175/2583
4,66 € Darina Erdélyiová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-020/2019/Hrašovík/SO614-00/029/Geoplán
59,48 € František Török Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-022/2019/Hrašovík/SO614-00/029/Geoplán
37,12 € Mária Lenhardtová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78270/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Norovce
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78272/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Radimov
23.
Január
2020
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071T182 zo dňa 14.03 2019
376/2020
8 968,27 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obec Suchá Hora
23.
Január
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-533-20200110-52786871
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava Intermedica s. r. o.
23.
Január
2020
Dohoda o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzky objektu štátnej hydrologickej siete
4-300-2020
100,00 € Mária Tarabová Slovenský hydrometeorologický ústav