Dohoda o poskytnutí fin. prísp. na podporu vytvárania prac. miest u ver. zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci NP "Cesta na trh práce" - Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a zák. č. 5/2004 o službách zamestnanosti

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou
IČO:30794536
Dodávateľ:Vravka plus n. o., Námestie slobody 1239, 093 01 Vranov nad Topľou
Názov zmluvy:Dohoda o poskytnutí fin. prísp. na podporu vytvárania prac. miest u ver. zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci NP "Cesta na trh práce" - Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a zák. č. 5/2004 o službách zamestnanosti
Číslo zmluvy:D 178_2017_54 CnTP A3
CRZ ID:#3002873
Posledná zmena:29.06.2017

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou Zobrazenia: 3x (za posledných 30 dní)