Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Január
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/32/054/37
9 628,20 € ATLAS, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
27.
Január
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2081437
900,00 € Kušnierová Katarína Rozhlas a televízia Slovenska
27.
Január
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ÚHLLM-36-29/2020
100,32 € Ing. Ján URBAN Ministerstvo obrany
27.
Január
2020
Dodatok k PZ č. 9240058658
MS/26/2020-43
19,49 € UNIQA poisťovňa, a.s. Ministerstvo spravodlivosti SR
27.
Január
2020
Dodatok k PZ č. 9240058657
MS/25/2020-43
19,49 € UNIQA poisťovňa, a.s. Ministerstvo spravodlivosti SR
27.
Január
2020
Zmluva o výpožičke č. 8/2019/PRED
Z 11/11/2020
0,00 € Mesto Giraltovce Centrum právnej pomoci
27.
Január
2020
Dohoda o cene ZF,SA
000M116295
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. B & S Logistic k. s.
27.
Január
2020
Dohoda o cene ZF,SA
000M560064
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
27.
Január
2020
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov ZŠ a ZUŠ v okrese Senec v roku 2020
OU-BA-OS1-2020/000053
250,00 € Základná škola J.G.Tajovského, Senec Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
27.
Január
2020
Kúpna zmluva č. 18-01-25-2020
434-2020-LSR
0,00 € Vlastimil Michajlov DREVOVÝROBA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
27.
Január
2020
Kúpna zmluva č. 04-01-25-2020
432-2020-LSR
0,00 € ŠEPEĽA DREVO s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
27.
Január
2020
Nájomná zmluva č. 826 928 019-1-2019-NZP
826 928 019-1-2019-NZP
112,00 € Železnice Slovenskej republiky Pavol Körtvélyesi
27.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2020
1568/2020-M_ODFSS
58 872,00 € Obec Cernina Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Január
2020
Príloha č. 1_202_W k Zmluve č. ZA_2020_505425_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
44_2020 Príloha č. 1_202_W k Zmluve č. ZA_2020_505425_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. AGRONOVA EKO, s.r.o.
27.
Január
2020
Kúpna zmluva
395/2020/LSR
42 870,00 € w.P.W.G, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
27.
Január
2020
Nájomná zmluva_pozemok v k.ú. Pezinok
Nájomná zmluva
0,00 € Urbárska lesná spoločnosť, Pezinok - Cajla, pozem. spol Slovenská akadémia vied
27.
Január
2020
Dohoda o spolupráci pri popularizácii vedy
01/2020
0,00 € All4Science, o.z. Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied
27.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2020
1873/2020-M_ODFSS
30 384,00 € Obec Nenince Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Január
2020
DOHODA o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu „Pomôž svojej obci“
20/43/054/14
345,24 € Obec Rakovnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
27.
Január
2020
Zmluva o nájme hrobového miesta
048//2019
20,00 € Obec Hul Mária Tóthová