Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Január
2020
Dodatok č. 2 k Dohode o umiestnení a prevádzkovaní monitorovacích objektov
00067/2020-POIZ0021/19-02
0,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva Slovenský pozemkový fond
17.
Január
2020
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctv č. 01113/2019-PKZP-K40166/19.00 - Borosová Margita , k.ú. Ižop
01113/2019-PKZP-K40166/19.00
1 016,25 € Borosová Margita Slovenský pozemkový fond
17.
Január
2020
Kúpna zmluva č. 03634/2019-PKZ-K40908/19.00 - Ing. Tibor Hegedüs - k.ú. Štúrovo
03634/2019-PKZ -K40908/19.00
10 361,60 € Ing. Tibor Hegedüs Slovenský pozemkový fond
17.
Január
2020
Kúpna zmluva č. 01126/2019-PKZ-K40285/19.00 - Sebőová Nikoleta, k.ú. Padáň
01126/2019-PKZ -K40285/19.00
1 012,00 € Sebőová Nikoleta Slovenský pozemkový fond
17.
Január
2020
Dohoda o skončení dohody 19/37/051/437 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy v rámci NP"Absolventská prax štartuje zamestnanie
Dohoda o skončení dohody 19/37/051/437 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy v rámci NP"Absolventská prax štartuje zamestnanie
0,00 € UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
17.
Január
2020
Zmluva o spolupráci č. BA/2019/1
BA/2019/1
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
17.
Január
2020
Zmluva o spolupráci č.75/9036/2019
010/2020
825,00 € Ing. Anton Vyskoč, autorizovaný stavebný inžinier Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
17.
Január
2020
Zmluva o úvere
302/699/2019
212 230,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Nová Dubnica, Komenského sady 58/7, 9, 11, v zastúpení TOMDom s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
17.
Január
2020
Dohoda č. 1/2020 o použití cestného motorového vozidla
1/2020
0,00 € PhDr. Mikuláš Petriščák Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina
17.
Január
2020
Zmluva o nájme lesných pozemkov č.1/19/Nn/2020
CRZ 199/2020/LSR
0,00 € Mária Koudelová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rimavská Sobota
17.
Január
2020
Zmluva o zabezpečení odbornej stáže pre zahraničného študenta
003/2020/FUSAV
0,00 € IAESTE Slovakia Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied
17.
Január
2020
Dohoda o poskytovaní vydavateľských služieb č. 9001/0041/19
9001/0041/19
360,00 € De Gruyter Poland Sp. z o.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17.
Január
2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny typ TNO
910 000T 250 33/20
0,00 € Železnice Slovenskej republiky RegioJet a.s.
17.
Január
2020
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku štátu
MK-263/2019/M
4 860,00 € Ministerstvo kultúry SR Obec Budmerice
17.
Január
2020
Zmluva o spolupráci ev. č. SCD 2020/2/ZML
2020/2/ZML
0,00 € Vysoká škola výtvarných umení Slovenské centrum dizajnu
17.
Január
2020
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-28-013-2020_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Gabriela Cifraničová
17.
Január
2020
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
339/2019ST
3 500,00 € Bc. Kristína Bieliková Fond na podporu vzdelávania
17.
Január
2020
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-28-016-2020_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ján Porada
17.
Január
2020
ZMLUVA O DIELO
10/2020
50,00 € Mgr. Eva Dudková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
17.
Január
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zdravotníckej techniky
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zdravotníckej techniky
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Cor-azone, s.r.o., Kardiologická ambulancia