Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
August
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050862
220,00 € Mikuš Ján Rozhlas a televízia Slovenska
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
478/2019
11 000,00 € Úrad vlády SR Obec Poluvsie
22.
August
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
prISTAR-29-219/2019
49,80 € Marek TÓTH Ministerstvo obrany
22.
August
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
prISTAR-29-220/2019
41,50 € Marek TÓTH Ministerstvo obrany
22.
August
2019
Dodatok k DoC-vývoz
0011887903
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Cargo Wagon, a.s.
22.
August
2019
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Dohoda č. 19/30/52A/603
6 145,92 € Obec Magnezitovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
22.
August
2019
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Dohoda č. 19/30/52A/604
3 831,12 € Mesto Revúca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
22.
August
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071T621 zo dňa 19. augusta 2019
24/2019
17 980 412,11 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
22.
August
2019
Zmluva o spolupráci
ZM2021154
6 000,00 € Viva Musica! agency s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22.
August
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZaZoVB-206/2013/Čadca/1018_dodatok č.1
238,00 € Jozef Babuljak Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
August
2019
Dohodač. 19/21/054/50 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
19/21/054/50
12 761,14 € ZŠ s MŠ Kliňanská cesta 122/4, Klin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22.
August
2019
Dohodač. 19/21/054/49 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
19/21/054/49
21 250,83 € ZŠ s MŠ Rabčice 194 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22.
August
2019
Agreement
770/B/2019
0,00 € English National Ballet Enterprises Limited Slovenské národné divadlo
22.
August
2019
Nájomná zmluva Chlebničanovci
Nájomná zmluva Chlebničanovci
6 760,00 € Chlebničan Lukáš a Chlebničanová Zuzana Gymnázium Mikuláša Kováča
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2018/2019, č. zmluvy 298/2048/2019
UPJŠ - 904/2019
705,00 € Ing. Ivana Borysová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2019/SMS-03
2 099,00 € Mária Slaničanová Akadémia umení v Banskej Bystrici
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2019/SMS-04
2 045,00 € Lenka Kráľová Akadémia umení v Banskej Bystrici
22.
August
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
19/40/52A/184
0,00 € Obec Nová Kelča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
22.
August
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A2221107
SITB_DO_OT-A2221107_2019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
22.
August
2019
Dohoda č. 19/11/054/66
1708 Dohoda
13 464,18 € Základna škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica