Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PLDO011512 Dodatok č. 22
0,00 € MUDR. MILAN BARLA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61PLDO002013 Dodatok č. 16
0,00 € ELMA MEDICAL, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PGYN001319 Dodatok č. 21
0,00 € BELAMEDIK S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PLDO004812 Dodatok č. 21
0,00 € MEDMARA, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí grantu
0520_52
500,00 € Kultúrne centrum Deža Hoffmanna Hudobný fond
10.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí grantu
0520_56
400,00 € Music Press Production s.r.o. Hudobný fond
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06FLEK016419 Dodatok č. 3
0,00 € PHARMDR. GABRIELA ŠTEFANČOVÁ - LEKÁREŇ VEČA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47FLEK027019 Dodatok č. 3
0,00 € PHARMACY - TIPTOP, SPOL. S R.O. - LEKÁREŇ SCHNEIDER Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47FLEK019719 Dodatok č. 4
0,00 € PE PHARM SPOL. S R.O. - LEKÁREŇ SCHNEIDER Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47FLEK020419 Dodatok č. 3
0,00 € RV PHARM SPOL. S R.O. - LEKÁREŇ SCHNEIDER Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47FLEK024519 Dodatok č. 3
0,00 € KK PHARM, S.R.O. - LEKÁREŇ SCHNEIDER Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61FLEK028619 Dodatok č. 2
0,00 € ORPHANMED S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/ÚPSVR Martin
Z2000111
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Slovenská konsolidačná, a.s.
10.
Júl
2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/3282 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
20/03/54E/3282
0,00 € MEDI-TEAM, spol. s r. o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10FLEK006419 Dodatok č. 2
0,00 € SARA MEDICA S. .R. O. - LEKÁREŇ SARA MEDICA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10FLEK003019 Dodatok č. 2
0,00 € SAKULI S.R.O. - LEKÁREŇ SAKULI Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06PLDO000919 Dodatok č. 4
0,00 € MARALEX S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43FLEK032219 Dodatok č. 3
0,00 € SIMEDIS, S.R.O. - LEKÁREŇ U SPASITEĽA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43FLEK037519 Dodatok č. 2
0,00 € PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, S.R.O. - LEKÁREŇ PHARMACOPOLA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43FLEK031419 Dodatok č. 2
0,00 € SYNDIPHARMA, S.R.O. KOŠICE - LEKÁREŇ SYNDIPHARMA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.