Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
December
2019
Dohoda o publikovaní č. 24/2019
534/2019
0,00 € Ústredie ľudovej umeleckej výroby Slovenské banské múzeum
12.
December
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071W958 zo dňa 06.12. 2019
PUSR-2019-138
12 497 915,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
12.
December
2019
Zmluva o vytvorení AVD
ZM2022239
1 000,00 € Cassanova o.z. Rozhlas a televízia Slovenska
12.
December
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-131/2019/VSD/610-00/Rozhanovce/029/Geoplán
31,49 € TERRE, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
December
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2080441
300,00 € Čermák Václav Rozhlas a televízia Slovenska
12.
December
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2080436
200,00 € Šubjaková Elena Rozhlas a televízia Slovenska
12.
December
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie" aktivita č. 1
19/40/051/147
0,00 € Ing. Juraj Sopko - VaP agentúra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
12.
December
2019
Zmluva o poskytovaní prác
ÚVTOS-20/34-2019
2,35 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody C.I.M.A Slovakia, s.r.o.
12.
December
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
444/2019/MPRVSR-043
2 825,00 € Ladislav Tholt Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12.
December
2019
K ú p n a z m l u v a 5695/2019/LSR
5695-2019-lsr
26 836,00 € Juraj Malatinec, Anna Malatincová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
12.
December
2019
Zmluva o diele na objednávku a licenčná zmluva ev. č. SCD 153/2019/AH
153/2019/AH
203,40 € Dana Lapšanská Slovenské centrum dizajnu
12.
December
2019
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
589661922
12 300,00 € Mgr. Dominika Šuhajová Fond na podporu vzdelávania
12.
December
2019
Zmluva č. N ZVJS 23/34-2019 o vykonávaní prác
N ZVJS 23/34-2019
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Keraming a.s.
12.
December
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
163/2019
2 438,46 € STOKAT - M, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
12.
December
2019
Zmluva o dielo
820/A700/2019
58 008,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo dopravy a výstavby SR
12.
December
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031W26501
0,00 € Jobs & Training Service s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
12.
December
2019
ZMLUVA O DIELO č. 226/2019
HZS_ZM_226-2019_2019
2 491 198,87 € PRESTIMEX s.r.o. Horská záchranná služba
12.
December
2019
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
592/2019
2 000,00 € Patrícia Swietoňová Fond na podporu vzdelávania
12.
December
2019
Zmluva č. 47895/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v zneni Dodatku č. 1
47895/2019/710
2 429,19 € Roľnícke družstvo Dovalovo Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 49055/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č. 1
49055/2019/710
2 319,46 € ISTRA - Malé Dvorníky, spol. s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra