Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Január
2020
"Dodatok č.1 k 19/09/054/32 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dodatok č. 1 k 19/09/054/32
0,00 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
28.
Január
2020
Príloha č. 1_2020_EH k Zmluve č. TT_2020_406 702_HD_EH na elektronické zasielanie hlásení do CEHZ cez Prístup farmára
49_2020 Príloha č. 1_2020_EH k Zmluve č. TT_2020_406 702_HD_EH na elektronické zasielanie hlásení do CEHZ cez Prístup farmára
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. POĽNOCHOV , s.r.o.
28.
Január
2020
Zmluva č. 1100020424
CRZ-4417937
17 622,37 € ELENIT, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
28.
Január
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/158/I/RUK/OCOZ
49 680,00 € Ján Kozárik, AJZ - DOM Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
28.
Január
2020
Zmluva o úvere
803/745/2019
164 110,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Košice, Trieda SNP 160/4, 6, 8, v zastúpení SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
28.
Január
2020
Dodatok č. 4/2020 k Zmluve o nájme č. 46/2007-NR-II.
Dodatok č. 4/2020 k Zmluve o nájme č. 46/2007-NR-II.
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik Zuzana Bartová
28.
Január
2020
Kúpna zmluva na dodanie IT techniky
CRZ-4418045
28 498,40 € DATALAN, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
28.
Január
2020
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb súvisiacich s vypracovaní Hĺbkovej externej analýzy zdroja KVET
CRZ-4418048
42 000,00 € Ekofin Bratislava, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
28.
Január
2020
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie uzatvorená podľa ustanovenia § 51, odsek 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zá
20/03/051/2
0,00 € Kamila, a.s. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
28.
Január
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Zosúladenie rodinného a pracovného života“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
DOHODA č. 20/19/054/20
10 727,16 € TRIPL servis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
28.
Január
2020
Rámcová zmluva o dodaní Osobných ochranných pracovných prostriedkov
CRZ-4418065
0,00 € BEMACO SK, a.s Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
28.
Január
2020
Zmluva č. 1100020426
CRZ-4417988
2 983,00 € TOPELEKTRO s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
28.
Január
2020
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO12-000816-001-2020_2020
46,20 € Ministerstvo vnútra SR Dominik Lukačko
28.
Január
2020
Zmluva č. 1100020425
CRZ-4417970
3 700,00 € Pefco s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
28.
Január
2020
Zmluva o spolupráci
ZM2022724
19,92 € LaLu s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
28.
Január
2020
Zmluva o spolupráci
ZM2022723
25,90 € Matkrat s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
28.
Január
2020
Dohoda č.20/42/054/68 o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu " Pomôž svojej obci" podľa §54
Dohoda č.20/42/054/68
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Zalužice
28.
Január
2020
Dohoda č.20/42/054/69 o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu " Pomôž svojej obci" podľa §54
Dohoda č.20/42/054/69
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Malčice
28.
Január
2020
Zmluva o úvere
611/766/2019
320 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Zvolen, Strážska cesta 722/1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 , v zastúpení Stavebné bytové družstvo Zvolen Štátny fond rozvoja bývania
28.
Január
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2081013
924,00 € Bystrická Renáta Rozhlas a televízia Slovenska