Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
August
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
535/2019
1 500,00 € Mgr. František Poul Hudobné centrum
20.
August
2019
DODATOK č. 2 k Podnikovej kolektívnej zmluve pre zamestnancov RVPS Zvolen na rok 2019
Dodatok č. 2 k Podnikovej kolektívnej zmluve
0,00 € ZO Odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve pri RVPS Zvolen Regionálna veterinárna a potravinová správa, Zvolen
20.
August
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
977/2019
8 000,00 € Úrad vlády SR Obec Mokrance
20.
August
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
557/2019
37 000,00 € Úrad vlády SR Obec Fričovce
20.
August
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
810/2019
8 400,00 € Úrad vlády SR Obec Lastomír
20.
August
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
618/2019
45 000,00 € Úrad vlády SR Obec Hlboké
20.
August
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
1031/2019
4 000,00 € Úrad vlády SR Obec Odorín
20.
August
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
500/2019
8 000,00 € Úrad vlády SR Obec Bajč
20.
August
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
165/2019/MPRVSR-830/D1
0,00 € agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
August
2019
Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Z SKCZ304021P644/ŠR
71 646,85 € Obec Stará Myjava Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
August
2019
Kúpna zmluva
0818/2019
107 988,00 € Vision IT Solutions, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
August
2019
Koprodukčná zmluva
ZM2020682
37 200,00 € TRIGON PRODUCTION s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20.
August
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
185/2019
8 000,00 € Úrad vlády SR Obec Pača
20.
August
2019
Pokyn na zmenu č. 23 k ZM/2015/0134 - Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina
PZ/2015/0134/0023
0,00 € PORR s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
August
2019
POZ
100-5/2519
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Elektrizace železnic Praha a.s., organizačná zložka
20.
August
2019
Dohoda o urovnaní - k.ú. Kružlov, úhrada peňažnej náhrady z dôvodu užívania časti pozemku C KN č. 485/24 na LV č. 243
1151/2019-KE
1 284,15 € Obec Kružlov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
August
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Biskupice, zriadenie vecného bremena za účelom realizácie stavby "R2 Rusovce - Pravotice, objekt 501-00", LV č. 480
1154/2019-PN
407,68 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
August
2019
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - "Trstice - protipovodňová ochrana intravilánu obce, predĺženie ĽOH Malého Dunaja" pozemok k.ú. Tomášikovo, LV č. 1757
1147/2019-PN
0,00 € Zsolt Nagy SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
August
2019
Zmluva o dielo
Z201925144_Z
3 600,00 € Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20.
August
2019
Rámcová dohoda
Z201925091_Z
92 900,00 € MICROCOMP - Computersystém s r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra