Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21524-1
12,66 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Sofia Pelčáková
6.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21521-1
12,66 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Juraj Turanský
6.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21528-1
12,66 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Marek Korčuška
6.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21516-1
12,66 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Alexej Zavodnov
6.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21535-1
12,66 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Peter Rozboril
6.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21529-1
12,66 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Filip Kušnír
6.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21520-1
12,66 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Martin Vojtek
6.
August
2020
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
105/2018-2060-2230-N127-ZZ-1
205 865,00 € PROGRES TC, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21652-1
10,97 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Anna-Mária Bátorová
6.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21643-1
13,88 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Martina Bednárová
6.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21549-1
10,07 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jakub Badáň
6.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21554-1
8,18 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Marek Cilip
6.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21550-1
9,90 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Martin Pavko
6.
August
2020
zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík
9925585132
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Nižná Kamenica
6.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21640-1
14,70 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Dávid Bak
6.
August
2020
zmluva o poskytovaní verejných služieb
9925585583
0,00 € Slovak telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Nižná Kamenica
6.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21578-1
11,57 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jakub Bartošovič
6.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21565-1
11,70 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ondrej Benko
6.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21604-1
77,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Anastasiya Datsyshyna
6.
August
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
21497-1
12,66 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Alexander Pálkovács