Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov

Date:

Publication Date:06.09.2017
Effective Date:07.09.2017
Expiration Date:unlisted

Identification of contract:

No. contract:2017/13
Department:Ministerstvo kultúry SR
Owner:Univerzitná knižnica v Bratislave
Supplier:Združenie učiteľov chémie, o. z.
Name of contract:Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov

Price performance:

Contracted amount: 0 €
Total amount: 0 €
Posted by: Univerzitná knižnica v Bratislave       Views: 1x