Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP


Dátum účinnosti:11.10.2018
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma na zmluve:0 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:Dodatok č. 1
Objednávateľ:Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ:Obec Veľká Ida
Názov dodatku:Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Poznámka:Zmena termínu začatia realizácie hlavných aktivít projektu
Zobrazenia: 2x