Novinky v CRZ


18.07.2011

Vážení užívatelia systému CRZ,

systém CRZ je v kontinuálnom vývoji, a tak aj tento mesiac v ňom pribudla niekoľko zmien a funkčných vylepšení. Dve najdôležitejšie z nich sú:

1. Elektronicky podpisované potvrdenia

- počnúc dňom 20.7.2011 vystavujeme potvrdenia o zverejnení zmlúv elektronicky, a nie ako doteraz klasicky papierovo. Sľubujeme si od tohto kroku výrazné urýchlenie vybavovania žiadostí o zaslanie potvrdenia, nakoľko súčasné čakacie doby sú aj 2 mesiace, vzhľadom na to že denne príde na úrad asi 400 žiadostí. Bližšie informácie o spôsobe doručovania elektronických potvrdení nájdete tu.

2. Automatický import zmlúv z vášho servera

- Nové CRZ dokáže automaticky nahrávať zmluvy vo formáte XML z vášho servera. Znamená to, že stačí na váš webserver umiestňovať XML-zmluvy, a CRZ si ich každý deň príde samo vyzdvihnúť. Ušetríte si tým manuálne nahrávanie zmlúv a výrazne tak urýchlite proces zverejňovania. Prosíme dbať zvýšenej pozornosti pri tomto type zverejňovania, nakoľko už raz zverejnenú zmluvu nemáte možnosť stiahnuť, a nám sa potom hromadia požiadavky na opravy preklepov, či dokonca výmaz nesprávne zverejnených zmlúv z registra pod.

Ako aktivovať automatický import sa dočítate v novom manuáli (dostupnom v technickej zóne) na strane 23.

Dovoľte mi na záver vás požiadať, aby každý rezort informoval svoje podriadené organizácie o týchto zmenách, nakoľko nie je v silách Úradu vlády osloviť naraz všetky inštitúcie, ktoré povinne zverejňujú zmluvy v CRZ.

Veríme, že uvedené vylepšenia vám uľahčia prácu pri zverejňovaní zmlúv v systéme CRZ.


Mgr. Alexander Kutka

riaditeľ Odboru Informatiky a el.služieb

Úrad vlády SR