Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov

Date:

Publication Date:01.03.2016
Effective Date:02.03.2016
Expiration Date:unlisted

Identification of contract:

No. contract:2016/15
Department:Ministerstvo kultúry SR
Owner:Univerzitná knižnica v Bratislave
Supplier:Ľubovnianska knižnica. prísp.org. zriadená Prešovským samosprávnym krajom
Name of contract:Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov

Price performance:

Contracted amount: 0 €
Total amount: 0 €
Posted by: Univerzitná knižnica v Bratislave       Views: 1x