Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
IČO:30794536
Dodávateľ:Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO:36 489 0
Názov zmluvy:Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Číslo zmluvy:23/§51a/2016-ÚnTP
CRZ ID:#2490177
Posledná zmena:14.06.2016

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 6 184,80 €
Celková čiastka: 6 184,80 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Zobrazenia: 5x (za posledných 30 dní)