Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
December
2019
Zmluva o nájme (VONKAJŠIA PLOCHA)
634/2019/AXNV
720,00 € Jozef Knézl agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
10.
December
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1052825
50,00 € Poláková Martina Rozhlas a televízia Slovenska
10.
December
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
22.mpr-14-233/2020
26,64 € Václav DŽAMA Ministerstvo obrany
10.
December
2019
Rámcová dohoda č. 4600004517/VS/2019
0831/2019
0,00 € Peter Pleša, Olivová 1147, 90501 Senica Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
10.
December
2019
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme pozemkov - k.ú. Podunajské Biskupice, z dňa 9.9.2016 - rozšírenie výmery predmetu nájmu
1886/2019-BA
20 840,44 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10.
December
2019
POZ - dodatok
068/2019-7/2
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
10.
December
2019
Zmluva o dielo - Zakladanie podkladných betónov a domurovanie zvislých konštrukcií
1884/2019-BB
26 686,83 € C-I.M.K. s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
10.
December
2019
Zmluva o prevode vlastníctva č.03058/2019- PKZP-K40470/19.00 - NDS a.s., k.ú. Vrakuňa,
03058/2019-PKZP-K40470/19.00
100 406,58 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
10.
December
2019
Mgr. Renáta Kukučková - Dodatok k Zmluve o bezodplatnom prevode
02849/2019-PRZ -R60230/19.00
0,00 € Mgr. Kukučková Renáta Slovenský pozemkový fond
10.
December
2019
Partnership agreement Concerning the LIFE project DYNAMIC LIFE LINES DANUBE
Z/2019/2809/XI/PriF/PCONMP
0,00 € via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
10.
December
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
90/2019/UVLF-IKT
123,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10.
December
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30703/NZaZoVB-275/2015/Podunajské Biskupice/1175/TraMi_Dodatok č.1
273,87 € Gejza Nagy, Mária Nagyová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10.
December
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ+VB-048/2014/Blatná na Ostrove/1324/DPP_Dodatok č.1
180,76 € Elena Roubalová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10.
December
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30803/NZaZoBVB-401/2018/Krásna/1665/OndKa
0,47 € Mária Horváthová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10.
December
2019
Nájomná zmluva
5956/2019/LSR
13,00 € Ján Steinbach LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog
10.
December
2019
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
391/2019ST
2 500,00 € Viktória Depešová Fond na podporu vzdelávania
10.
December
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1761/2019 info
2 482,69 € Slovenská pošta, a. s. Ing. Michal Kráľ - GEODET
10.
December
2019
Zmluva o úvere
701/552/2019
385 060,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bardejov Pod papierňou 55, v zastúpení SPRAVBYT, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
10.
December
2019
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva CBA
0,00 € CBA Verex a.s. Liečebno-výchovné sanatórium Ľubochňa
10.
December
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30703/NZaZoVB-402/2015/Podunajské Biskupice/1175/HudEm_Dodatok č.1
3 224,37 € Imrich Visnyovszky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.