Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
August
2019
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55180222
100,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Ivana Džopková
20.
August
2019
Dodatok č. 1. k zmluve o nájme
342/2019
0,00 € UVEA, s.r.o. Poliklinika Tehelná, a.s.
20.
August
2019
Darovacia zmluva
11/2019/OZOO/Dar
0,00 € Miroslav Hornik Národná zoologická záhrada Bojnice
20.
August
2019
Zmluva o dielo č. 4600004285/PT/2019, ktorej predmetom je vykonanie diela "Školiace stredisko Martin-Priekopa – rekonštrukcia"
0653/2019
0,00 € "MARTSTAV, s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
20.
August
2019
DOHODA číslo 19/41/051/300 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/41/051/300
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20.
August
2019
DOHODA číslo 19/41/051/299 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/41/051/299
0,00 € Ergomed Poliklinika s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20.
August
2019
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
25/2019
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Centrum pre deti a rodiny Žitavce
20.
August
2019
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI PRISTÚPENÍ DO SYSTÉMU TRANSCARD
316/2019
0,00 € TransData s.r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
20.
August
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
19/13/051/88
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
20.
August
2019
Darovacia zmluva
4771641/2019
1 000,00 € TAWEMED s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
20.
August
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2077572
300,00 € Frkova Lýdia Rozhlas a televízia Slovenska
20.
August
2019
Darovacia zmluva
15/2019/OMAP/DZ/16
150,00 € Milan Horvath Národná zoologická záhrada Bojnice
20.
August
2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1P
9922121153
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Spojená škola internátna, Topoľčany
20.
August
2019
Rámcová dohoda na servisné činnosti v kotolni Ministerstva financií Slovenskej republiky
2019/127
4 663,20 € BTC GROUP, s.r.o Ministerstvo financií SR
20.
August
2019
Zmluva o spolupráci
120/2019/BA
900,00 € Štátny komorný orchester Žilina Umelecký súbor Lúčnica
20.
August
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 15/1920
9013/0238/19
2 334,00 € Kristína Smorádková Slovenská technická univerzita v Bratislave
20.
August
2019
AGREEMENT ON THE REIMBURSEMENT OF TRAVEL EXPENSES SAMRS/SSE/282/2368/2019
138/8/2019-SAMRS
1 500,00 € Mladi Ambasadori Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20.
August
2019
Zamestnávateľskej zmluvy č. 100012431
GR ZVJS-388/31-2019
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
20.
August
2019
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
130/2019/AUT
0,00 € Prof. Dr. sc. phil. Ludwig Richter Slovenská národná knižnica
20.
August
2019
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
132/2019/AUT
0,00 € Mgr. Veronika Uhríková Slovenská národná knižnica