Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
August
2020
Kúpna zmluva
Z202018444_Z
1 656,00 € NILTEX s. r. o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
7.
August
2020
Kúpna zmluva
Z202018470_Z
4 438,80 € EURO MEDIA Košice, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
7.
August
2020
Kúpna zmluva
Z202018339_Z
99,00 € Davide s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
7.
August
2020
Kúpna zmluva
Z202018336_Z
1 999,00 € TOPLIGHT, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
7.
August
2020
Rámcová dohoda
Z202018030_Z
148 907,50 € NADOSAH, spol. s r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
7.
August
2020
Kúpna zmluva
Z202018269_Z
203,99 € Tempus - Trans s. r. o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
7.
August
2020
Kúpna zmluva
Z202018335_Z
63,91 € Ing. Iveta Janíková Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
7.
August
2020
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z20207805_Z
1889/2020/NPPC-VÚRV
0,00 € LABO-SK, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-154-04117
20-154-04117
2 700,00 € Stodola Lišov o. z. Fond na podporu umenia
7.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-155-02758
20-155-02758
4 052,00 € doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD. Fond na podporu umenia
7.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-153-03764
20-153-03764
6 078,00 € Víťazoslav Staviarsky Fond na podporu umenia
7.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-153-03700
20-153-03700
3 840,00 € Lucia Paprckova Fond na podporu umenia
7.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku - "Prvá pomoc" - opatrenie č. 3A
20/12/54E/3825
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Zuzana Machová
7.
August
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
OdMVS-7-9/2020
3,70 € Ing. Miroslav Lukáč Ministerstvo obrany
7.
August
2020
Zmluva o reklame a spolupráci č. 0401/0060/20
0401/0060/20
200,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave ACE Trade spol. s r.o.
7.
August
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6129
0,00 € Matej Kováč - Photography & Design Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
7.
August
2020
Dohoda č. 20/37/54/230 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
Dohoda 20/37/54/230
7 645,56 € KREMER publishing, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
7.
August
2020
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy na technologické zariadenia zo dňa 8.12.2009
4600000621-D
0,00 € ENERGODATA spol. s r.o. Bratislavská teplárenská, a.s.
7.
August
2020
LICENČNÁ A SERVISNÁ ZMLUVA
ZM2024198
697 536,00 € ÚLK marketing, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
7.
August
2020
Dodatok č. 4 k Mandátnej zmluve č. 79/2018 - NEEMO EEIG medzi ÚKE SAV a Mgr. Andrejom Bačom, PhD.
Zmluva č. 34/2020
310,00 € Mgr. Andrej Bača, PhD. Consulting Ústav krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie Vied