Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43FLEK004818 Dodatok č. 2
0,00 € DR.MAX 604 S.R.O.- LEKÁREŇ DR. MAX Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43FLEK005218 Dodatok č. 2
0,00 € DR.MAX 145 S.R.O. - LEKÁREŇ DR. MAX Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43FLEK004918 Dodatok č. 2
0,00 € DR. MAX 605 S.R.O.- LEKÁREŇ DR. MAX Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43FLEK004118 Dodatok č. 2
0,00 € DR. MAX 111 S.R.O. - LEKÁREŇ DR. MAX Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61KSTA000411 Dodatok č. 29
0,00 € CHIRURGICKÉ CENTRUM A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61KSTA006311 Dodatok č. 34
0,00 € SPORTCLINIC, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61KVYF000111 Dodatok č. 25
0,00 € ROBIN LOOK S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06SJZS000112 Dodatok č. 16
0,00 € AVELANE, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Rámcová dohoda
ZKZ-01-2020
472,00 € INTRAVENA s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21PLDD000416 Dodatok č. 11
0,00 € FRIDMED, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21PLDO004812 Dodatok č. 20
0,00 € BK - NATURMED, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21PLDO010411 Dodatok č. 23
0,00 € MUDR. ZDENKA LAUBERTOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21PLDO002118 Dodatok č. 3
0,00 € MUDR. PETER HEINRICH Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21PLDO009411 Dodatok č. 26
0,00 € MUDR. ZDENA HERKOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21PLDO008112 Dodatok č. 21
0,00 € LPL MED S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21PLDO020711 Dodatok č. 24
0,00 € IRKA-MED S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21PLDO011111 Dodatok č. 25
0,00 € MEDEL, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21PLDO020411 Dodatok č. 23
0,00 € MUDR. ERIKA FERENCZOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21SKOM000213 Dodatok č. 22
0,00 € S - MED, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
N á j o m n á z m l u v a č.j. ZML 477/2019
267-2020-lsr
90,00 € Mgr. Pavel Žigo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň