Dodatok č. 1/2016 k Dohode č. 17/2015/§54/ŠR zo dňa 28.10.2015 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamest


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:1/2016
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
Dodávateľ:Obec Smrečany
Názov dodatku:Dodatok č. 1/2016 k Dohode č. 17/2015/§54/ŠR zo dňa 28.10.2015 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamest
Zobrazenia: 2x