Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, §54 Praxou k zamestnanniu 2
20/26/054/145
7 789,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica AVKP, s.r.o.
25.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
1094/2020/212401047
59,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Korčáková Viktória
25.
September
2020
Dohoda o uznaní dlhu č. 1/2020
19/2020/ŠVPS/RCA
1 000,00 € Anton Stolárik - Potraviny FA Regionálna veterinárna a potravinová správa, Čadca
25.
September
2020
Príkazná zmluva
PZ 2020/086
0,00 € Girsa Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/2784
0,00 € Imrich Lakatoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
25.
September
2020
Dohoda číslo 20/18/54E/2000 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/18/54E/2000
0,00 € Marián Šmitala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25.
September
2020
S P L Á T K O V Ý K A L E N D Á R – D a ň o v ý d o k l a d D o d a t o k Č . 3 k ZMLUVE O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV ev.č.f. 01/2020/ZoNBP
D/2020/1846/XIV/EBF/KTAJ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta Jozef Orečný
25.
September
2020
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-01/2020/Bátka/1466/ŠomZd
50,70 € Ľudovít Bódi Fejes Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25.
September
2020
Kúpna zmluva
PPZ_ZM_PPZ-OKH3-2020-037756-003_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Prezídium PZ) Radoslav GÁBOR
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/15/54E/2760
0,00 € Klára Smékalová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
25.
September
2020
S P L Á T K O V Ý K A L E N D Á R – D a ň o v ý d o k l a d D o d a t o k Č . 3 k ZMLUVE O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV ev.č.f. 13/2019/ZoNBP
D/2020/1854/XIV/EBF/KTAJ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta Mgr. Katarína Devečková
25.
September
2020
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV
D/2020/1845/VII/EBF/KTAJ
125,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta Jozef Orečný
25.
September
2020
DODATOK Č. 4 k ZMLUVE O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV
D/2020/1847/VII/EBF/KTAJ
125,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta Ing. Miroslav Lajda
25.
September
2020
Zmluva o nájme
1437/2020
55 152,00 € STORAGERENT s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
25.
September
2020
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-15/Rimavská Sobota/1466/ŠomZd
352,05 € Monika Müllerová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25.
September
2020
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-28/Rimavská Sobota/1466/ŠomZd
563,87 € Roman Vojtaššák Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25.
September
2020
S P L Á T K O V Ý K A L E N D Á R – D a ň o v ý d o k l a d D o d a t o k Č . 3 k ZMLUVE O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV ev.č.f. 03/2020/ZoNBP
D/2020/1862/XIV/EBF/KTAJ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta Barbora Krížová
25.
September
2020
Zmluva o vzájomnej spolupráce pri implementácie projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_654
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského org.zl. Piaristická základná škola sv. Jozefa Kalazanského
25.
September
2020
ZMLUVA O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV
Z/2020/1867/VII/EBF/KTAJ
125,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta Zuzana Ostrolucká
25.
September
2020
C
D/2020/1857/VII/EBF/KTAJ
125,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta Daniela Becková