Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. Spr 1308/15
Spr 17/20 oslm
0,00 € Okresný súd Liptovský Mikuláš Krajský súd v Žiline
23.
Január
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-145/2019/VSD/601-00,602-00/Rozhanovce/029/Geoplán
49,41 € Július Petro Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2020
Dohoda o uznaní dlhu č. 810649054-2-2019 - DUD
810649054-2-2019 - DUD
1 309,54 € Železnice Slovenskej republiky Bohumír Mokoš
23.
Január
2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. 01/09/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
01/09/Nn/2018
0,00 € Jozef Škandík, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina
23.
Január
2020
Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov
147
0,00 € Maba Pro s.r.o. Kancelária verejného ochrancu práv
23.
Január
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-1040-20200115-35966271
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava DERMAVITA, s.r.o.
23.
Január
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
12.mpr-210-1/2020
55,20 € Filip Benko Ministerstvo obrany
23.
Január
2020
Zmluva o spolupráci
32/D5/2020
0,00 € Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied Filozofický ústav SAV
23.
Január
2020
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
37-1313-ZBVB/2019
0,00 € Mária Guttmanová Železnice Slovenskej republiky
23.
Január
2020
KÚPNA ZMLUVA
1745-1205-KZ/2019
118,20 € Viliam Lazar Železnice Slovenskej republiky
23.
Január
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast č. 05/2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast č. 05/2018
0,00 € PEDIATRIA s.r.o. - MUDr. Eva Ammerová Nemocnica Poprad, a.s.
23.
Január
2020
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií
1335/CM/2019
1 200,00 € NEWTON Media, spol. s r.o. Slovenské národné divadlo
23.
Január
2020
Zmluva o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov č. 05.3-14-2019
05.3-14-2019
19 700,00 € Verejné prístavy, a. s. P.A.D., spol. s r.o.
23.
Január
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-179/2019/VSD/601-00,602-00/Rozhanovce/029/Geoplán
117,12 € Želmíra Veselská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-173/2019/VSD/601-00,602-00/Rozhanovce/029/Geoplán
0,19 € Vladimír Varga Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2020
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
422/2019ST
3 500,00 € Jakub Figura Fond na podporu vzdelávania
23.
Január
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2081236
80,00 € Horniaková Viera Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Január
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2081238
480,00 € Smrčová Ivana Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Január
2020
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
346/2019ST
1 500,00 € Kristína Bobotová Fond na podporu vzdelávania
23.
Január
2020
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
377/2019ST
3 500,00 € Bc. Anton Cvik Fond na podporu vzdelávania