Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
August
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D_20_40_54E_2001
0,00 € Juraj Ivan - ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
6.
August
2020
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0117/20
0404/0117/20
0,00 € VUCHT a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6.
August
2020
Zmluva o umiestnení reklamy
1-2019
0,00 € Eurodorogeria s.r.o. Špeciálna základná škola - Štúrovo
6.
August
2020
Zmluva o účasti na vzdelávaní č.TM/SPV/2020/11
Zmluva o účasti na vzdelávaní č.TM/SPV/2020/11
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Blusková Zuzana
6.
August
2020
Támogatói okirat
ZML-2020/1-473:191006
0,00 € Bethlen Gábor Alapkezeő Zrt. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
6.
August
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6078
0,00 € FOOD DYNASTY, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6.
August
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5928
0,00 € Partners Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6.
August
2020
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0120/20
0404/0120/20
0,00 € VUCHT a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6.
August
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2084558
405,60 € Poljaková Soňa Rozhlas a televízia Slovenska
6.
August
2020
Zmluva o účasti na vzdelávaní č.TM/SPV/2020/52
Zmluva o účasti na vzdelávaní č.TM/SPV/2020/52
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Kolníková Petra
6.
August
2020
Zmluva o účasti na vzdelávaní č.TM/SPV/2020/55
Zmluva o účasti na vzdelávaní č.TM/SPV/2020/55
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Koppová Petra
6.
August
2020
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/BA/2020/0001
KV/BA/2020/0001
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Chytrá Ivanka
6.
August
2020
Dodatok k DoC-vývoz
0011922103
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o., organizačná zložka
6.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21509-1
12,66 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ivana Piačková
6.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21513-1
12,66 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Paulína Zabáková
6.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21510-1
12,66 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Simona Krchlíková
6.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21511-1
12,66 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Maroš Kuboš
6.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21608-1
10,07 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Radovan Cyprich
6.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21610-1
10,07 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Tibor Dulovec
6.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21531-1
12,66 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Lucia Petrovičová