Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
33FLEK007319 Dodatok č. 3
0,00 € AVICENA LM, S.R.O. - LEKÁREŇ AVICENA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
33FLEK011219 Dodatok č. 2
0,00 € MG PHARM, S.R.O. - LEKÁREŇ ALTHEA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
33FLEK002519 Dodatok č. 3
0,00 € LEKÁREŇ PRI STAROM GYMNÁZIU, S.R.O. - LEKÁREŇ PRI STAROM GYMNÁZIU Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
33FLEK011319 Dodatok č. 3
0,00 € LEKÁREŇ NA NÁMESTÍ S.R.O. - LEKÁREŇ NA NÁMESTÍ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21KSTA005011 Dodatok č. 32
0,00 € KREMZDRAV S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/2575
0,00 € Ján Hudák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43FVZP000919 Dodatok č. 3
0,00 € CONEX - TRADE, SPOL. S R.O. KOŠICE - VÝDAJŇA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK SPOT Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Dohoda o skončení dohody č. 19/37/51A2/38 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
Dohoda o skončení dohody č. 19/37/51A2/38
0,00 € Kreatívny raj, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43FLEK026819 Dodatok č. 2
0,00 € ECIŠOK S.R.O. - LEKÁREŇ NA KRIVEJ,LEKÁREŇ GRANULA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43FLEK007519 Dodatok č. 3
0,00 € PHARMABEL S.R.O. - LEKÁREŇ NA ZASTÁVKE Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43FLEK027019 Dodatok č. 2
0,00 € EMA, SPOL. S R.O., KOŠICE - LEKÁREŇ EMA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43FLEK008419 Dodatok č. 3
0,00 € LEKÁREŇ BONUS S.R.O. - LEKÁREŇ BONUS Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43FLEK003019 Dodatok č. 2
0,00 € GEMINI PHARM S.R.O. - LEKÁREŇ GEMINI Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda č. 20/44/54E/2650
0,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Spišská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43FVZP002119 Dodatok č. 3
0,00 € MÁRIA KOČIŠOVÁ ZDRAVMAT - VÝDAJŇA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK ZDRAVMAT Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43FVZP003919 Dodatok č. 3
0,00 € ZDRAVAB S.R.O. - VÝDAJŇA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK ZDRAVAB Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43FVZP003119 Dodatok č. 2
0,00 € ROMANI S.R.O. - VÝDAJŇA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK EMPATIA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43KFAF000119 Dodatok č. 2
0,00 € PHARM - BES S.R.O. - LEKÁREŇ VERBENA, LEKÁREŇ VALERIANA, SANITAS ZP Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43PLDO037611 Dodatok č. 26
0,00 € SIMI, SPOL. S R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43KSTA000712 Dodatok č. 28
0,00 € DENTILUX, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.