Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP


Dátum účinnosti:28.06.2017
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma na zmluve:420516.76 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:DODATOK č. 2
Objednávateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávateľ:Obec Brestovany
Názov dodatku:Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Poznámka:Zmluvné strany sa z dôvodu aktualizácie zmluvy, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) a Prílohy č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obs
Zobrazenia: 3x