DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/C684


Dátum účinnosti:31.10.2017
Dátum platnosti do:neuvedené
Suma na zmluve:0 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:1
Objednávateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ:ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
Názov dodatku:DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/C684
Zobrazenia: 1x