Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
2.mb-102-78/2019-OPLaVD
13,08 € Ladislav Martinský Ministerstvo obrany
11.
Október
2019
Nájomná zmluva č. 864790016-2-2019 - NZNP
864790016-2-2019 - NZNP
9 056,82 € Železnice Slovenskej republiky BODEGA APETIT s.r.o.
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
45515
1 500,00 € Ing. Mário Bobko Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.
Október
2019
Kúpna zmluva
60/19
0,00 € Iveta Korenková Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
11.
Október
2019
Kúpna zmluva
45/2019/09/99 – 370 IV.
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina Čedopol PÍLA s.r.o.
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.114/9/2019 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
8178/2019-M_ORF
23 000,00 € "Nitriansky samosprávny kraj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
11.
Október
2019
Nájomná zmluva č. 2019 / 001
2019 / 001
0,00 € Špeciálna základná škola s materskou školou, na Karpatskej, Bratislava Alena - Aerobic
11.
Október
2019
Zmluva o nájme majetku štátu
CPTN_ZM_ON-2019/005219-004_2019
35,34 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR,Centrum podpory Trenčín COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo
11.
Október
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4194300495
195,57 € ROMAN DADUČ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
11.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní -Nidhin
Zmluva o ubytovaní -Nidhin
0,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied org. zložka. Správa účelových zariadení SAV Nidhin Sudarsanan
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie
ZML 930/2019 RE
1 620,00 € Ivan Koniar, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
11.
Október
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4196100982
1 017,93 € MGR. DUŠAN PREDNÝ, ADVOKÁT Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
11.
Október
2019
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
175/2019/UCM
0,00 € Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
11.
Október
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2078593
721,60 € Klačanský Ladislav Rozhlas a televízia Slovenska
11.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ÚHL LM-49-288/2019
13,16 € Mgr. Martin ŠOLTYS Ministerstvo obrany
11.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ÚHL BA-4-16/2019
0,00 € Bc. Mgr. Peter KEREK Ministerstvo obrany
11.
Október
2019
dohoda o splátkach dlhu
DoD_Miková dorota
2 116,60 € Dorota Miková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
11.
Október
2019
Kúpna zmluva
1258/2019/NPPC
8 501,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Filip Tomáška
11.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 17/IV.Q.2019/OZ12
5122/2019/LSR
0,00 € HOLZ - PAL spol. s r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
11.
Október
2019
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 1143/2019
258,00 € Marián Choma Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach