Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
August
2020
Dohoda č. 20/41/54E/7202 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/41/54E/7202
0,00 € MIROSI, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7.
August
2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov
20/38/54E/2318
0,00 € Peter Žoldák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
7.
August
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5524
0,00 € Omya s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
7.
August
2020
D o h o d a o skončení dohody č. 20/41/059/4 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z.
D o h o d a o skončení dohody č. 20/41/059/4
0,00 € SWEET REVELATION s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7.
August
2020
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-BA_VO-ZML-18-2020_2020
0,00 € Design Veteran Car Club, o.z. Ministerstvo vnútra SR (KR PZ v Bratislave)
7.
August
2020
Záložná zmluva č. 600/240/2020
Záložná zmluva č. 600/240/2020
992 823,00 € BVT-STAV s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
7.
August
2020
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2086077
90,00 € Récseiová Noémi Rozhlas a televízia Slovenska
7.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/12/54E/3822
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Marián Belák
7.
August
2020
Smlouva o zhotovení a užití digitální kopie archiválie
37/LZ/2020
6 000,00 € Národní filmový archiv Slovenský filmový ústav
7.
August
2020
Nájomná zmluva
30201/NZ+VB-884/2020/Hrboltová/7596-04/0920/DPP
18,35 € Anna Svrčeková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7.
August
2020
Nájomná zmluva
30201/NZ+VB-907/2020/Hrboltová/7596-04/0920/DPP
6,78 € Božena Žáková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7.
August
2020
Nájomná zmluva
30201/NZ+VB-893/2020/Hrboltová/7596-04/0920/DPP
38,56 € Irena Šuleková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7.
August
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového na žiadosť účastníka služobnej cesty
ŠbPO-120-16/2020
16,12 € Ing. Igor HALÁS Ministerstvo obrany
7.
August
2020
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2020/1482/III/FMFI/OCOZ
49 697,83 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ Opatrenie č.3B
20/42/54E/2397
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce TRR centrum Kaluža, s.r.o.
7.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.3B
20/41/54E/7226
0,00 € B&C Services s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7.
August
2020
Dohoda o splátkach.
050-900-0024/2019
3 148,50 € DRON Industries s.r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie
7.
August
2020
Kúpna zmluva
Z202018345_Z
1 017,00 € Martin Gall - MG COMP Ústav merania Slovenskej akadémie vied
7.
August
2020
Kúpna zmluva
Z202018392_Z
870,00 € GIEGO s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
7.
August
2020
Kúpna zmluva
Z202018394_Z
619,87 € V.P.F. MEDIUM s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky