Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
Október
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/30/2019
0263/2019-D1
0,00 € Základná škola s materskou školou Podzávoz Čadca Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/13/54E/4158
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín MUDr. Eva Rosinová - oftalmológia
1.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
41/2020-2060-4210-0718
8 000,00 € Cyklomarket, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1.
Október
2020
Zmluva č. 4/19/Np/2020 o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve SR
CRZ 4146/2020/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rimavská Sobota Attila Hacsi a Ing. Iveta Likavcová
1.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/41/54E/7366
0,00 € Novitech Partner s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
1.
Október
2020
NÁJOMNÁ ZMLUVA ZML 487/2020
CRZ 4157/2020/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rimavská Sobota Štefan Nagy
1.
Október
2020
Dohoda o späťvzatí Výpovede Mandátnej zmluvy zo dňa 31.8.2020
651/2020-BB
0,00 € Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1.
Október
2020
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. 18/2020-I
AB05-10/16/2020
0,00 € DSS Hrabiny Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa
1.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
26646-1
144,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Yevhen Lozhenko
1.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
26656-1
166,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Alina Khassenova
1.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
26650-1
154,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Roman Roik
1.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
24790-3
158,60 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Fauchet Baptiste
1.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
26660-1
154,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Zoltán Žiak
1.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
26641-1
161,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mark Havrylov
1.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
26659-1
154,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Dávid Baláž
1.
Október
2020
DOHODA č.: 20/31/54E/1547 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/31/54E/1547
0,00 € Csaba Nagy NABY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
1.
Október
2020
Dohoda o spolupráci č. 2020/001069/4 na projekte LIFE17 NAT/SK/001069 Ochrana sysľa pasienkového (Spermophilus citellus)
2020/001069/4
399 832,00 € Bratislavské regionálne ochranárske združenie Národná zoologická záhrada Bojnice
1.
Október
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6633
0,00 € AQUASTAV, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
1.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-112-03689
20-112-03689
8 000,00 € Nezávislý útvar divadelnej energie - NUDE Fond na podporu umenia
1.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-112-03897
20-112-03897
3 000,00 € Divadlo na hojdačke Fond na podporu umenia