Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:014/2009/4.1/OPV/D05
Objednávateľ:Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Dodávateľ:Stredná odborná škola, Kysucká 14, 903 01 Senec
Názov dodatku:Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zobrazenia: 4x