Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Jún
2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000668-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-000668-003
28 629,07 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Nižná Myšľa
22.
Jún
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb- Mobilný Internet
Z- 22/2018
0,00 € Slovak Telekom , a.s. Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava - Ružinov
22.
Jún
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-460-04256
18-460-04256
3 000,00 € Občianske združenie Folklórny súbor VRANOVČAN Fond na podporu umenia
22.
Jún
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-413-04150
18-413-04150
3 500,00 € Združenie pre rozvoj športu a kultúry Fond na podporu umenia
22.
Jún
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-352-02234
18-352-02234
7 000,00 € FIDAT s.r.o. Fond na podporu umenia
22.
Jún
2018
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
65/2018
0,00 € Bočkayová Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
22.
Jún
2018
Dohoda o skončení zmluvy
209/2018
0,00 € s52, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
22.
Jún
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2018-001776
50 908,40 € Obec Moravské Lieskové Sekcia európskych programov
22.
Jún
2018
Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu
190 2018
0,00 € Mesto Lučenec NŠC
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva MPV FO ()
364/6453/2018
1,02 € Miklešová Viera rod. Klimeková Slovenská správa ciest, Bratislava
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva MPV FO ()
932/6453/2018
5,42 € Marková Jana rod. Hellebrandtová Slovenská správa ciest, Bratislava
22.
Jún
2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K971-221-10
IROP-Z-302021K971-221-10
325 000,00 € Obec Jesenské Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22.
Jún
2018
Zmluva o spolupráci
139/2018
1 250,00 € Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Národné osvetové centrum
22.
Jún
2018
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva a Zmluva o podaní umeleckého výkonu
2018182/2018
245,00 € Mgr. Jana Ambrózová, PhD. Národné osvetové centrum
22.
Jún
2018
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva a Zmluva o podaní umeleckého výkonu
2018181/2018
102,00 € Igor Kovačovič Národné osvetové centrum
22.
Jún
2018
Zmluva o spolupráci
161/2018
1 350,00 € doc. Ing. Antónia Ďuricová, PhD. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
22.
Jún
2018
zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-BOJ-NZ-2018/2002
199,00 € Slovenské národné múzeum Ing. Katarína Bellušová
22.
Jún
2018
Dohoda o skončení záväzkového vzťahu 03/TO/2018 - MANIRA
Dohoda o skončení záväzkového vzťahu 03/TO/2018 - MANIRA
0,00 € MANIRA, s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
22.
Jún
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-925/2018/1.1
MK-925/2018/1.1
20 000,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vvyznania na Slovensku Prietrž Ministerstvo kultúry SR
22.
Jún
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-2321/2018/1.2
MK-2321/2018/1.2
28 000,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Ministerstvo kultúry SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »