Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
December
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
2/14328/2008
0,00 € TT team, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
10.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/36/2019
0284/2019-D1
0,00 € Základná škola Sama Cambela Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
December
2019
Zmluva
Z13/2019-24
1 000,00 € Embassy of Hungary in Bratislava Slovenská národná galéria
10.
December
2019
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 94/01/Nn/2019
5972 2019 LSR
0,00 € Obec Bílkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
10.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
169/2019
0,00 € IC Holding, s. r. o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
10.
December
2019
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
533/2019
2 000,00 € Lenka Paraničová Fond na podporu vzdelávania
10.
December
2019
Zmluva o úvere
803/661/2019
77 540,00 € Sabina Juhásová Štátny fond rozvoja bývania
10.
December
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
19/30/051/50
0,00 € Obec Sirk Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
10.
December
2019
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
104/443/2019/ZZ
1 055 780,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Pribišova 27,29,31,33,35,37, Bratislava v zastúpení Stavebné bytové družstvo Bratislava IV Štátny fond rozvoja bývania
10.
December
2019
Dodatok č.26 k zmluve o vytvorení spoločného združeného pracoviska redakcie EČ
39_19
2 547,00 € Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
10.
December
2019
Dodatok č. 8 k Zmluve o výpožičke
567/19
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakultná nemocnica Trenčín
10.
December
2019
RÁMCOVA DOHODA
1457/2019
389 425,30 € Roche Slovensko, s.r.o. Národný ústav reumatických chorôb
10.
December
2019
Nájomná zmluva
6101/2019/LSR
50,00 € Rudy AgroForest spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
10.
December
2019
Dodatok č. 11 k Zmluve o dielo č. 144/1999/ZA zo dňa 1.12.2004 v znení dodatkov
Dodatok č. 11 k Zmluve č. 144/1999/ZA
2 305,20 € HOUR, spol. s.r.o. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
10.
December
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z SKCZ304031S579
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10.
December
2019
Dohoda o ukončení Dohody
HZS_ZM_200-2019_2019
0,00 € Marián Antoška Horská záchranná služba
10.
December
2019
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2/9/2019
ZML 1226/2019 RE
1 500,00 € Nadácia Mondi SCP Katolícka univerzita v Ružomberku
10.
December
2019
Zmluva o poskytovaní služieb člena štábu pri výrobe AVD
ZM2020654
2 400,00 € AquATerra, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
10.
December
2019
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu
ZM1005932
600,00 € SPINproduction, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
10.
December
2019
NÁJOMNÁ ZMLUVA
536/2019
800,00 € Ing. Anna Matlovičová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave