Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení prístupových práv k databáze č. 553/NISPEZ/2017 zo dňa 3. 11. 2017


Dátum uzavretia:31.10.2018
Dátum účinnosti:01.11.2018
Dátum platnosti do:31.12.2019
Suma na zmluve:414408 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:1
Objednávateľ:Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ:Suweco, spol. s r. o.
Názov dodatku:Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení prístupových práv k databáze č. 553/NISPEZ/2017 zo dňa 3. 11. 2017
Zobrazenia: 2x