Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
August
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z. z.
D O H O D A č. 19/36/51A2/28
7 084,80 € DE PLANO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
22.
August
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-361-20190729-36556122
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava Pro Magnet, s.r.o.
22.
August
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-358-20190726-35904801
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava Pro RTG, s.r.o.
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 184/2019-1/2.3
1 766,00 € Dom kultúry v Námestove Audiovizuálny fond
22.
August
2019
Zmluva o dielo č. 2019/118 - reimplementácia IIS MO SR
6400002255
2 472 324,24 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
22.
August
2019
Dodatok č. 25 k zmluve č. 62PLDO000116
SPOU_D25_SPC-OZ-ZS-17-2012_2019
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
22.
August
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 00021103
SITB_DO_OT-1203840400021103_2019
81,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
22.
August
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. B0401374
SITB_DO_OT-B0401374_2019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
22.
August
2019
Dohoda č. 19/11/051/57
1699 Dohoda
6 380,57 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
22.
August
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
SMS/23/2019-ZS
1 426,00 € Attila Petheő Univerzita J. Selyeho
22.
August
2019
Dohoda o odbere stravy
1/2019
0,00 € Školská jedáleň pri Cirkevnej základnej škole sv. Juraja Špeciálna základná škola, M.R.Štefánika/Trebišov
22.
August
2019
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní APS
371/2019
0,00 € KARPATIA invest, s.r.o. Národný ústav detských chorôb
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43920
1 500,00 € Pienčák Dávid r. Pienčák, Klára Pienčáková r. Turacová Slovenská inovačná a energetická agentúra
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43949
1 400,00 € Jozef Bača, Martina Bačová Slovenská inovačná a energetická agentúra
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43757
1 500,00 € Dominika Masláková Slovenská inovačná a energetická agentúra
22.
August
2019
Zmluva č. 220/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít na rok 2019
675/2019
14 056,00 € Ministerstvo zdravotnícstva SR CPLDZ Bratislava
22.
August
2019
Rámcová dohoda č. 42/KP/2019
42/KP/2019
948 000,00 € Stengl Consulting, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
22.
August
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30703/NZaZoVB-048/2015/Podunajské Biskupice/1175/RumDa_dodatok č.1
21,46 € Ján Csóka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
August
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
kvrps-29-157/2019
38,52 € Ing. Peter JURÍK Ministerstvo obrany
22.
August
2019
ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ
MK-107/2019/M
3 500,00 € Umelecký súbor Lúčnica Ministerstvo kultúry SR