Dodatok č. 1 k ZMLUVE O FINANCOVANÍ č. 291/2017-940/MPRV SR zo dňa 13.10.2017


Dátum uzavretia:22.03.2018
Dátum účinnosti:21.04.2018
Dátum platnosti do:31.12.2031
Suma na zmluve:139249178.12 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:291/2017-940/MPRV SR/D1
Objednávateľ:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dodávateľ:Štátny fond rozvoja bývania
Názov dodatku:Dodatok č. 1 k ZMLUVE O FINANCOVANÍ č. 291/2017-940/MPRV SR zo dňa 13.10.2017
Zobrazenia: 4x