Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
December
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30703/NZaZoVB-402/2015/Podunajské Biskupice/1175/HudEm_Dodatok č.1
3 224,37 € Imrich Visnyovszky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10.
December
2019
Dohoda o použití súkromného CMV
VŠC-6-0037/2019-CMV-D
19,40 € Šimočko Dušan Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
10.
December
2019
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
FF 278/2019
0,00 € Zuzana Límová Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
10.
December
2019
Zmluva o výpožičke
Z113/2019-289
0,00 € Rudolf Sikora Slovenská národná galéria
10.
December
2019
Zmluva č.74/NR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
OU-NR-MPO-2019/021369
6 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Nitra Obec Dedina Mládeže
10.
December
2019
Zmluva č.80/NR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
OU-NR-OO-2019/021385
6 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Nitra Obec Kuraľany
10.
December
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2019-003147
257 114,00 € Obec Lučivná Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
10.
December
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
66036/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Imeľ
10.
December
2019
Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva
30803/DoNOVP-004/2019/Prešov/0786/SO 618-00/VavGa
53,90 € Mária Bačenková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10.
December
2019
Dohoda o vlastníckom práve
30201/DoVP-180/2019/Východná/0068/GEOD
0,00 € Fedor Sirotiak Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10.
December
2019
Dohoda o vlastníckom práve
30201/DoVP-248/2019/Važec/0068/GEOD
0,00 € Ján Sabaka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10.
December
2019
ŠZM pr nekoronárne vaskulárne, diagnostické a terapeutické rádiologické intervencie - časť 03
149_2019
893 112,78 € Slovakia Medical, s.r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
10.
December
2019
Zmluva o poskytnutí grantu č. 2/2019, Projekt "Senior - Univerzita-Komunita"
NI/1-732/2019/SPU
200,00 € Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
10.
December
2019
Zmluva o poskytovaní sluźieb plnenia lietadiel a skladovania pohonných látok
Z/BTS/DRS/200/2019
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
10.
December
2019
Zmluva o nájme (VONKAJŠIA PLOCHA)
621/2019/AXNV
504,00 € APEF, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
10.
December
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
929/2019
8 000,00 € Úrad vlády SR Obec Selice
10.
December
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
956/2019
4 000,00 € Úrad vlády SR Obec Kapušany
10.
December
2019
DAROVACIA ZMLUVA
158/EO/DZ/2019
300,00 € Občianske združenie Stromček šťastia Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
10.
December
2019
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
5103/2019ST
2 000,00 € Bc. Dávid Horváth Fond na podporu vzdelávania
10.
December
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme služobného bytu
1/1344/2018 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Patrícia Ráciková