Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Marec
2018
Zmluva o zabezpečení zážitkovo – vzdelávacieho programu
01
60,00 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie Odborné učilište internátne v Želovciach
17.
Marec
2018
Zmluva o prenájme priestorov určených pre zážitkovo
Program 1 – Zrnká poznania
125,00 € ČAROVAR s.r.o. Odborné učilište internátne v Želovciach
16.
Marec
2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
65262/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Jánovce
16.
Marec
2018
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-2018-000979-007_2018
4 286,60 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Daniel Stričko
16.
Marec
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
18/12/060/415
3 126,47 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Slovenské banské múzeum
16.
Marec
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
18/12/060/250
3 126,47 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza A.A. TIP s. r. o.
16.
Marec
2018
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
18/01/060/133
12 505,89 € Svet minerálov plus s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
16.
Marec
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov na rok 2018
18/06/060/64/NP PZOZP-2/PN
3 126,47 € Libor Šašo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
16.
Marec
2018
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 390/OVS/2017
390/OVS/2017
0,00 € Detský domov Liptovský Hrádok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
16.
Marec
2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
65268/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Mengusovce
16.
Marec
2018
Licenčná zmluva
190008/271/2018
0,00 € Lucia Spálová Ekonomická univerzita v Bratislave
16.
Marec
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
1355/2018/132588318
50,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Grodzinski Maciej Arkadiusz
16.
Marec
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-441-00810
18-441-00810
2 500,00 € Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante Fond na podporu umenia
16.
Marec
2018
Zmluva o spolupráci
32/2018
300,00 € Institut Francais de Slovaquie Národné osvetové centrum
16.
Marec
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-442-01688
18-442-01688
2 200,00 € Art AIR Center s.r.o. Fond na podporu umenia
16.
Marec
2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
65286/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hodejov
16.
Marec
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z
18/12/059/458
3 126,47 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Peter Haluš
16.
Marec
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z
18/12/060/472
3 126,47 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Jana Luprichová
16.
Marec
2018
Dohoda č.18/42/060/132 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60
Dohoda č.18/42/060/132
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Silvia Kováčová
16.
Marec
2018
Dohoda č. 18/26/060/144
18/26/060/144
3 126,44 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica HOTELTEC s.r.o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »